Ile może zabrać komornik z emerytury?

0

Seniorzy są jedną z najbardziej zadłużonych grup społecznych. Według danych Krajowego Rejestru Długów średnia kwota zaległości w 2020 roku wyniosła około 18.000 złotych na osobę.  Niestety, z biegiem czasu ta wartość stale rośnie. Oczywistym powodem takiego stanu rzeczy są niskie emerytury w Polsce. Seniorzy przed zakończeniem kariery zawodowej, przywykli do pewnego standardu życia. Chcąc utrzymać swoje dotychczasowe przyzwyczajenia, posiłkują się kredytami lub chwilówkami online. Czasami zmusza ich do tego sytuacja losowa np. choroba. Niestety bardzo często późniejsze spłaty przerastają ich możliwości. Stąd już prosta droga popadnięcia w realne długi. Często w takich sytuacjach rozwiązaniem jest egzekucja zadłużenia. W ostateczności sprawę przejmuje komornik, który może zająć emeryturę i rozpocząć postępowanie. Jaką kwotę może zająć komornik z emerytury? Wszystko jest zależne od konkretnego rodzaju zadłużenia i przypadku dłużnika. Wyjaśnimy, jak wygląda proces egzekucji komorniczej i jakie kwoty są nim objęte. W dzisiejszym artykule postaramy się wyjaśnić, ile komornik może zabrać z emerytury.

Czy komornik może zająć całą emeryturę?

Aby osoby poddawane egzekucji komorniczej nie zostały bez środków do życia, wprowadzono kwotę wolną od zajęcia. Dotyczy także zajmowania środków z emerytury. Jeśli chcesz jednak poznać wszystkie warunki egzekucji, warto po prostu skontaktować się z komornikiem. Zobacz jak napisać pismo do komornika. Warto uzgodnić z nim szczegóły spłaty.

Ile komornik może zabrać z emerytury? Na szczęście dla dłużników nie jest możliwe objęcie całej wartości emerytury egzekucją. Zgodnie z zapisami prawa kwota wolna od zajęcia komorniczego jest zmienna i co roku waloryzowana. Waloryzacji podlega na takich samych zasadach jak wysokość najniższej emerytury. W 2021 roku najniższa emerytura wyniosła 1250,88 złotych . Dzięki zmianom zawartym w programie Polski Ład jej wartość minimalna wzrosła do kwoty 1138 złotych w roku 2022. Jest to zatem wzrost o 71 złotych miesięcznie, co w skali roku daje 864 złotych . 

Jaka jest wysokość kwoty wolnej od zajęcia komorniczego?

Kwota wolna od zajęcia to nic innego jak pewna część emerytury, której komornik nie może objąć egzekucją. W okresie od marca 2021 do końca lutego 2022 obowiązują nowe kwoty potrąceń. Każdego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych waloryzuje te wartości. Kwota wolna od zajęcia komorniczego jest zależna od tego, komu jesteśmy dłużni pieniądze. A więc istotny jest rodzaj długu i fakt czy jest to zobowiązanie wobec instytucji, czy osoby prywatnej.  

Poniżej wymieniamy jakie są rodzaje i wysokość kwot nie objętych potrąceniami w 2022 roku:

  • dłużnicy alimentacyjni –  kwota 555,19 złotych. W kwocie  mieszczą się tytuły wykonawcze na zaspokojenie należności alimentacyjnych, kosztów, opłat egzekucyjnych i odsetek.
  • dłużnicy zalegający z opłatami za pobyt w placówkach opieki – kwota 222,07 złotych . W ramach tej kwoty realizowane są należności z tytułu pobytu w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz domach pomocy społecznej
  • długi niealimentacyjne – kwota 916,7 złotych . Suma kwoty jest  egzekwowana z tytułów wykonawczych na pokrycie należności niealimentacyjnych wraz ze wszystkimi dodatkowymi kosztami i opłatami związanymi z ich egzekucją
  • należności na mocy artykuł 139 ustawy 1 pkt 1 i 2; 6 i 9 ustawy o emeryturach i rentach z FUS kwota 732,86 złotych

Ile komornik może zabrać z emerytury? Wystarczy odjąć od jej wysokości kwotę wolną od zajęcia. Pozostała część może być objęta egzekucją.

Bez względu na to, jak wysoki jest dług, komornik nie może zabrać z emerytury kwoty wolnej od zajęcia. Regulują to w jasny sposób przepisy. Nie ma tu znaczenia wysokość otrzymywanego świadczenia emerytalnego. 

Czy komornik może zająć trzynastą i czternastą emeryturę?

W przypadku tych dwóch wyjątkowych dodatków do emerytury, seniorzy nie muszą się obawiać. Komornik nie ma prawa zająć tych świadczeń. Gwarancje daje tutaj zapis w ustawie o emeryturach i rentach. Trzynasta emerytura wypłacana w 2022 wyniesie 1250,88 złotych . Tzw. „czternastka” natomiast jest wypłacana jesienią. Jednak w tym przypadku jest pewien warunek. Nie trafi ona do rąk wszystkich seniorów w takiej samej kwocie. Emeryci, których miesięczne świadczenie jest wyższe niż 2900 złotych brutto, otrzymają kwotę pomniejszoną o równowartość najniższej emerytury.  W sytuacji, gdy w wyniku pomyłki w zajęto by któreś z tych świadczeń należy jak najszybciej powiadomić urząd.

Choć komornik nie powinien poddawać egzekucji środków otrzymanych w ramach trzynastej i czternastej emerytury, w praktyce może być inaczej. Komornik zwykle nie jest w stanie rozpoznać, która część środków na koncie osobistym pochodzi z jakiego źródła. W efekcie czasami po prostu zajmuje wszystkie znajdujące się tam środki. Na rachunku pozostanie tylko kwota wolna od zajęcia. Podobnie jest np. z pytaniem, czy komornik może zająć 500+. Nie ma takiego prawa, choć czasem dochodzi do pewnych nieporozumień.

Maksymalne kwoty, jakie może zająć komornik

Podobnie jak w przypadku kwoty wolnej od potrąceń, istotne jest, wobec kogo występuje  zaległość. W zależności od rodzaju zobowiązania tak też kształtuje się maksymalna kwota emerytury, którą zając może komornik. 

W pierwszej kolejności są to więc długi niealimentacyjne. Do tego grona zaliczają się wszelkiego rodzaju zaległości w spłacie pożyczek lub kredytów. Wysokość zablokowanych środków  to 25% miesięcznej emerytury. Warto wiedzieć, że do tego rodzaju zadłużeń wliczają się również zaległości w opłatach czynszu.

Drugim rodzajem wierzytelności,  są długi względem placówek zdrowotnych. Jeżeli korzystamy z usług zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych lub domów Pomocy Społecznej to zadłużenie może być egzekwowane. Jeżeli wystąpi zadłużenie, to wartość zajęcia wynosi 50% miesięcznej emerytury.

Ostatnim rodzajem zadłużenie są alimenty. W tym przypadku zaległości związane z niezapłaceniem należności wynoszą najwięcej. Jest to bowiem aż do 60% miesięcznego świadczenia emerytalnego.

Ile komornik może zabrać z emerytury? Wiele zależy od rodzaju wierzytelności

W każdym z przedstawionych przypadków komornik nie może także zostawić emeryta bez środków do życia. W tym miejscu mają zastosowanie kwoty wolne od zajęcia. Komornik może zabrać tylko tyle, aby dłużnik zachował jednak swoją kwotę wolną od potrąceń. Niezależnie zatem od wysokości długu każdemu przysługują takie same prawa. 

Czasami zdarzają się jednak pomyłki. W sytuacji, w której zostałaby pobrana zbyt duża kwota w stosunku do zobowiązania, istnieje możliwość odwołania. Masz 7 dni na zawiadomienie egzekutora i poinformowanie o błędach w wyliczeniach. W przypadku wystąpienia i wyjaśnienia błędu środki powinny zostać w krótkim czasie zwrócone.  Jeżeli się tak nie stanie, kolejnym krokiem jest zawiadomienie kancelarii komorniczej. Każdy komornik podlega konkretnej kancelarii i jest w niej zrzeszony. Są też inne możliwości dochodzenia swoich praw. Dłużnikowi przysługuje też bowiem prawo do złożenia skargi na bezprawne działania komornika.

Pracujący emeryt – czy komornik może zająć pensję?

Co do zasady kwestia potrącania świadczeń z dwóch źródeł nie jest regulowana.  Zastosowanie mają dwie różne ustawy. Komornik zatem nie ma podstaw do łączenia dochodów. Szczególną sytuacją jest jednak egzekucja alimentów. Dochody z różnych źródeł są bowiem sumowane, a następnie proporcjonalnie potrącane. Świadczenie alimentacyjne jest zawsze traktowane priorytetowo,  a przepisy stawiają na pierwszym miejscu dobro dziecka. 

Ile komornik może zająć z emerytury – podsumowanie

Reasumując, komornik nie może zabrać całej emerytury. Obowiązujące w Polsce przepisy określają to, ile środków jest niezbędne do przeżycia. Taka kwota musi pozostać na koncie emeryta. Warto więc jak najszybciej skontaktować się z komornikiem. Jego celem nie jest pozbawienie dłużnika wszystkich środków do życia, a ściągnięcie wierzytelności.

Dłużnik zawsze jest informowany o rozpoczęciu egzekucji komorniczej. Warto nie zwlekać i od razu spróbować dogadać się z komornikiem. W innym wypadku zapewne zajmie konto bankowe bez powiadomienia

Zostaw ocenę!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *