Przedsądowe wezwanie do zapłaty – wzór

0

Kiedy możemy najczęściej spotkać się z przedsądowym wezwaniem do zapłaty? Takie pismo jest wysyłane przez wierzyciela do swojego dłużnika, kiedy ten zalega ze spłatą swoich zobowiązań.

Czym jest przedsądowe wezwanie do zapłaty? To pewnego rodzaju przypomnienie o konieczności uregulowania należności, na przykład rat, rachunku, faktury lub innego zobowiązania. Wiele osób nie wie, co zrobić po otrzymaniu przedsądowego wezwania do zapłaty. Nic dziwnego, to sytuacja dość niecodzienna, a jednocześnie kłopotliwa i stresująca. W poniższym artykule postaramy się odpowiedzieć na to, jak zareagować na przedsądowe wezwanie do zapłaty, Opiszemy także, co zrobić po otrzymaniu wezwania do zapłaty. W tym tekście znajdziesz także darmowy wzór przedsądowego wezwania do zapłaty. Dłużnicy, którzy mają problem ze spłatą zobowiązania, a otrzymali przedsądowe wezwanie do zapłaty, mogą także znaleźć w tym poradniku informację, gdzie szukać pożyczki dla zadłużonych.

Wezwanie do zapłaty – darmowy wzór

Osoby, które chciałyby sporządzić wezwanie do zapłaty i wysłać je do dłużnika, mogą skorzystać z tego dokumentu. Darmowy wzór wezwanie do zapłaty znajdziesz tutaj.  Ma format .doc, dzięki czemu plik można edytować na swoim komputerze.

Przedsądowe wezwanie do zapłaty – darmowy wzór

Darmowy wzór przedsądowego wezwania do zapłaty jest do pobrania w tym miejscu.  Ma formę pliku tekstowego .doc, dzięki czemu łatwo można go edytować w dowolnym edytorze tekstu. Może się przydać, gdy chcesz wysłać do swojego dłużnika takie pismo.

Wezwanie do zapłaty – kto może je wystawić?

Wezwanie do zapłaty jest zwykłym pismem, które wierzyciel przekazuje swojemu dłużnikowi. Można to zrobić w formie listownej, drogą korespondencji e-mailowej lub doręczając wezwanie do zapłaty osobiście. Kto może wystawić wezwanie do zapłaty? Właściwie może zrobić to wiele instytucji i podmiotów, także osoby prywatne. Wezwanie do zapłaty może wystawić:

 • bank
 • firma pożyczkowa, instytucja finansowa
 • firma windykacyjna
 • osoba prywatna
 • spółdzielnia mieszkaniowa
 • operator telefonu komórkowego, dostawca Internetu
 • firma obsługująca wodociągi, dostawca gazu lub prądu
 • i inne

Wezwanie do zapłaty jest dokumentem, który wierzyciel wysyła do osoby spóźniającej się z uregulowaniem swojego zobowiązania. Może nim być opłacona faktura, rachunek, a także spłata pożyczki lub kredytu. Co oznacza wysłanie wezwania do zapłaty? To pewnego rodzaju przypomnienie o konieczności zapłaty. Może być wysłane jednorazowo, ale także wielokrotnie. Często wezwania do zapłaty są generowane automatycznie.

Co oznacza dla dłużnika otrzymanie wezwania do zapłaty?

Otrzymałem wezwanie do zapłaty, co zrobić? Takie pytanie nasuwa się na myśl od razu po tym, jak odnajdujemy w skrzynce na listy (lub na poczcie e-mail) wniosek o natychmiastową zapłatę swojego zobowiązania. Wielu dłużników bardzo stresuje się w takiej sytuacji, obawiając się  konsekwencji prawnych, odsetek i rozpoczęcia działań windykacyjnych. Warto jednak wiedzieć, że samo wysłanie wezwania do zapłaty często jest działaniem przypominającym. Nie musi oznaczać wszczęcia żadnych dalszych działań, tym bardziej podjęcia kroków prawnych.

Droga od wezwania do zapłaty to egzekucji komorniczej jest bardzo długa, jednak nie oznacza to, że warto ignorować takie wezwanie. Otrzymanie takiego pisma jest świetną okazją do tego, by zweryfikować swoje zobowiązania finansowe i spłacić je.Warto zrobić to, by uniknąć dalszych konsekwencji. Można więc powiedzieć, że wysłanie wezwania do zapłaty jest daniem dłużnikowi szansę na bezproblemowe wyjście z sytuacji i spłatę długu.

Osoba zadłużona po otrzymaniu wezwania do zapłaty powinna zrozumieć, że wierzyciel próbuje w ten sposób szybko i polubownie rozwiązać problem. Kolejne kroki mogą być związane z rozpoczęciem działań windykacyjnych, a nawet skierowaniem sprawy na drogę sądową. W razie niemożności spłaty swojego długu, którego dotyczy wezwanie, warto i tak skontaktować się z wierzycielem. Bardzo często można wspólnie znaleźć sposób na spłatę swojego zadłużenia. Zobacz nasz poradnik jak wyjść z zadłużenia w 2022 roku.

Otrzymałem przedsądowe wezwanie do zapłaty – co zrobić?

Co zrobić po otrzymaniu przedsądowego wezwania do zapłaty? Taki dokument może zwiastować znacznie poważniejsze konsekwencje, niż zwykłe wezwanie do zapłaty. Warto bowiem wiedzieć, że wysłanie przedsądowego wezwania do zapłaty bez planu rzeczywistego skierowania sprawy do sądu może być odebrane jako groźba i jest niezgodne z przepisami. Co zrobić, gdy otrzymuję przedsądowe wezwanie do zapłaty? Przede wszystkim warto zacząć od złapania głębokiego oddechu i podejścia do sprawy na chłodno. Działanie w emocjach i stresie nie przyniesie korzystnego wyjścia.

Warto zacząć od sprawdzenia wszystkich informacji znajdujących się w przedsądowym wezwaniu do zapłaty/. Czy dług rzeczywiście istnieje? Na jakiej podstawie powstał? Czy dług nie uległ przedawnieniu? Odpowiedź na te pytania jest kluczowa dla dalszych działań. Warto zestawić przedsądowe wezwanie do spłaty długu z dokumentami, jakie posiadamy. Mogą być nimi umowy kredytowe, umowa o pożyczkę lub umowa, na podstawie której powstało zobowiązanie, a później dług. Jeżeli w tym momencie pojawią się jakiekolwiek wątpliwości dotyczące zasadności roszczenia lub wysokości długu – warto skontaktować się bezpośrednio z wierzycielem.

W jakim terminie muszę odpowiedzieć na przedsądowe wezwanie do zapłaty?

O ile zwykłe wezwanie do zapłaty zwykle nie wiąże się z dalszymi konsekwencjami, w przypadku przedsądowego wezwania do zapłaty warto działać szybko. Najczęściej jest w nim bowiem wyznaczony termin, w którym dłużnik musi spłacić swoje zobowiązanie. We wskazanym okresie warto także sprzeciwić się takiemu wezwaniu, jeśli mamy do tego podstawy. Zwykle dłużnik ma 14 dni, choć zdarzają się terminy krótsze, ale też dłuższe. Warto więc dokładnie zapoznać się z treścią wezwania.

Jeżeli zgadzamy się z informacjami zawartymi w wezwaniu do zapłaty, najlepszym rozwiązaniem jest spłata długu. W razie problemu ze spłatą można spróbować znaleźć kredyt dla zadłużonych. Gdy i ten sposób uniknięcia skierowania sprawy na drogę sądową jest nieosiągalny, warto po prostu skontaktować się z wierzycielem i przedstawić mu taką informację.

Jak wysłać sprzeciw od wezwania do zapłaty?

Gdy otrzymujesz wezwanie do zapłaty, także przedsądowe wezwanie do spłaty zobowiązania, nie masz obowiązku się z nim zgodzić. Jeżeli TWoim zdaniem zostało niesłusznie naliczone lub zobowiązanie ma niewłaściwą (zwykle zawyżoną) wysokość, masz prawo wyrazić swój sprzeciw. Sprzeciw od wezwania do zapłaty warto złożyć w formie pisemnej, aby pozostał pewien ślad takiej korespondencji w razie przekazania sprawy na drogę sądową.

Swój sprzeciw warto wyrazić między innymi gdy dług jest przedawniony lub został naliczony niesłusznie.

Wezwanie do zapłaty – co powinno zawierać?

Niezależnie od tego, czy planujemy wysłać do swojego dłużnika wezwanie do zapłaty, czy właśnie otrzymaliśmy takie pismo, warto wiedzieć co powinno zawierać wezwanie do spłaty długu. Co prawda nie ma jednego druku, czy formularza, treść wezwania powinna być jednak jasna i czytelna dla przeciętnej osoby. W wezwaniu do zapłaty muszą się też znaleźć pewne dane dotyczące danych obu stron, jak i samego długu.

Co zawiera wezwanie do zapłaty?

 • data i miejsce napisania wezwania
 • dane dłużnika
 • dane wierzyciela
 • dokładne informacje dotyczące długu: kwota zadłużenia, odsetki
 • termin spłaty długu wyznaczony przez wierzyciela
 • na jakiej podstawie powstał dług – dane umowy, faktury, itp., data niezrealizowanej płatności
 • sposób spłaty zadłużenia (numer konta do spłaty)
 • podstawa prawna

Co zawiera odpowiedź na wezwanie do zapłaty?

Jeżeli planujemy wysłać swoją odpowiedź na wezwanie do zapłaty, również nie będziemy w stanie odnaleźć jednego formularza. Warto, aby znajdowały się na niej analogiczne informacje. Ważne jest także, aby dokładnie uzasadnić swój sprzeciw. W treści sprzeciwu od nakazu zapłaty można zawrzeć informację, czy sprzeciwiamy się całości takiego pisma (jeśli np. długu w ogóle nie ma), czy nie zgadzamy się z pewną częścią, zwykle kwotą. Tak sporządzone pismo warto wysłać listem poleconym wybierając opcję potwierdzenia odbioru. Dzięki temu mamy pewność, że nasz sprzeciw dotrze do instytucji, która żąda spłaty zadłużenia.

Czy warto skorzystać z pożyczki dla zadłużonych?

Kiedy warto skierować swoje kroki do instytucji finansowej i poprosić o pożyczkę na spłatę długu? Jest to jeden ze sposobów sprostania oczekiwaniom wierzyciela, który już wzywa do spłaty długu. Warto zainteresować się pożyczkami i chwilówkami dla zadłużonych szczególnie wtedy, kiedy otrzymujemy przedsądowe wezwanie do zapłaty. W takiej sytuacji musimy działać szybko, ponieważ nawet kilka dni zwłoki może prowadzić do rozpoczęcia procesu sądowego. Oznacza to kolejne koszty i kłopotliwą sytuację dla osoby zadłużonej.

W przypadku wielu pożyczek dla zadłużonych i chwilówek online osoby z długami nie muszą obawiać się negatywnej oceny ich zdolności kredytowej, a tym samym negatywnej decyzji kredytowej. Wiele firm pożyczkowych ma bowiem dość niskie wymogi dotyczące przyznania pożyczki. Często nie sprawdzają baz dłużników i rejestrów, jak KRD, BIK, czy BIG. Nie ma też konieczności informowania pożyczkodawcy, na jaki cel zostaną wydane pieniądze z pożyczki.

Otrzymujesz wezwanie do zapłaty – czego nie robić

Opisaliśmy już dość dokładnie, co zrobić po otrzymaniu wezwania do zapłaty.Najlepiej po prostu spłacić swój dług, choć w przypadku wątpliwości warto wyrazić swój sprzeciw na wezwanie do spłaty długu. W niektórych przypadkach korzystnym wyjściem może być także spłata zadłużenia przy pomocy pożyczki online lub kredytu. Czego natomiast NIE robić po otrzymaniu nakazu zapłaty zobowiązania?

Nie warto podejmować żadnych działań w przypływie silnych emocji i stresu. Co prawda osoba zadłużona ma często ograniczony czas na spłatę długu, nie wynosi on jednak kilku minut, czy godzin, a wiele dni (zwykle 14 dni). Nie należy także panikować i układać w swojej głowie najgorszych scenariuszy. Przeciwnie – najlepiej jest poszukać rozwiązania, które pomoże ich uniknąć.

Złym wyjściem jest także zupełny brak reakcji na wezwanie do zapłaty. Z pewnością nie spowoduje to możliwości uniknięcia spłaty. Może natomiast sprawić, że wierzyciel straci cierpliwość i przejdzie do bardziej bolesnych dla dłużnika działań.  Ignorowanie wezwań do zapłaty może mieć wiele nieprzyjemnych konsekwencji. Mogą być wśród nich:

 • przekazanie sprawy firmie windykacyjnej
 • rozpoczęcie sprawy sądowej
 • wpis do rejestru dłużników
 • problemy z otrzymaniem kredytu, pożyczki
 • narastające koszty, odsetki i kary umowne
 • rozpoczęcie działania komornika po otrzymaniu tytułu wykonawczego
 • problem z polubownym rozwiązaniem sytuacji

Jeżeli po to, aby spłacić długi, chcemy zaciągnąć kolejną pożyczkę, także warto dobrze przemyśleć taki ruch. Branie pożyczki lub kredytu w pośpiechu może wiązać się z wybraniem bardzo niekorzystnej oferty. W takiej sytuacji znacznie lepiej jest skorzystać z naszej porównywarki różnych ofert, dostępnej na stronie https://porownywarkabankow.pl/

Zostaw ocenę!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.