Czy komornik lub windykator może przyjść do mojej pracy?

0

Niestety, znaczna część mieszkańców Polski jest zadłużona. Dopóki należności są regularnie spłacane, nie jest to problemem, a raczej sposobem finansowania różnych wydatków i zakupów. Kłopoty pojawiają się natomiast, kiedy wierzytelność nie jest opłacona na czas. Wtedy sprawa może zostać przekazana do firmy windykacyjnej. W niektórych sytuacjach sprawa może nawet trafić na drogą sądową. Wtedy trzeba się liczyć ze spotkaniem z komornikiem, zajęciem rachunku bankowego i innymi nieprzyjemnymi konsekwencjami. Mało kto jednak wie, jakie działania mogą podejmować windykatorzy lub komornik. W poniższym tekście postaramy się więc wskazać na to, jakie uprawnienia mają komornicy i firmy windykacyjne. Odpowiemy też na pytanie, czy komornik lub windykator może przyjść do pracy osoby zadłużonej.

Jaka jest różnica między komornikiem a windykatorem?

Choć dla niektórych windykator i komornik mogą oznaczać tę samą osobę, jest między nimi sporo różnic. Obie funkcje łączy jedno – te osoby ściągają należności od osób mających długi. Komornik to funkcjonariusz publiczny. Jego działania zawsze są poprzedzone postępowaniem sądowym w sprawie osoby zadłużonej i powstałego zobowiązania finansowego. Egzekucja komornicza odbywa się na podstawie tytułu wykonawczego, który uzyskuje wierzyciel. Zadaniem komornika jest odzyskanie długu, który może powstać na różne sposoby. Przeważnie dług powstaje poprzez niespłacanie kredytu, rat pożyczki, ale także brak terminowego opłacenia rachunków za media, prąd. Także brak spłaty sprzętu zakupionego na raty może oznaczać oddanie sprawy do sądu rozpoczęcie działań komornika.

Windykator jest natomiast przedstawicielem firmy windykacyjnej lub innej firmy (niektóre przedsiębiorstwa mają swoje działy windykacji – na przykład banki, firmy pożyczkowe, firmy telekomunikacyjne, itp.). Także windykator działa wtedy, kiedy mamy do czynienia z jakimś długiem. Firmy windykacyjne są instytucjami prywatnymi, chociaż oczywiście one też są objęte przepisami obowiązującego w Polsce prawa. W tym przypadku zdarza się natomiast, że próba ściągnięcia należności odbywa się nie na wniosek wierzyciela. W wielu przypadkach wierzyciele rezygnują z czasochłonnych i żmudnych prób odzyskania pieniędzy. Wtedy mogą sprzedać dług firmie windykacyjnej. Zwykle dzięki temu odzyskują tylko część należności, ale problem związany z odzyskaniem całej kwoty spoczywa już na firmie windykacyjnej.

Czy komornik przychodzi do pracy dłużnika?

Osoby zadłużone często pytają o to czy komornik może przyjść do pracy. W praktyce trudno mówić o sytuacji, kiedy komornik przychodzi do miejsca pracy dłużnika, aby skontaktować się z nim. Nie ma jednak przepisów, które by tego zakazywały. Komornik może kontaktować się z pracodawcą, między innymi w celu poznania zarobków dłużnika. Jest to często niezbędne do ustalenia, ile komornik może zabrać z pensji. Zdarza się też, że komornik kontaktuje się z pracodawcą, rodziną, a nawet znajomymi dłużnika w celu pozyskania dodatkowych informacji na jego temat. Zwykle osoby z najbliższego otoczenia są przecież dobrym źródłem wiedzy o takiej osobie, dlatego komornik jako funkcjonariusz publiczny nawiązuje z nimi kontakt.

Niektóre osoby, wobec których rozpoczęła się egzekucja komornicza, zastanawiają się: czy komornik przyjdzie do mojego miejsca pracy, by ze mną porozmawiać?Najczęściej taka sytuacja nie będzie miałą miejsca. Najczęściej komornik przychodzi do domu dłużnika lub innego miejsca stałego pobytu. To tam ma dużą szansę na spotkanie się z nim i ustalenie sposobu spłaty zadłużenia.

Komornik prawdopodobnie przyjdzie do domu dłużnika, nie jego miejsca pracy

Wizyta komornika w domu dłużnika jest również dobrą okazją, aby poznać majątek osoby zadłużonej. Może w przyszłości posłużyć do spłaty zadłużenia. Warto wiedzieć, że komornik może przyjść do domu pod nieobecność dłużnika. Otwiera wtedy drzwi  z pomocą specjalisty – ślusarza. Nie robi jednak tego z zaskoczenia, przeważnie takie działanie jest skutkiem wielu nieudanych prób skontaktowania się z dłużnikiem.

Sytuacja, kiedy komornik przychodzi do domu dłużnika, gdy go nie ma może się wiązać z jeszcze jednym problemem. Zdarza się, że zajęciu podlegają wtedy przedmioty, które nie należą do dłużnika – nie wchodzą w skład jego majątku. Może być nim rzecz lub sprzęt pozostawiony w danym mieszkaniu przez inną osobę. Wtedy osoba poszkodowana takim działaniem musi skontaktować się z komornikiem, wysyłając specjalne pismo.

Czy firma windykacyjna przychodzi do miejsca pracy?

Niestety, wizyta windykatora w miejscu pracy dłużnika jest znacznie częstszą praktyką, niż ma to miejsce w wypadku działań komornika. Możemy się z nią liczyć szczególnie w przypadku niektórych firm windykacyjnych, których działania budzą sporo wątpliwości etycznych. Windykatorzy za wszelką cenę próbują odzyskać należność, czasem posuwając się nawet do działań niezgodnych z prawem. W większości sytuacji za takie będzie uznane przyjście windykatora do pracy osoby zadłużonej. To niezgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami, z których możemy podać dwa przykłady.

Próba kontaktu firmy windykacyjnej z dłużnikiem w jego miejscu pracy mogłaby sprawić, że nieuprawnione osoby dowiedzą się o wystąpieniu długu. Taka sytuacja nie tylko narazi dłużnika na stres, ale także stawia go w złym świetle w oczach współpracowników. Dodatkowo nachodzenie dłużnika przez windykatora w miejscu jego pracy może spełniać przesłanki uporczywego nękania.

Jak pozbyć się komornika lub windykatora?

Przede wszystkim należy wykonać wszelkie działania, które uchronią nas przed egzekucją komorniczą lub przekazaniem długu do firmy windykacyjnej. Warto po prostu regulować swoje zobowiązania w terminie. Jeżeli jednak znajdujemy się w takiej sytuacji, warto spróbować ją szybko zakończyć. Pozwoli to nie tylko na uniknięcie przyjścia komornika do miejsca pracy, czy licznych kontaktów z windykatorem. Spłata zobowiązania lub polubowne rozwiązanie sytuacji jest sposobem na uniknięcie narastających odsetek i obciążenia dłużnika kolejnymi kosztami.

Najprostszym rozwiązaniem jest po prostu spłacenie zobowiązania. Co jednak zrobić w wypadku, kiedy nie mamy takiej możliwości? Jest kilka rozwiązań.

Co zrobić, aby załatwić sprawę z komornikiem lub windykacją?

  • sprawdzenie, czy rzeczywiście mamy dług – niestety, wiele firm windykacyjnych próbuje ściągać dług, który został przedawniony. Warto więc sprawdzić, kiedy następuje przedawnienie długu. Czasami dochodzi także do zwykłych pomyłek. Coraz częściej wśród osób nie posiadających żadnego długu pojawiają się głosy, że ktoś próbował ich oszukać, próbując naciągnąć na spłatę długu. W pierwszej kolejności zawsze warto więc sprawdzić, czy mamy dług.
  • zorganizowanie środków na spłatę zobowiązania – pozbycie się długu jest najlepszym rozwiązaniem, kiedy do drzwi puka już komornik, a firma windykacyjna wydzwania każdego dnia. Jeżeli nie masz wystarczających środków na koncie, możesz skorzystać z oferty jednej z firm pożyczkowych. Pożyczki dla zadłużonych znajdują się obecnie wielu instytucji.
  • próba dogadania się z komornikiem, windykacją – dobrym wyjściem jest także próba polubownego rozwiązania zaistniałej sytuacji z komornikiem lub windykatorem.  Im także zależy na tym, aby ostatecznie dług został spłacony. Celem komornika nie będzie więc próba licytowania całego majątku dłużnika. Jeżeli okaże się, że dług zostanie spłacony na przykład w formie rat, często uda się zawrzeć taką ugodę.

Zobacz nasz artykuł: jak spłacić swoje długi komornicze w 2022 roku.

Uprawnienia komornika

Poza możliwością egzekucji komorniczej – odzyskiwania należności na mocy tytułu wykonawczego, jakie uprawnienia posiada komornik? Niestety, jest ich tak dużo, że osoba zadłużona stoi na z góry przegranej pozycji. Komornik może wejść do mieszkania dłużnika, ma także dostęp do całej listy danych, które komornik otrzyma z różnych źródeł. Poza możliwością kontaktu z pracodawcą dłużnika, komornik ma dostęp do danych z ZUS, może przeglądać bazy dłużników, a także kontaktować się z osobami trzecimi. W razie braku spłaty komornik może zablokować środki na koncie bankowym, Wtedy dłużnik ma dostęp jedynie do pewnej sumy, która jest określana jako środki niezbędne do przeżycia (ich komornik nie zabierze, suma jest określona przepisami). Co może zająć komornik? Spłata zobowiązania nie musi się odbyć przy użyciu gotówki lub środków z konta. Zajęciu komorniczemu podlegają także ruchomości i nieruchomości. Nie mogą być to jednak sprzęty niezbędne do funkcjonowania, codzienne ubrania, czy zapas żywności lub opału dla rodziny dłużnika.

Zostaw ocenę!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *