Pismo do komornika – jak napisać? Co powinno zawierać?

0

Masz komornika i chce się z nim skontaktować? Chcesz uzyskać informacje o przebiegu postępowania i stanie egzekucji? Sprawdź jak napisać pismo do komornika!

Problem z regularnym spłaceniem swoich zobowiązań dotyka coraz więcej osób. W przypadku gdy nie będziemy w stanie spłacić całego długu, wtedy mogą nas czekać nieprzyjemne konsekwencje. Znaczna zwłoka dłużnika może skutkować wszczęciem postępowania komorniczego. Nie jest to przyjemna sytuacja, nie mniej jednak nie stawia nas to na straconej pozycji. Pierwszym krokiem, jaki powinniśmy wykonać, jest uzyskanie informacji o przebiegu postępowania i stanie egzekucji. Dlatego warto wiedzieć, jak prawidłowo napisać pismo do komornika.

Pismo do komornika – w jakim celu?

Zastanówmy się, w jakim celu piszemy pismo do komornika. Powód jest dość oczywisty – głównym celem jest prośba o rozłożenie długu na raty. Dla osób zadłużonych każda forma pomocy w spłacie zobowiązania przybliża ich do wyjścia z trudnej sytuacji finansowej. Ciągłe podwyżki i wzrost cen praktycznie wszystkiego mają duży wpływ na jakość życia Polaków. Do tego wszystko dochodzi często szybkie tempo życia oraz nieustający stres. W taki sposób łatwo popaść w coraz większe zadłużenia, zwłaszcza, gdy zaciągamy kolejne zobowiązania na spłatę poprzedniego. Pożyczki online są dobrym sposobem na podratowanie swojego budżetu domowego, ale pod warunkiem, że taka decyzja zostanie dokładnie przemyślana. Ponadto nie tylko pożyczki pozabankowe są na wyciągnięcie ręki konsumentów. Coraz więcej osób decyduje się również na kredyt gotówkowy. Wystarczy tylko spojrzeć na dane statystyczne. Czy zawsze jest to najlepszy wybór? To akurat zależy od wielu czynników.

Uniknij egzekucji komorniczej

Trzeba mieć na uwadze to, że zbyt duża liczba zobowiązań prowadzi do niechcianych problemów finansowych. Niestety, ale najczęściej skutkiem niespłaconych zobowiązań będzie egzekucja komornicza. Co zatem może zająć komornik? Aby odzyskać pożyczone pieniądze od instytucji finansowych, komornik może zająć nasze konto bankowe. Oznacza to, że mogą być to środki finansowe z wynagrodzenia za pracę (Ile może zabrać komornik z pensji?), emerytury, renty czy z różnych zasiłków. I to nie koniec. Komornik w ramach postępowania może również zająć przedmioty i urządzenia domowe, a  nawet nieruchomości – dom, mieszkanie czy działkę.

Pamiętajmy jednak o tym, że komornik nie jest stroną postępowania egzekucyjnego, a po prostu organem. Stronami postępowania są wierzyciel i dłużnik. Komornik natomiast prowadzi postępowanie egzekucyjne na wniosek wierzyciela.

Ile wynosi kwota wolna od zajęcia komorniczego?

Kwota wolna od potrąceń z wynagrodzenia uregulowana jest w art. 871 Kodeksu pracy. Prezentuje się to następująco:

§  1. 

Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

  • minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;
  • 75% wynagrodzenia określonego w pkt 1 – przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi;
  • 90% wynagrodzenia określonego w pkt 1 – przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108.

§  2. 

Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty określone w § 1 ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Jak napisać pismo do komornika?

Przechodzimy teraz do głównego tematu, czyli do tego, jak napisać pismo do komornika. We wniosku musimy zawrzeć nasze dane osobowe oraz inne informacje, które będą niezbędne do jego rozpatrzenia. Są to:

  • imię i nazwisko,
  • PESEL,
  • adres zamieszkania,
  • dane wierzyciela.

Co jeszcze powinno się znaleźć w piśmie do komornika? Kwota naszego zadłużenia, warunki proponowanej ugody, a także informacje o tym, w jakiej sytuacji materialnej aktualnie się znajdujemy. Do wniosku można załączyć dowody świadczące o naszej trudnej sytuacji finansowej, m.in. wyciągi z konta bankowego lub zdrowotnej, na przykład zwolnienie lekarskie.

Zdarza się, że wierzyciel może podjąć decyzję o umorzeniu całości lub części zadłużenia. Jest to wyłącznie jego decyzja, ponieważ komornik nie może tego zrobić.

Sprawdź również, czy długi się przedawniają i kiedy następuje przedawnienie długu.

Pismo do komornika – wzór

Poniżej znajdziesz darmowy wzór pisma do komornika. Nie musisz już zastanawiać się nad tym, jak samodzielnie napisać wniosek o rozłożenie długu na raty. Wystarczy jedynie wypełnić puste pola. W nawiasach są zamieszczone podpowiedzi, co i gdzie powinno się znaleźć.

Ważne! Wszelkie negocjacje prowadzone z komornikiem powinny być poprzedzone próbą porozumienia się z wierzycielem.

Co zrobić, gdy wierzyciel nie chce rozłożyć długu na raty?

Nie zawsze wierzyciel zgadza się na rozłożenie naszego długu na raty. Czy w takiej sytuacji mamy jakieś inne wyjście? Oczywiście. Choć rozłożenie długu na raty byłoby najlepszym rozwiązaniem, to trzeba pomyśleć o innym sposobie na wyjście z długów. Warto przenalizować swój miesięczny budżet i sprawdzić, czy dałoby radę na czymś dodatkowo zaoszczędzić. Najlepiej rozpisać wszystkie bieżące wydatki, aby mieć jak najlepszy podgląd. Można również poszukać innego źródła pieniędzy, na przykład prosząc najbliższych o darowiznę. Jeśli te sposoby zawiodą, to jeszcze innym rozwiązaniem może być pożyczka bez BIK. Jest to specjalna propozycja dla osób z wpisami do rejestrów dłużników. Jednak zaciągnięcie kolejnego zobowiązanie może w efekcie jedynie powiększyć nasz dług. Warto o tym pamiętać.

Zostaw ocenę!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *