Skarga na firmę windykacyjną – darmowy wzór do pobrania

0

Kiedy możemy liczyć się z objęciem działaniami windykacyjnymi? Może do tego dojść w każdej sytuacji, w której nie spłacamy regularnie swoich zobowiązań. Działania firmy windykacyjnej wobec względem osoby zadłużonej mogą być bardzo kłopotliwe. Wiele firm próbuje za wszelką cenę odzyskać należność. Warto natomiast pamiętać o tym, że wszelkie działania windykacyjne muszą iść w zgodzie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa. Jeżeli mamy więc podejrzenie, że firma windykacyjna lub windykator posuwaj się za daleko, warto zareagować. W przypadku, kiedy nasze prawa są naruszane możemy złożyć skargę na firmę windykacyjną.

W poniższym artykule znajdziesz informacje, w jaki sposób złożyć skargę na firmę windykacyjną. Warto to wiedzieć, a także znać podstawowe prawa przysługujące osobom zadłużonym. Wiele firm windykacyjnych skupuje wierzytelności od przedsiębiorstw i instytucji, które nie są w stanie skutecznie wyegzekwować spłaty zobowiązania. W wielu przypadkach takie działania są bowiem dość kosztowne, czasochłonne, a czasem bezskuteczne. Windykatorze z odpowiednim doświadczeniem podejmują więc w ich imieniu (lub już po kupieniu długu) wiele działań, które mają skłonić dłużnika do zapłaty. Przeglądając opinie internautów na temat firm windykacyjnych, wiele z nich prawdopodobnie posuwa się jednak za daleko, naruszając prawa dłużnika.

Działania windykatora wobec dłużnika

Wiele osób, w tym przede wszystkim przedstawiciele firm windykacyjnych, uważa że dłużnik nie ma tu nic do powiedzenia. Przeciwnie – może, a nawet powinien oczekiwać, że działania windykacyjne nie narusza jego praw. Mowa tu przede wszystkim o nie naruszaniu przez windykację godności, prywatności i miru domowego dłużnika. Jeżeli więc firma windykacyjna przekracza te granice, warto swój sprzeciw wysłać w formalny sposób. Zanim zdecydujemy się na te działania, warto jednak poznać zakres kompetencji windykatorów.

Warto dodać, że niektóre działania windykacyjne mają miejsce mimo przedawnionego już długu. Zobacz, kiedy następuje przedawnienie długu.

Kompetencje firmy windykacyjnej – kiedy windykator przekracza swoje kompetencje?

Trudno się dziwić, że wiele osób bardzo źle ocenia działalność firm windykacyjnej. W sytuacji, kiedy są dłużnikami, a firma podejmuje wiele działań w celu odzyskania należności, osoba zadłużona znajduje się w dość niekomfortowej sytuacji. Niektóre osoby, które miały styczność z firmami windykacyjnymi opisują jednak liczne działania, które z pewnością przekroczyły normy etyczne. Działania wątpliwe pod względem moralnym często stoją także w sprzeczności z prawem. Ciężko stwierdzić, jaka część windykatorów przekracza swoje uprawnienia. Z pewnością jednak takie sytuacje mają miejsce, a dla windykatora są po prostu szybkim sposobem na odzyskanie należności.

Które działania windykatora są bezprawne?

  • Naruszenie miru domowego, nachodzenie w pracy, próba siłowego wejścia do środka. Jednym z częstych sposobów na spotkanie dłużnika “oko w oko” jest nachodzenie go w domu i miejscu pracy. W Internecie znajdziemy także wiele komentarzy świadczących o próbie wejścia do mieszkania lub domu bez zgody mieszkańca. Czasem windykatorzy udają inne osoby, na przykład przedstawicieli gazowni, czy spółdzielni. Co prawda często dłużnik usilnie unika kontaktu z windykatorami, nie odbierając od nich telefonu i utrudniając zebranie potrzebnych informacji. Naruszanie jego miru domowego jest jednak sprzeczne z przepisami prawa i z pewnością nadaje się do zaskarżenia
  • Kontakt z pracodawcą, sąsiadami, rodziną. Gdy zadłużony unika kontaktu z windykatorem, a tym bardziej nie chce spłacić zobowiązania, często firma windykacyjna kontaktuje się z osobami z otoczenia. Taki sposób na próbę zebrania dodatkowych informacji na temat dłużnika jest nielegalny, co nie budzi żadnych wątpliwości. Informowanie osób trzecich o zadłużeniu i prowadzonych działaniach windykacyjnych może być także odebrane jako rażące naruszenie prywatności osoby zadłużonej. Taką sytuację jak najbardziej warto więc zaskarżyć.
  • Groźby. Niestety, wśród działań niektórych firm windykacyjnych możemy trafić na te spełniające przesłanki gróźb karalnych. Takie zachowanie, zarówno werbalne jak i niewerbalne, ma na celu przestraszenie osoby zadłużonej, co w niektórych sytuacjach rzeczywiście może skłonić ją do spłaty zobowiązania. Jest to jednak jedno z najbardziej nieetycznych i niemoralnych zachowań, z pewnością nie mieszczących się w katalogu kompetencji windykatora. Co może być uznane za groźbę karalną? Próby zastraszenia, przemoc fizyczna, informowanie o rzekomych konsekwencjach. Nawet samo przyjście do domu dłużnika w obecności osiłków może zostać odebrane jako groźba. W każdej takiej sytuacji zalecany jest kontakt z Policją, a także zaskarżenie takiego zachowania.
  • Inne działania podejmowane przez windykatora. Wiele innych działań firm windykacyjnych także może zostać odebranych jako próby nękania, zastraszenia lub naruszenie innych praw dłużnika. W takich sytuacjach także można zaskarżyć postępowanie windykatora, nawet jeśli nie znamy w danej sytuacji konkretnej podstawy prawnej.

Sprzeciw wobec działań windykacji – co zrobić najpierw?

W niektórych przypadkach nieetyczne lub niezgodne z przepisami działania windykatora są pojedynczą sytuacją. Czasami natomiast osoba zadłużona musi sobie poradzić z całą serią działań windykacyjnych, które budzą jego sprzeciw. Od czego zacząć, aby pokazać swoje niezadowolenie z działań windykatora? Możesz zareagować od razu gdy dostaniesz nakaz zapłaty. Zobacz, jak zareagować po otrzymaniu przedsądowego wezwania do zapłatyPo tym, jak ocenimy działania windykatora jako nieuzasadnione lub sprzeczne z przepisami, warto działać od razu.

Przede wszystkim warto dowiedzieć się, jaka firma windykacyjna rozpoczęła wobec mnie działania. Windykator co prawda powinien na wstępie poinformować o tym (a także podać kwotę zadłużenia, czy powód jego powstania), czasami jednak tak nie jest. Zdarza się, że działania windykacji są bardzo chaotyczne i polegają na wysyłaniu wielu krótkich komunikatów, czasem nawet SMS-ów. Po poznaniu nazwy firmy windykacyjnej warto skontaktować się z nią- zadzwonić do biura windykacji.

Podczas rozmowy telefonicznej z przedstawicielem firmy windykacyjnej warto w spokojny, jednocześnie asertywny sposób powiedzieć o swoich uwagach i zarzutach. Warto opisać dokładnie działania windykatora, które budzą nasze wątpliwości. W tym momencie warto poznać reakcję obsługi biura firmy windykacyjnej. Przeważnie spotykamy się z jednym z dwóch sposobów reakcji na nasze zarzuty.

Firma windykacyjna przyznaje, że windykator przekracza swoje kompetencje

Gdy przedstawiciel firmy windykacyjnej przyzna, że windykator w swoich działaniach posunął się zbyt daleko, to dobry znak. W takiej sytuacji możemy liczyć się z tym, że takie działania nie powtórzą się już. Taka firma prawdopodobnie nie jest jedną z tych, które zrobią niemal wszystko by odzyskać dług. Wiele firm w takiej sytuacji skontaktuje się z konkretnym windykatorem, pozna jego wersję wydarzeń i na tej podstawie postaraj się ocenić sytuację. Dokument z oświadczeniem i wyjaśnieniem zaistniałej sytuacji powinien też zostać udostępniony dłużnikowi, który jest tu stroną sporu. Taka praktyka jest jak najbardziej słuszna.

W tym momencie firma windykacyjna powinna wyznaczyć inną osobę do kontynuowania dalszych działań windykacyjnych. Możliwe, że w efekcie nawiązania kontaktu dłużnika z biurem windykacji, zostaną od razu ustalone dalsze działania – sposób i termin spłaty zobowiązania. Niestety, w wielu przypadkach firma windykacyjna za wszelką cenę będzie próbowała bronić swojego pracownika i słuszności jego działań.

Firma windykacyjna nie przyznaje racji dłużnikowi, popiera agresywne i natarczywe działania windykatora

Jeżeli zgłosimy swój sprzeciw na działania windykatora, a przedstawiciel firmy windykacyjnej popiera jego zachowanie – rozwiązanie sprawy w polubowny sposób może być trudne. Jeśli znajdziemy się w takim momencie, powinniśmy przedstawić swój sprzeciw w oficjalnej formie. Pisemna skarga na działanie windykatora powinna zostać wysłana listem poleconym (lub pocztą e-mail) na adres firmy windykacyjnej. Wtedy mamy ślad po tym, że kontaktowaliśmy się z nimi w tej sprawie.

Kiedy można wysłać skargę na windykatora?

W tym momencie, po zapoznaniu się z informacji zawartych w niniejszym artykule, powinieneś już wiedzieć, kiedy warto wysłać skargę. Skarga na firmę windykacyjną jest zasadna zawsze wtedy, kiedy mamy podejrzenie, że przedstawiciel tej firmy przekroczył swoje uprawnienia. Niezależnie od tego, czy jest to tylko działanie nieetyczne, czy poważne naruszenie obowiązujących w Polsce przepisów – dłużnik zawsze ma prawo do sprzeciwu. Warto jednak dobrze przygotować się do złożenia sprzeciwu, by był on jak najbardziej skuteczny i zasadny.

Przede wszystkim warto zapoznać się z obowiązującym w Polsce prawem. Jeżeli znajdziemy w nim podstawę prawną, która wskaże na nieodpowiednie zachowanie windykatora – warto uwzględnić ją w naszej skardze na działanie windykacji.

Najlepiej uzupełnić taki wniosek o dowody w danej sprawie.Czy posiadamy dokument potwierdzający nielegalne działania? Warto także wskazać na ewentualnych świadków, którzy uczestniczyli w zdarzeniu. Jeżeli nieodpowiednie zachowanie wiązało się z rozmową telefoniczną, można wskazać jej datę i godzinę, a także telefon, z którego do nas dzwoniono.

W razie wątpliwości w takiej sytuacji warto skontaktować się z prawnikiem. Jeżeli w związku z działaniami windykacji dochodziło do przemocy fizycznej lub wielokrotnego wchodzenia dłużnika w jego domu, warto sprawdzić, czy mógł to zarejestrować monitoring lub czy widział to lub słyszał sąsiad albo któryś z domowników.

Wzór skargi na firmę windykacyjną – pismo

Nie ma jednego wzoru pisma, które zawiera skargę na firmę windykacyjną. Niezależnie od tego, czy wysyłamy taką skargę do samej firmy windykacyjnej, czy do instytucji państwowej (UOKiK – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub do Rzecznika Praw Konsumenta), warto zawrzeć w piśmie wszystkie niezbędne informacje. Warto w tym celu skorzystać z darmowego wzoru skargi na firmę windykacyjną. Jako adresata można wtedy wskazać odpowiedni urząd.

Do kogo złożyć skargę na firmę windykacyjną? UOKiK i kto jeszcze?

W\ podobnych sytuacjach najbardziej odpowiednią instytucją wydaje się być UOKiK. Można jednak wysłać skargę do miejskiego lub powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta. Zwykle taki urzędnik pracuje w urzędzie miasta lub w starostwie powiatowym – tak też powinniśmy zaadresować pismo. Można także osobiście zanieść taki wniosek, przy okazji być może będziemy mieli okazję złożyć dodatkowe wyjaśnienia w tej sprawie.

W przypadku, kiedy działania firmy windykacyjnej naruszają obowiązujące w Polsce przepisy, możemy zwrócić się bezpośrednio do organów ścigania. Raczej nie uda się złożyć skutecznego zawiadomienia o popełnionym przestępstwie, gdy windykator nachodzi naszych sąsiadów. Jeśli natomiast windykator stosował wobec nas przemoc fizyczną lub groźby karalne – jak najbardziej warto skontaktować się od razu z Policją. W pozostałych przypadkach można skierować wniosek na drogę sądową. Każde takie naruszenie uprawnień windykatora warto zgłosić w odpowiednie miejsce – tylko tak jesteśmy w stanie walczyć z nieuczciwymi firmami. Zachęcamy także do zapoznania się z artykułem “Jak wyjść z długów w 2022 roku”.

Zostaw ocenę!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *