Ile komornik może zabrać z emerytury w 2022 roku?

0

Jesteś emerytem i masz komornika? Zapewne zastanawiasz się ile komornik może zabrać z Twojej emerytury? Na to pytanie oraz na to czy komornik może zająć również 13 i 14 emeryturę znajdziesz w poniższym artykule.

Egzekucja komornicza nigdy nie jest przyjemnym procederem – towarzyszą temu silne emocje i stres. Warto jednak znać swoje prawa i nie pozwolić, by negatywne odczucia przesłoniły zdrowy rozsądek i praworządność. Ta kwestia w szczególności dotyczy emerytów – osób, które szczególnie ciężko mogą znieść tak skrajne emocje. Ile może zabrać komornik z emerytury 2022 – na to pytanie odpowiadamy poniżej.

Emeryci to najliczniejsza grupa dłużników!

Osoby pobierające emeryturę to grupa społeczna, która jest najliczniej zadłużona. Zgodnie z raportem Krajowego Rejestru Długów, aż 357 tysięcy emerytów posiadało nieuregulowane zobowiązania. Łączna kwota zadłużenia przekroczyła 6,18 miliarda złotych, a przeciętna wysokość zobowiązania wyniosła 17,8 tysiąca złotych. Choć największe zadłużenie ma mężczyzna (ponad 9 milionów złotych), to kobiety mają częstszą tendencję do nieuregulowania zobowiązań. Blisko 200 tysięcy seniorek „wygenerowało” zadłużenie na wysokość ponad 3,3 miliarda złotych, a 157 tysięcy seniorów jest winnych blisko 2,8 miliarda złotych.

Statystyki te przerażają nie tylko analityków, ale i samych zadłużonych, którzy nie mogą się pochwalić wysokimi zarobkami. Emerytury najczęściej są skromne i tylko nakręcają spiralę zadłużenia w obliczu szalejącej drożyzny, konieczności opłacenia leków czy rehabilitacji. Seniorzy bardzo często sięgają po pożyczki dla zadłużonych, co służy spłacie starych długów, jednak generuje nowe zobowiązania. Nieuregulowane długi sprawiają, że emeryci narażają się na egzekucję komorniczą, która oznacza między innymi zajęcie emerytury.

Ile komornik może zająć z emerytury w 2022 roku?

Niestety, emeryci nie są uwolnieni spod działania komorników, co z pewnością nie wpłynie pozytywnie na ich zdrowie. Długi należy spłacić, mimo niewysokich dochodów osiąganych przez osoby, które zakończyły swoją pracę zawodową. Jak powszechnie wiadomo, emerytura – tak jak pensja – jest niejednorodna, każda osoba może uzyskiwać inne świadczenie. Kwota możliwa do zajęcia wyrażona jest procentowo i wynosi:

  • 25% miesięcznej emerytury dla długów niealimentacyjnych;
  • 60% miesięcznej emerytury dla długów alimentacyjnych;
  • 50% miesięcznej emerytury dla długów względem placówek zdrowotnych;
  • 25% miesięcznej emerytury dla świadczeń, o których mowa w art. 139 ustawy Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, m.in. nienależne pobranie świadczenia;

Odrębną kwestią są emerytury specjalne, np. emerytury dla olimpijczyków, które są zwolnione z podatku dochodowego czy ubezpieczeń. Są to jednak na tyle marginalne przypadki, że skupiamy się na ogóle emerytur, nie na pojedynczych jej elementach. Istotną kwestią jest jednak „trzynastka” i zapowiedziana już „czternastka”, która dotyczy znakomitej większości naszych seniorów.

Trzynastka i czternastka – czy komornik może je zająć?

Dodatkowe świadczenia emerytalne nazywane „trzynastką” oraz wciąż wyczekiwaną „czternastką” odpowiadają swoją wysokością minimalnej emeryturze krajowej. Przypominamy, że minimalna kwota emerytury w 2022 roku wynosi 1388,44 złote i taka jest też wysokość trzynastki. Kwota ta jednak – w przeciwieństwie do comiesięcznej emerytury – jest całkowicie wolna od zajęcia. Jest ona bowiem traktowana tak, jak inne świadczenia państwowe, np. kosiniakowe czy 500+. Stosowne zapisy znajdziemy w ustawie o emeryturach i rentach, jednak żaden komornik świadomie nie zajmie środków, które są wolne od zajęcia.

Kwota wolna od zajęcia emerytury w 2022 roku

Jedna kwestia to procentowo wyrażona kwota, która może zostać zajęta na poczet danego typu zadłużenia. Odrębnym tematem jest kwota wyrażona w złotówkach, która bezwzględnie nie podlega zajęciu komorniczemu. Dlaczego postanowiono uwzględnić kwotę wolną od zajęć? Ponieważ każda osoba – nawet najbardziej zadłużona – musi mieć minimalne środki do podstawowej egzystencji, takiej jak zakup środków spożywczych. Jeżeli komornik rozpocznie postępowanie egzekucyjne, na koncie dłużnika będzie musiał pozostawić:

  • 916,07 złotych dla dłużnika niealimentacyjnego;
  • 555,19 złotych dla dłużnika alimentacyjnego;
  • 222,07 złotych dla dłużnika względem placówek zdrowotnych;
  • 732,86 złotych dla dłużnika, którego zobowiązanie uwzględniono w art. 139 ustawy Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Emerytura a praca dorywcza – co może zająć komornik?

Niektórzy emeryci po zakończeniu formalnej ścieżki kariery decydują się na pracę dorywczą. Ochroniarz parkingowy, dozorca, osoba porządkowa, ekspedient w sklepie – te zawody bardzo często wykonywane są przez emerytów. Zatrudnia się ich w formie umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę na część etatu. Teraz pojawia się pytanie – skoro emerytura i praca dorywcza to dwie osobne metody pozyskiwania pieniędzy, to która z nich podlega zajęciu? Czy zajęcie środków z pracy „uwalnia” emeryturę z zajęcia  lub na odwrót – „poświęcenie” emerytury uwolni środki z pracy?

Odpowiedź niestety zasmuci emerytów: nie ma czegoś takiego, jak wskazanie źródła egzekucji. Komornik zajmuje dostępne środki, respektując prawnie ustalone kwoty minimalne i elementy wolne od zajęcia. Emerytura jest niezależnym źródłem dochodu od pracy dorywczej, bez względu na formę zatrudnienia. Oznacza to, że komornik będzie traktować te dwa elementy niezależnie, windykując jednocześnie z emerytury i pracy. Jest w tym jednak pewien plus – to szybsza możliwość spłaty długu i złapania oddechu finansowego. Im szybciej bowiem uregulujemy zadłużenie, tym szybciej otrzymamy „czystą kartę” i nowy start.

Zostaw ocenę!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *