Lista dłużników: imiona i nazwiska

0

Lista dłużników – co to jest i co zrobić, gdy się na niej znajdziesz

Zastanawiasz się, co się stanie w przypadku braku spłaty zobowiązania? Oprócz  konsekwencji takich, jak naliczanie karnych odsetek i przekazanie sprawy do windykacji, możesz też zostać wpisany na listę dłużników. W tym miejscu gromadzone są informacje na temat nierzetelnych kredytobiorców i odbiorców innych usług. Na listę mogą trafić osoby nie płacące rat pożyczek online i kredytów gotówkowych, rat za zakupy, rachunków za prąd i inne media, czy abonamentu za Internet lub telefon. Tworzenie list dłużników (a jest ich kilka) ma na celu możliwość szybkiego przekonania się, czy dana osoba (np. ktoś wnioskujący o kredyt) nie zalega z dotychczasowymi zobowiązaniami. Znalezienie się na liście dłużników utrudnia otrzymanie kolejnych pożyczek, czy nawet zakupy na raty 0%. Dziś sprawdzimy, jaka lista dłużników jest najczęściej sprawdzana przez różne instytucje i jak samemu sprawdzić, czy jesteś na liście. Czy można samodzielnie wykreślić się z listy dłużników?

Lista dłużników to rejestr nierzetelnych klientów i firm

Stworzenie list dłużników miało na celu poprawienie przepływu pieniędzy w różnych obszarach gospodarki i finansów. Założeniem było wpisanie do rejestrów dłużników osób, które unikają spłaty zobowiązania. Dzięki temu kolejne podmioty (np. firmy pożyczkowe, banki, przedsiębiorstwa) mogą sprawdzić, czy zgłaszająca się do nich osoba jest wiarygodna. Jeżeli potencjalny klient nie widnieje w żadnym rejestrze dłużników – można założyć, że ze sporym prawdopodobieństwem będzie płacił raty, rachunki lub abonament zgodnie z harmonogramem. Kolejne wpisy danej osoby do list dłużników źle o niej świadczą – wtedy instytucja może odmówić przyznania pożyczki lub kredytu, a nawet nie pozwolić wziąć telefonu na abonament. Cały system ma więc na celu wykluczenie osób niespłacających zadłużenia z możliwości zaciągania kolejnych zobowiązań, których z dużym prawdopodobieństwem mogłyby znów nie spłacać.

W kontekście takich miejsc, zwykle elektronicznych baz danych, możemy używać kilku tożsamych sformułowań: rejestr dłużników, lista dłużników, baza dłużników. Jest kilka takich baz w Polsce, a najpopularniejsze z nich to:

 • BIK (Biuro Informacji Kredytowej)
 • BIK KRD (Krajowy Rejestr Dłużników)
 • KBIIG (Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej)
 • BIK InfoMonitor
 • BIK ERIF
 • mBIG
 • KRDN (Krajowy Rejestr Dłużników Niewypłacalnych)

W zależności od konkretnego rejestru, mogą na niego trafić osoby fizyczne lub firmy i przedsiębiorcy. Nieco inaczej od pozostałych wymienionych baz dłużników działa Biuro Informacji Kredytowej. Tam znajdują się bowiem informacje o posiadanych zobowiązaniach, także tych spłacanych terminowo. Wpisy w BIK mogą więc świadczyć o pozytywnej historii kredytowej, co pomaga w otrzymaniu kolejnych pożyczek i kredytów. Pozostałe bazy zawierają natomiast listy dłużników, którzy przez dłuższy czas nie płacili swoich zobowiązań.

Lista dłużników – jakie dane tam trafiają?

Listy dłużników gromadzą informację na temat osób (lub przedsiębiorstw) zalegających z płatnościami swoich zobowiązań. Znajdziemy w nich informacje, które pozwalają zidentyfikować dłużnika. Są to więc dane osobowe osoby, a także sposób, w jaki znalazła się na liście (np. niespłacenie pożyczki u danego pożyczkodawcy).

Te same dane są również podawane we wnioskach o pożyczkę lub kredyt gotówkowy, czy kartę kredytową. Dzięki temu instytucja po otrzymaniu wniosku może szybko sprawdzić, czy dany klient nie widnieje na listach dłużników.

Każda lista dłużników działa osobno. Pożyczkodawca (lub inny podmiot u którego dłużnik nie spłaci wierzytelności) może wpisać swojego nierzetelnego klienta do jednej lub kilku baz dłużników. Wcześniej muszą zostać jednak spełnione odpowiednie warunki – np. musi upłynąć odpowiedni okres od terminu spłaty należności.

Którzy klienci trafiają na listy dłużników?

Biuro Informacji Kredytowej jest dość nietypową listą. Tam trafiają bowiem wpisy o wszystkich zobowiązaniach – tych spłacanych terminowo i o zaległościach. Z tego względu na podstawie raportu BIK można stworzyć historię kredytową osoby wnioskującej  pożyczkę lub kredyt.  Korzystna historia kredytowa działa pozytywnie – zwiększa szansę na otrzymanie zgody na kredyt. Zobacz jak pobrać raport BIK za darmo.

W przypadku pozostałych list dłużników, do rejestru trafiają osoby, które znacznie przekroczyły termin na spłatę zobowiązania. Mowa tu nie o całkowitej spłacie pożyczki lub kredytu, ale o zaległości w postaci niezapłaconej raty, rachunku, czy innej opłaty. Lista dłużników zawiera nazwiska osób nie spłacających zobowiązania różnego typu. Także przedsiębiorca może trafić do bazy dłużników.

W zależności od konkretnego rejestru dłużników wymagane jest nie tylko dostatecznie długie opóźnienie (brak spłaty zobowiązania), ale też odpowiednia wysokość długu. Przykładowo, na listę KRD (Krajowy Rejestr Dłużników) można trafić po narośnięciu zobowiązania do wysokości co najmniej 200 złotych i niepłaceniu przez co najmniej 60 dni. Zwykle przed trafieniem na listę dłużników klient firmy pożyczkowej (lub innego usługodawcy – wierzyciela, który nie otrzymał zapłaty w terminie) otrzymuje kilkukrotne wezwanie do zapłaty. Warto wtedy nie zwlekać i po prostu uregulować należność lub postarać się o rozłożenie długu na raty. To znacznie lepsze opcje, które pomogą uniknąć przykrych i kosztownych konsekwencji.

Kto może wpisać mnie na listę dłużników

Wiele instytucji i firm ma możliwość wpisania nierzetelnego klienta na listę dłużników. Robią to międz innymi:

 • banki
 • firmy pożyczkowe
 • instytucje finansowe
 • firmy ubezpieczeniowe
 • Społeczne Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe
 • operatorzy sieci GSM
 • dostawcy gazu, operatorzy Internetu, dostawcy prądu i innych mediów

Te firmy korzystają z możliwości, jakie dają im rejestry dłużników na dwa sposoby. Przede wszystkim jeszcze przed podpisaniem umowy z potencjalnym klientem, sprawdzają informację o nim w rejestrach dłużników i w BIK. Drugą zaletą jest możliwość użycia baz dłużników jako “straszaka” – jeśli klient długo zalega ze spłatą zobowiązania. Wyjątkiem są tu firmy oferujące pożyczki bez BIK i baz dłużników. Najczęściej te oferty są dostępne nawet dla osób zadłużonych, co jednak wiąże się czasem z większymi kosztami pożyczki lub chwilówki online.

Czy historia kredytowa i baza dłużników to to samo?

Rejestr dłużników nie jest tym samym, co historia kredytowa. W trakcie ustalania historii kredytowej najczęściej firmy sprawdzają Biuro Informacji Kredytowej. Znajdują się tam informacje zarówno o zaległościach, jak i terminowo spłacanych pożyczkach i kredytach. Wiele spłaconych zobowiązań i brak zadłużeń także w przeszłości buduje dobrą historię kredytową. Wiele osób w celu poprawy swojej historii kredytowej zaciąga zobowiązania, a następnie od razu je spłaca. Wtedy kolejne firmy mogą zobaczyć informację o prawidłowo i terminowo spłaceniem długu, co powinno działać na korzyść na przykład do zaciągnięcia kolejnego zobowiązania. Dobrym rozwiązaniem w tym celu może być wybór darmowej pożyczki (bezpłatna chwilówka dla nowych klientów). Wtedy płacisz tylko pożyczoną kwotę. Budujesz dobrą historię kredytową, a dodatkowo możesz przez pewien czas korzystać z dodatkowych środków zupełnie za darmo.

Informacje znalezione w rejestrach dłużników mogą natomiast pomóc w ocenie zdolności kredytowej danej osoby. To jednak tylko informacje o długach, w Bik jest znacznie więcej informacji.

Co zawiera raport BIK?

 • dane osobowe pożyczkobiorcy
 • informacje o kredycie, karcie kredytowej, pożyczkach, debecie, zakupach ratalnych:
  • data wzięcia pożyczki
  • rodzaj zobowiązania (kredyt, pożyczka, raty, itp.)
  • okres spłaty i wysokość zobowiązania
  • czy została spłacona terminowo
 • wnioski o raport na swój temat z BIK

Na podstawie takich danych firmy pożyczkowe budują historię kredytową klienta, co pomaga w rozpatrzeniu jego wniosku.

Historia kredytowa – czy warto ją tworzyć i jak to robić?

Czy warto budować historię kredytową? Może być przydatna, na przykład jeśli chcesz kupić mieszkanie na kredyt. Nawet, jeśli masz pieniądze (nie potrzebujesz żadnej pożyczki, czy rozkładania kosztu zakupu na raty) warto czasami skorzystać z kredytu lub pożyczki i spłacić zobowiązanie w terminie. Warto natomiast zdawać sobie sprawę z tego, że przesadna ilość zaciąganych zobowiązań może stworzyć wrażenie, że nie radzisz sobie zbyt dobrze w kwestii finansowej. Warto więc rozważnie budować historię kredytową i przede wszystkim spłacać terminowo wszystkie swoje zobowiązania.

https://www.traditionrolex.com/41

Lista dłużników – jak ją sprawdzić?

Niektóre osoby mają problem z otrzymaniem pozytywnej decyzji pożyczkowej nawet mimo bardzo dobrej historii w BIK. Dlaczego może tak być? Jedną z przyczyn jest wpis na listę dłużników. Znalezienie się tam uniemożliwia podjęcie współpracy z różnymi firmami – skorzystanie z ich usług, pożyczek, czy nawet wykupienie telefonu na abonament. W niektórych sytuacjach nie jesteśmy świadomi tego, że mamy negatywne wpisy w jednym z rejestrów dłużników. Warto wiedzieć o tym wcześniej, a nie dopiero w momencie, gdy naprawdę potrzebujesz wziąć kredyt (na przykład kredyt hipoteczny). 

Sprawdzenie rejestru dłużników samodzielnie jest możliwe, co więcej – zrobisz to zupełnie za darmo. Wcześniej wskazaliśmy jak bezpłatnie sprawdzić BIK. Analogicznie możesz postąpić w przypadku pozostałych baz dłużników. Każda lista dłużników umożliwia sprawdzenie raportu na swój temat. Wystarczy potwierdzić swoje dane, czasem założyć konto w danym serwisie. Niektóre listy dłużników posiadają dodatkowe usługi płatne – na przykład szybkie powiadomienie o tym, że ktoś sprawdza Cię w rejestrze dłużników lub że w jednej z nich pojawił się wpis na Twój temat.

Jak usunąć wpis z rejestru dłużników?

Sprawdzenie listy dłużników i odnalezienie tam wpisu na swój temat jest możliwe, w dodatku bardzo proste i darmowe. Czy można jednak usunąć wpis na swój temat? Niestety, nie ma takiej możliwości – wtedy nie byłoby większego sensu funkcjonowania list dłużników. Każdy mógłby wyczyścić swój rejestr długów i ukryć informacje o niespłacanych zobowiązaniach. Możliwość usunięcia wpisu z rejestru długów ma tylko instytucja, która dodała wpis. Są jednak pewne wyjątki, które mogą być dla Ciebie szansą na wyczyszczenie historii długów.

Pierwszym przykładem może być sytuacja, kiedy ktoś trafił na listę dłużników już po przedawnieniu się długów. To niedopuszczalne, żadna instytucja nie ma do tego prawa. Warto więc zapoznać się ze wpisem do rejestru dłużników i – w razie takiej możliwości – wnioskować o jego usunięcie. Niestety, zwykle będzie do tego niezbędne rozpoczęcie sporu sądowego. Dopiero po uzyskaniu wyroku sądu, wpis zostanie usunięty z rejestru.

Zostaw ocenę!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *