Ile może zabrać komornik z pensji w 2022?

0

Osoby zalegające ze spłatami długów mogą spotkać się z przykrymi konsekwencjami. Jedną z nich jest egzekucja komornicza. Może dotknąć zarówno środków znajdujących się na koncie dłużnika, jego własności (ruchomości i nieruchomości), ale także pensji. Zajęta przez komornika pensja posłuży do spłaty zobowiązania, lecz nie może zostać przejęta w całości. W poniższym artykule przedstawimy pokrótce, jak wygląda działanie komornika względem dłużnika, na jakiej podstawie komornik może zająć pensję, a także jaką część pensji może zająć komornik. Czym jest kwota wolna od zajęcia, a czy charakteryzuje się samo zajęcie komornicze konta bankowego i pensji? Zapraszamy do zapoznania się z poradnikiem, który odpowie na te pytania.

Komornik zajmuje wynagrodzenie – na jakiej podstawie?

Wszystkie osoby, które zalegają ze spłatą długów, powinny w pierwszej kolejności spróbować wyjaśnić tę sprawę z wierzycielem. Warto wiedzieć, że bardzo często sprawę można rozwiązać polubownie, na przykład rozłożyć dług na raty. Niektóre instytucje finansowe mają także w swojej ofercie pożyczki dla zadłużonych, które pomagają w spłacie wierzytelności. Rozbijając swój dług na raty można w pewnym stopniu ułatwić sobie spłatę zadłużenia.

Osoby, które przez długi czas nie spłacają swojego zadłużenia, a także uporczywie unikają kontaktu z firmą lub osobami, u których mają dług, muszą natomiast liczyć się z przekazaniem sprawy do windykacji. Zwykle windykacja dłużnika jest pierwszym działaniem podejmowanym przez wierzyciela. Czasami odbywa się przy pomocy zewnętrznej firmy windykacyjnej, niektóre instytucje mają natomiast własny oddział do ściągania długów. Gdy i te działania nie przynoszą efektu, sprawa trafia do komornika. Zanim wobec osoby zadłużonej rozpoczną się te działania warto spróbować spłacić dług. Może w tym pomóc pożyczka bez BIK lub konsolidacja kredytów. Rozkładając swoje wierzytelności na raty niejednokrotnie można uchronić się przed dalszymi konsekwenjami.

Do rozpoczęcia egzekucji komorniczej niezbędny jest natomiast wyrok sądu. Nie spotkamy się więc z sytuacją, w której komornik nachodzi nas z zaskoczenia, niespodziewanie pukając do drzwi mieszkania dłużnika. Zwykle dłużnik otrzymuje wielokrotnie informacje zarówno o przekazaniu kwestii niespłaconego długu na drogę sądową, a także rozpoczęciu egzekucji komornika.

Egzekucja komornicza – zobowiązania pracodawcy dłużnika

W pierwszej kolejności egzekucja komornika polega zwykle na zajęciu konta i znajdujących się tam pieniędzy. Na podstawie wyroku sądowego pracodawca dłużnika jest także zobowiązany do przekazania informacji o jego zarobkach z ostatnich trzech miesięcy. Jest także zobowiązany do poinformowania komornika, kiedy następuje wypłata wynagrodzenia i jaka będzie jego wysokość. Jeżeli względem pracownika toczą się inne egzekucje komornicze, albo postępowania ZUS-u lub Urzędu Skarbowego, taka informacja również trafi do komornika. Jeżeli pracodawca dłużnika nie wypełni swoich zobowiązań, grozi mu grzywna w wysokości nawet 5 tysięcy złotych.

Kwota wolna od zajęcia – jakiej kwoty komornik nie może zabrać z pensji w 2022 roku?

Z pewnością dłużnicy, wobec których toczy się postępowanie egzekucyjne, szybko starają się wyszukać informacje o przysługujących ich prawach. Jednym z nich jest kwota wolna od zajęcia. Jest to nic innego, jak część wynagrodzenia, która nie podlega zajęciu przez komornika. Jak wysoka jest ta suma? Ciężko wskazać konkretną sumę, ponieważ kwota wolna od zajęcia jest zmienna – wynosi tyle, ile aktualna najniższa krajowa pensja.  Jak wiadomo, płaca minimalna jest uzależniona od decyzji rządu i jest co pewien czas podnoszona.

W poprzednim roku (2021) kwota minimalnego wynagrodzenia wynosiła 2800 złotych brutto (2276 zł na rękę). Od początku 2022 roku płaca minimalna wzrosła jednak do 3010 złotych brutto. Oznacza to sumę 2363,56 zł netto. To właśnie ta suma jest obecnie obowiązującą kwotą wolną od zajęcia.

Kwota wolna od zajęcia w 2022 wynosi 2363,56 złotych na rękę.

Jest to część wynagrodzenia dłużnika, która musi pozostać na jego koncie. Pozostałą część jego wypłaty komornik może zająć w ramach egzekucji. Ta zasada nie dotyczy jednak wszystkich długów. Kwota wolna od zajęcia obowiązuje wszystkich dłużników pracujących w oparciu o umowę o pracę, a także niektóre osoby otrzymujące pensję z tytułu umowy zlecenie.

Długi alimentacyjne, a kwota wolna od zajęcia

Kwota wolna od zajęcia nie obowiązuje w przypadku długów alimentacyjnych. Osoby zalegające z płatnością alimentów mogą więc zostać pozbawione przez komornika nawet 60% wynagrodzenia. Niezależnie od tego, jak wysokie są zarobki dłużnika alimentacyjnego, egzekucja komornicza dotyczy ponad połowy jego wynagrodzenia.

Dla dłużników zarabiających najniższą pensję krajową (3010 zł brutto w 2022 roku) oznacza to więc, że na ich koncie pozostanie jedynie 1204 zł brutto.

Umowa o pracę – ile komornik może zabrać z pensji w 2022?

Dlaczego komornik nie może zająć całego wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę? Ten rodzaj umowy jest objęty szczególną ochroną, a pracownik ma wiele dodatkowych przywilejów wynikających m.in. z Kodeksu Pracy. Jak się okazuje, także w przypadku egzekucji komorniczej warto być zatrudnionym na umowie o pracę.

Komornik nie może zająć całego wynagrodzenia osoby pracującej na umowie o pracę. Na koncie dłużnika musi pozostać kwota równa płacy minimalnej. W 2022 roku jest to 2363,56 zł netto. Co to oznacza w praktyce? Przy zajęciu komorniczym pracownik zobaczy na koncie wpływ w wysokości jedynie kwoty równej pensji minimalnej, niezależnie od tego, czy zarabia 3500 złotych, czy 5000 zł. Różnica pojawi się dopiero w przypadku, gdy zarobki wynoszą 5800 zł brutto i więcej. Wtedy na rachunku może pozostać większa konta, którą obliczy komornik.

Egzekucja komornicza może bowiem dotyczyć maksymalnie 50% wynagrodzenia. Na koncie dłużnika pozostanie więc więcej, niż wynosi pensja minimalna dopiero wtedy, gdy jego zarobki przekraczają 5800 złotych miesięcznie. Dotyczy to dłużników innych niż osoby zalegające z płatnością alimentów.

Proporcjonalna kwota wolna od zajęcia przy niepełnym etacie – zajęcie komornicze w 2022

Jeżeli pracownik-dłużnik nie pracuje na cały etat, komornik musi zostawić na jego koncie odpowiednią kwotę, zależną od wymiaru etatu. Do obliczeń przyjmuje się wtedy kwotę 3010 zł (pensja minimalna) jako wartość dla pełnego etatu, a następnie oblicza wolną kwotę proporcjonalnie:

  • Dla ¼ etatu kwota wolna od zajęcia to 590,89 zł netto
  • Dla ½ etatu kwota wolna od zajęcia to 1181,78 złotych netto
  • Dla ¾ etatu kwota wolna od zajęcia wynosi natomiast 1772,65 zł netto

Zajęcie komornicze przy umowie zlecenie. Ile z wynagrodzenia zajmie komornik w 2022?

Pracując w oparciu o umowę zlecenie dłużnik nie może liczyć na takie same prawa, jak w przypadku umowy o pracę. Poza pewnymi wyjątkami, o których wspomnimy w dalszej części tekstu,  komornik może zająć nawet 100% wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie. Dodatkowe przywileje, czyli kwota wolna od zajęcia przy umowie zlecenie, będą obejmowały dłużnika, jeżeli spełni kilka warunków:

  • jest osobą fizyczną
  • praca na umowie zlecenie jest jedynym źródłem dochodu i utrzymania
  • wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie dłużnik otrzymuje co miesiąc lub co tydzień (regularnie)
  • zatrudnienie ma charakter stałej pracy – trwa od kilku miesięcy lub dłużej

W przypadku pracy na umowie zlecenie warto zebrać komplet dokumentacji potwierdzających powyższe warunki, jeżeli dłużnik je spełnia. Pozwoli to uniknąć zajęcia 100% wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie. Komplet formalności należy przekazać komornikowi, najlepiej wysyłając je listem poleconym. W przypadku spełnienia wymagań, dłużnik zostanie potraktowany tak, jakby pracował w oparciu o umowę o pracę. Otrzyma wtedy przywilej kwoty wolnej od zajęcia w wysokości płacy minimalnej – w 2022 roku jest to 3010 złotych brutto.

Umowa o dzieło – ile komornik może zabrać z wynagrodzenia w 2022?

Jeżeli wobec osoby otrzymującej wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło toczy się postępowanie egzekucyjne, komornik może zająć całość wynagrodzenia. Umowa dzieło w żadnym wypadku nie jest traktowana tak, jak umowa o pracę, przy której dłużnik może liczyć na pewne przywileje. Warto natomiast skontaktować się z komornikiem w tej sprawie, jeśli to jedyne źródło utrzymania dłużnika lub jego rodziny. Pamiętajmy, że komornik jest urzędnikiem państwowym, który działa nie tylko w oparciu o suche przepisy (jak w przypadku wielu firm windykacyjnych). W uzasadnionych sytuacjach komornik może pozostawić  na koncie dłużnika pewną część wynagrodzenia, która pozwoli mu na zapewnienie podstawowych środków niezbędnych do życia. Zadaniem komornika podczas egzekucji względem dłużnika jest ściągnięcie wierzytelności, nie odebranie środków do życia i wpędzenie zadłużonego w jeszcze większe kłopoty.

W tym samym celu powstała kwota wolna od zajęcia komorniczego. To część środków określona jako niezbędna do przeżycia. Aby uniknąć problemów finansowych zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi artykułami dostępnymi na naszej stronie https://porownywarkabankow.pl/

Zostaw ocenę!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *