Licytacje komornicze. Gdzie szukać licytacji komorniczych?

0

Licytacje komornicze większości z nas wydają się być niemałą pułapką. Jeśli jednak podejdziemy do nich z odpowiednią wiedzą, rzeczy kupione na licytacji komorniczej mogą się okazać prawdziwą okazją. Licytacja komornicza jest często jednym z ostatnich etapów działania komornika w ramach prowadzonej egzekucji komorniczej. Jeżeli dłużnikowi nie uda się zawrzeć ugody z komornikiem lub po prostu spłacić długu, komornik przechodzi do bardziej drastycznych działań. Zabiera pieniądze z konta, zajmuje pewną część emerytury, a jeśli zebrane tak środki niewystarczające – dochodzi do wystawienia wartościowych przedmiotów, a nawet nieruchomości należących do osoby zadłużonej na licytację. To oczywiście bardzo niekomfortowa sytuacja dla dłużnika i jego rodziny. Tam, gdzie ktoś traci, inny może zyskać – warto więc poszukać licytacji komorniczych i samemu przekonać się, że można tam okazyjnie kupić różne dobra. W dzisiejszym artykule sprawdzimy gdzie znaleźć licytację komorniczą oraz w jaki sposób są one organizowane.

Licytacje komornicze

Gdy komornik w ramach prowadzonej egzekucji zabiera pieniądze, ich wartość łatwo jest ocenić. W przypadku ruchomości (np. zajęcia komorniczego samochodu) oraz odebrania dłużnikowi mieszkania, sytuacja się nieco komplikuje. Celem komornika nie jest bowiem jakiekolwiek ukaranie osoby zadłużonej, czy przysporzenie mu żadnych problemów. Komornik nie jest też stroną w sporze – kwestii niespłaconych długów.  Musimy zrozumieć, że komornik jest po prostu urzędnikiem państwowym, który na mocy postanowienia sądu działa w imieniu wierzyciela. Licytacja komornicza jest więc dość uczciwym sposobem ocenienia wartości zajętego przedmiotu lub czegoś wartościowego wchodzącego w skład majątku dłużnika. To nie komornik ustala bowiem cenę danego przedmiotu. Na podstawie średnich cen rynkowych, które czasem pomaga ustalić rzeczoznawca, ustalana jest bowiem cena wywoławcza.

Kto może wziąć udział w licytacji komorniczej? Właściwie każdy. Wystarczy znaleźć licytacje komornicze, sprawdzić, jakie nieruchomości i nieruchomości będą na niej licytowane i udać się na miejsce. Dzięki temu, że wiele osób może dawać swoje oferty, dłużnik otrzyma zwykle odpowiednią cenę za zajęty przez komornika składnik własnego majątku. Pieniądze te posłużą następnie do spłaty długu i pokrycia kosztów egzekucji komorniczej. Jeśli uzyskana suma będzie większa – dłużnik otrzyma z powrotem część swoich pieniędzy. Jeśli natomiast suma będzie niższa od wysokości długu – środki z licytacji posłużą do częściowego pokrycia długu.

Co warto wiedzieć o licytacjach komorniczych?

Licytacja komornicza jest jednym z rodzajów sprzedaży publicznej. Zwykle wystawiane są na nią wartościowe przedmioty – ruchomości. Zwykle są to rzeczy mające sporą wartość, aby pieniądze z licytacji mogły posłużyć do spłaty długu lub jego części. Często są to więc antyki, dzieła sztuki, meble, elektronika. Na licytację mogą też trafić nieruchomości. Licytacje komornicze mieszkań są jednym ze sposobów na wejście w posiadanie własnych czterech kątów w bardzo atrakcyjnej cenie.  Skąd komornik wie, jakie składniki majątku należą do dłużnika? Komornik może wejść do mieszkania dłużnika, szukać o nim informacji w Internecie, a czasem pozyskuje je bezpośrednio od wierzyciela.

Wracając do zagadnienia licytacji komorniczych, warto poznać kilka pojęć, z którymi z pewnością spotkasz się, szukając takich licytacji na rynku:

  • kwota oszacowana – wartość przedmiotu/nieruchomości, którą ocenił komornik, czasem przy pomocy rzeczoznawcy
  • cena wywoławcza  – kwota, od której rozpoczyna się licytacja – jest niższa od wartości oszacowanej
  • licytant –  uczestnik licytacji, osoba biorąca w niej udział
  • kwota przebicia (postąpienie) – to o taką sumę kolejny licytant może przebijać niższą ofertę
  • wadium – 10% kwoty oszacowania, niezbędne do wystartowania w licytacji, wadium jest zwrotne Rękojmia (wadium) nie jest wymagane w przypadku wartości oszacowanej niższej, niż 3.000 złotych

Jak działa licytacja komornicza?

Licytacja komornicza odbywa się w miejscu i czasie ustalonym przez komornika. Takie informacje możemy uzyskać w Internecie, a czasem na tablicy ogłoszeniowej w sądzie. Często licytacje ruchomości odbywają się w kancelarii komornika, czasem także w miejscu zamieszkania dłużnika. Licytacje nieruchomości są natomiast przeprowadzane w budynku sądu rejonowego. Prowadzi je komornik w obecności referendarza sądowego lub sędziego. Aby rozpocząć licytację, musi się do niej zgłosić choć jeden licytant. Taka sytuacja jest dla kupującego prawdziwą okazją- ma szansę nabyć nieruchomość lub nieruchomość w najniższej cenie.

Komornik prowadzi licytację, a licytanci ustnie podają swoje oferty. Licytacja komornicza trwa do momentu, gdy mimo trzykrotnego wywołania, nikt nie przebija już oferty (lub nikt nie da żadnej oferty kupna danego przedmiotu lub nieruchomości).  Wadium wpłacone przez zwycięzcę licytacji komorniczej jest przekazywane na konto kwoty, którą musi zapłacić. Zwycięzca licytacji nie odzyska go jednak, jeśli odstąpi od kupna – nie wpłacie pozostałej kwoty. Pozostali uczestnicy licytacji od razu odzyskują wpłacone wadium.

W licytacji komorniczej może wziąć udział każdy, po wpłaceniu wymaganego wadium. Nie mogą tego jednak zrobić komornik, dłużnik, a także członkowie ich rodzin. Także pracownicy kancelarii komornika, czy urzędnicy przebywający w miejscu licytacji ze względu na wykonywane zajęcie, nie mogą uczestniczyć w niej. W licytacji można uczestniczyć osobiście lub poprzez pełnomocnika. W tej drugiej sytuacji wymagane jest jednak pełnomocnictwo poświadczone podpisem potwierdzonym urzędowo.

Od jakiej kwoty rozpoczyna się licytacja?

Wcześniej wspomnieliśmy o cenie oszacowania (realna wartość licytowanego przedmiotu lub nieruchomości) oraz o cenie początkowej licytacji. Licytacja startuje od kwoty będącej równowartością 75% wartości oszacowania. Jeśli przy tej cenie nie ma chętnych kupców, licytacja będzie powtórzona. Ponowna licytacja zaczyna się natomiast od ⅔ wartości oszacowania. W obu sytuacjach, gdy nie ma ofert kupna, wierzyciel może przejąć licytowaną nieruchomość za cenę wywoławczą. Jeśli nikt nie wyrazi chęci kupna, egzekucja komornicza na danej nieruchomości lub ruchomości jest umarzana. Kolejny raz może dojść do zajęcia komorniczego tej rzeczy i licytacji dopiero po upływie pół roku.

Jeśli roszczenia wierzycieli zostały zaspokojone (dłużnik dogadał się z nimi lub po prostu spłacił dług), a także w momencie wystąpienia innych okoliczności, komornik ma prawo odwołać licytację. Nie musi podawać przyczyny, to jego suwerenna decyzja.’

Licytacje komornicze – gdzie ich szukać?

Informacje o licytacjach komorniczych ukazują się jako obwieszczenia. Komornik publikuje je obowiązkowo, a każdy może mieć dostęp do takich informacji. Gdzie szukać licytacji komorniczych? Warto sprawdzić strony internetowe Krajowej Rady Komorniczej, a także kancelarii komorniczych. W przypadku licytacji komorniczych nieruchomości informacje powinny się też znaleźć w lokalnej prasie – właściwej dla regionu, w którym znajduje się nieruchomość. Nie ma przeciwwskazań, by komornik publikował obwieszczenia o planowanych licytacjach komorniczych także w innych miejscach. Ostatecznie rolą komornika jest odzyskanie długu bez stwarzania nadmiernych problemów dłużnikowi. Im więcej osób dowie się o licytacji, tym większa jest szansa na uzyskanie dobrej ceny. To korzystne dla każdej ze stron.

Jeśli zastanawiasz się jak szukać licytacji komorniczych, zdecydowanie warto śledzić portal Krajowej Rady Komorniczej. Dostęp tam jest bezpłatny, a poza dostępem do wszystkich licytacji można też skorzystać z wygodnego systemu powiadomienia o interesujących nas licytacjach.

Jak wygląda ogłoszenie o licytacji komorniczej?

Jest kilka zasad, które musi spełnić obwieszczenie o licytacji komorniczej. Przede wszystkim trzeba je  opublikować z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Ogłoszenie zawiera ponadto oczywiście dane licytowanej nieruchomości lub ruchomości. W przypadku nieruchomości będą to także dane, jak numer księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów, przeznaczenie nieruchomości (np. mieszkalna, usługowa, itp.) oraz mapa ze wskazaniem miejsca. Oprócz tego komornik wyznacza też miejsce i czas możliwych oględzin, aby osoby zainteresowane udziałem w licytacji mogły zawczasu sprawdzić stan, itp. W ogłoszeniu o licytacji komorniczej będzie oczywiście również informacja o tym, gdzie odbywa się licytacja i w jakim miejscu. Znajdziemy tam zarówno wartość oszacowania, jak i kwotę wywoławczą, od której rozpoczyna się licytacja. Dostaniemy też informację o wysokości wadium i sposobie jego wpłaty. Dodatkowo znajdziemy tam też dane komornika prowadzącego licytację. Jeśli więc masz dodatkowe pytania – możesz się z nim skontaktować.

Osoby, które nie chcą się ograniczać do aukcji komorniczych odbywających się na terenie Polski, mogą też szukać licytacji komorniczych za granicą. Nie ma przeszkód w udziale w takiej licytacji, choć zasady mogą być nieco inne w zależności od przepisów w danym miejscu.

Na co uważać podczas licytacji komorniczych nieruchomości?

Licytacje komornicze nieruchomości często mogą być sposobem na wejście w posiadanie nieruchomości, mieszkania, gruntu, powierzchni usługowej, itp. Zwykle ceny zakupu są bardzo korzystne i sporo niższe od rynkowych. Warto jednak wiedzieć, że na potencjalnego nowego właściciela mieszkania z licytacji komorniczej mogą czyhać pewne zagrożenia. Licytacja rozpoczyna się od ¾ ceny rynkowej, co oczywiście jest niemałą okazją na rynku nieruchomości. Warto jednak wiedzieć, że działając w silnych emocjach wiele osób mocno przesadza z licytowaną ceną, ostatecznie mogąc zaoferować niekorzystną sumę.  Mieszkania z licytacji komorniczych bardzo często są też w złym stanie, a ich lokalizacja nie należy do najbardziej korzystnych. 

To nie koniec problemów. Do wzięcia udziału w licytacji musisz wpłacić rękojmię w wysokości 10% wartości mieszkania. Po wygranej w licytacji musisz dopłacić pozostałą wartość w ciągu 14 dni. Istnieje co prawda szansa na wydłużenie tego terminu, jak również wzięcia kredytu hipotecznego na takie mieszkanie. Wiąże się to jednak z koniecznością spełnienia wielu formalności, warto zawczasu zapoznać się dokładnie z tematem.

Mieszkanie trafia na licytację komorniczą najczęściej na skutek narastania długu u jego właściciela. Mogą to być raty kredytu hipotecznego, ale również wiele innych kosztów – opłat do zarządcy, rachunków za media, itp.Nowy nabywca musi się więc liczyć z koniecznością rozwiązania tej sytuacji, a czasem poniesienia kosztów.

Największym problemem mogą być jednak lokatorzy. Mimo zajęcia komorniczego mieszkania, możesz wejść w posiadanie mieszkania wraz z lokatorami. Warto spróbować dogadać się z nimi w sprawie daty opuszczenia lokalu. Jeśli natomiast osoby zamieszkujące w mieszkaniu, które kupiłeś na licytacji komorniczej, nie chcą się z niego wyprowadzić, może to oznaczać początek wielu problemów. Dłużnik i jego rodzina mogą na wiele sposobów utrudniać próby eksmisji, składać różne zażalenia i odwoływać się od kolejnych decyzji. Jeżeli nie mają innego miejsca zamieszkania,próby pozbycia się ich z kupionego mieszkania mogą trwać przez wiele lat. Szczególnie problematyczna sytuacja będzie miała natomiast miejsce wtedy, gdy w księgach wieczystych nieruchomości zostało zapisane tak zwane “dożywocie”. Oznacza to, że ktoś będzie miał prawo zamieszkiwać w danym lokalu, aż do swojej śmierci. Może się to wiązać także z obowiązkiem zapewnienia tej osobie opieki i utrzymania.

Wygrałem licytację komorniczą – co dalej?

Co dzieje się po wygraniu licytacji komorniczej nieruchomości? Należy poczekać na postanowienie sądu o tak zwanym “przybiciu”, co zatwierdza transakcję. Wtedy sąd przysądzi własność wylicytowanej nieruchomości do zwycięzcy aukcji komorniczej. Nadanie własności ma formę aktu notarialnego i z tym dokumentem należy wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności. Z tymi dokumentami należy złożyć wniosek w wydziale ksiąg wieczystych. Obciążenia hipoteczne zostaną wykreślone, a Ty zostaniesz wpisany jako nowy właściciel wylicytowanej nieruchomości.

Jak długo trwa ten proces? Wiele zależy od tego, czy ktoś złoży skargę na działanie komornika. Także w sytuacji, kiedy strony sporu nie odbierają w terminie korespondencji, cała procedura może się przeciągać.

Licytacja komornicza samochodu

Poza licytacją nieruchomości, niezłą okazją na rynku wydają się być licytacje komornicze pojazdów. Na licytacjach komorniczych możemy spotkać pojazdy każdego typu, choć głównie są to samochody osobowe – ich na rynku jest w końcu najwięcej. Jeżeli interesuje Cię zakup pojazdu na licytacji komorniczej, warto zdawać sobie sprawę z kilku aspektów. Poszczególne samochody mogą być w różnym stanie technicznym. Zawsze komornik daje możliwość dokonania oględzin – w ustalonym miejscu i czasie. Niestety, oględziny odbywają się tylko przed licytacją, nie ma więc możliwości sprawdzenia samochodu w warsztacie. Warto więc mieć odpowiednią wiedzę, aby nie wejść “na minę”.

Niestety, od momentu oględzin do czasu na złożenie oferty w licytacji komorniczej, nie ma wiele czasu. Licytacje komornicze samochodów są więc raczej dobrą okazją na kupno pojazdu, gdy licytantem jest osoba z dużą wiedzą w tym temacie.

Czy warto korzystać z e-licytacji? Licytacja komornicza przez Internet

Niektóre licytacje komornicze odbywają się w formie elektronicznej. E-licytacje komornicze są sposobem na zakupienie pewnych przedmiotów w okazyjnej cenie bez wychodzenia z domu. Cały proces przeprowadzany jest w serwisie e-licytacje.komornik.pl

Administratorem serwisu jest Krajowa Rada Komornicza. Każda pełnoletnia osoba fizyczna może uczestniczyć w licytacji komorniczej online po wcześniejszym założeniu konta. Elektroniczna forma sprzedaży majątku dłużnika pomaga uniknąć zmów cenowych i jest korzystna dla przejrzystości procesu licytacji. Licytacja przez Internet ma też oczywiście dużo większy zasięg, niż licytacje stacjonarne. Także w tym przypadku licytanci muszą wpłacić odpowiednio wcześniej wadium. Poza samym sposobem składania ofert, cały proces zakupowy ruchomości i nieruchomości na licytacji i e-licytacji komorniczej nie róznią się od siebie.

Zostaw ocenę!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *