Czy komornik może ściągać dług z rodziny?

0

Często osoby z otoczenia osoby zadłużonej zastanawiają się, czy ich także mogą dotknąć kłopoty związane z długiem ich bliskiego. Częstym pytaniem jest: czy komornik może ściągać długi od rodziny dłużnika? Sprawdź informacje na ten temat w poniższym artykule.

Każdy, wobec kogo była prowadzona egzekucja komornicza wie, że to nic przyjemnego. Zwykle nawet działania firmy windykacyjnej, a czasem samo otrzymanie wezwania do zapłaty są bardzo stresujące. Nie ma wątpliwości, że komornik ma tu największe kompetencje. Często osoby z otoczenia dłużnika zastanawiają się więc, czy ich także mogą dotknąć kłopoty. Częstym pytaniem jest: czy komornik może ściągać długi od rodziny dłużnika? Zwykle podczas egzekucji komorniczej nie dojdzie do takiej sytuacji, gdyż nie ma takich podstaw prawnych. Komornik musi przecież zawsze działać zgodnie z literą prawa. Są jednak pewne wyjątki. W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na pytanie czy komornik może ścigać rodzinę dłużnika. Postaramy się też udzielić porady: co zrobić, aby uniknąć nieprzyjemnych sytuacji w przypadku braku terminowych spłat.

Czy tylko dłużnik jest odpowiedzialny za swoje zobowiązania i długi?

Każda osoba jest odpowiedzialna za swoje zobowiązania finansowe. Inne podmioty, instytucje lub osoby nie mogą być więc zmuszone do spłacania długów osoby trzeciej. Mowa oczywiście o osobach pełnoletnich – za długi, czy zobowiązania zaciągnięte przez dzieci odpowiedzialni mogą być ich rodzice, w przypadku nieletnich ciężko jednak mówić o jakichś kredytach, czy pożyczkach. Właściwie jedynym wyjątkiem od tej zasady jest śmierć dłużnika. Gdy osoba mająca pewne nieuregulowane zobowiązania finansowe umrze, takie zobowiązanie staje się częścią spadku. Dotyczy to jednak spadku całościowego lub z dobrodziejstwem inwentarza. Spadkobierca ma prawo odrzucić spadek w całości – wtedy może on przejść na kolejną osobę. Wreszcie – kiedy nie znajdzie się żaden spadkobierca, wartość spadku może przejść na poczet spłaty długu lub jego całości. Jak widać, nie można zmusić nikogo do płacenia cudzych długów.

Egzekucja komornicza dotyczy zawsze konkretnej osoby. Jest wskazana w procesie sądowym, a w dokumentach widnieją jej dane, w tym także PESEL. Pieniądze, nieruchomości, papiery wartościowe i inne cenne środki należące do innych osób nie mogą posłużyć do spłaty cudzego długu. Co więcej, komornik nie ma prawa działania z zaskoczenia, tak więc ciężko mówić o jakimś przypadku lub pomyłce skutkującej próbą egzekucji komorniczej innej osoby, niż dłużnik.  Działania komornika poprzedzone są wieloma informacjami wysyłanymi pocztą, a także kontaktem w inny sposób. Egzekucja komornicza odbywająca się bez poinformowania dłużnika o tym jest niezgodna z przepisami. Jeżeli jednak do niej dojdzie, dłużnik ma prawo zablokować działania komornika rozpoczynając postępowanie sądowe. Nie ma więc możliwości, aby dłużnik dowiedział się o działaniach komornika już po ich rozpoczęciu.

Kto może spłacać zadłużenie?

Komornik nie ma prawa żądać spłaty długu w imieniu osoby trzeciej, na przykład od rodziny lub znajomych. Nie oznacza to jednak, że wspomniane osoby nie mogą zrobić tego dobrowolnie. Sytuacja, kiedy rodzina, znajomi, czy pracodawca pomagają wyjść dłużnikowi na prostą jest dość powszechną praktyką. Pomoc w uzbieraniu kwoty niezbędnej do spłaty zadłużenia i “zbieranie jej po znajomych” jest często dobrym rozwiązaniem. Gdy alternatywą jest próba wzięcia kolejnej pożyczki dla zadłużonych, często pomoc bliskich osób jest dobrym wyjściem z trudnej sytuacji.

Wyjątek od takich sytuacji może się jednak pojawić w przypadku tzw. solidarności biernej. Sformułowanie to oznacza sytuację, kiedy to więcej niż jedna osoba jest zobowiązana do spłaty długu. Mowa tu o długach współmałżonka, albo zadłużeniu wspólnika (w przypadku prowadzenia firmy).

Czy rodzice  muszą spłacać długi dzieci?

Jest kilka sytuacji, w której rodzice nie są w stanie zrzec się długu swoich dzieci i uniknąć jego spłaty. Jedną z takich sytuacji jest zniszczenie cudzego mienia przez osobę niepełnoletnią. Rodzice muszą wtedy zrekompensować wyrządzone szkody lub naprawić zniszczenia.

Zajęcie komornicze własności osoby trzeciej

W świetle przepisów komornik może zająć tylko środki, pieniądze, konto bankowe lub przedmioty należące do dłużnika. W teorii komornik nie może zająć własności osób trzecich. Zdarzają się jednak sytuacje sprzeczne z tym założeniem. Są jednak raczej przypadkowymi pomyłkami, niż celowym działaniem na szkodę osób trzecich. Kiedy może dojść do zajęcia komorniczego własności osoby innej, niż dłużnik? Na początku warto zastanowić się nad tym, co to jest zajęcie komornicze. W największym skrócie chodzi o próbę odzyskania sumy zadłużenia, którego dłużnik nie jest w stanie lub nie chce zapłacić. Z samej definicji wynika więc, że niemożliwe jest zajęcie komornicze własności osoby trzeciej. A jednak! Praktyka zna takie przypadki.

W trakcie egzekucji komorniczej komornik często wchodzi do mieszkania lub domu osoby zadłużonej. Jest to zwykle wynikiem uporczywego unikania kontaktu lub spotkania z komornikiem. Komornik może wejść do takiego miejsca, choćby z pomocą stolarza, który pomoże otworzyć drzwi. Wtedy, jeśli dłużnika nie ma w miejscu stałego pobytu, zajęciu komorniczemu mogą podlegać różne przedmioty znajdujące się w mieszkaniu. Niekoniecznie muszą jednak należeć do osoby zadłużonej. Komornik nie ma jednak takiej wiedzy, co zwykle jest efektem ucieczki dłużnika od odpowiedzialności. Komornik zajmuje więc wartościowe przedmioty lub pieniądze będąc przekonanym, że jest to mienie dłużnika.

Jak uniknąć zajęcia mienia osoby trzeciej? Co zrobić gdy komornik zabierze własność osoby trzeciej?

Dlaczego dochodzi do takich pomyłek? Najczęściej może do nich dojść, jeżeli dłużnik mieszka w danym miejscu z rodziną, znajomymi lub partnerem. Zwykle powodem jest także brak tych osób na terenie nieruchomości w trakcie prowadzenia egzekucji komorniczej.

Zabrane przez komornika mienia osoby trzeciej, zwykle rodziny lub znajomych, jest sporym kłopotem. Nie jest to jednak sytuacja bez wyjścia. Wystarczy wtedy, aby poszkodowana osoba (właściciel zajętego mienia) sporządziła stosowny wniosek z wyjaśnieniem i wysłała go do komornika. W takich sytuacjach komornik nie powinien robić problemów ze zwrotem własności.

Jak uniknąć komornika?

Wiele osób szuka sposobu, jak uniknąć komornika, gdy nie spłacają swoich zobowiązań finansowych. Kiedy jednak otrzymujemy kolejne wezwania do zapłaty, a nawet sprawa trafia do sądu, możemy być pewni, że nie spłacając długu komornik wkrótce zapuka do naszych drzwi i upomni się o spłatę. Najlepszym wyjściem jest po prostu terminowe spłacanie swoich zobowiązań, dokładne czytanie umów pożyczkowych i kredytowych, a także rozsądne dysponowanie swoim budżetem. W przypadku, kiedy komornik rozpoczął już egzekucję niektórzy dłużnicy decydują się między innymi na pracę na czarno. Jest to sposób na ukrycie swoich dochodów przed komornikiem. Warto wiedzieć, że ma wiele minusów, przede wszystkim jest działaniem nielegalnym i nie gwarantuje otrzymywania wynagrodzenia za swoją pracę.

Znacznie lepiej jest spróbować spłacić dług komorniczy. Komornik nie może zabrać całej pensji dłużnika. Można więc pracować, regularnie spłacając swoje zobowiązanie aż do całkowitego spłacenia długu.

Skąd wziąć pieniądze na spłatę długu?

Na wstępie odpowiedzi na pytanie jak spłacić swój dług musimy Cię poinformować o tym, aby tych środków szukać już w momencie problemów ze spłatą raty, opłatą za media, czy regulowaniem w terminie innego zobowiązania. Znacznie łatwiej już wtedy uniknąć dalszych problemów, na przykład  dogadując się z wierzycielem. Większość banków i instytucji finansowych może pozwolić na wydłużenie terminu spłaty. Dla nich to gwarancja spłaty i dodatkowy zysk, pożyczkobiorca poczuje natomiast finansowy oddech i bez trudu dokończy spłatę. Warto myśleć o tym zanim zaczniemy zalegać z płatnościami – wtedy w oczach banku będziemy znajdować się w gorszej sytuacji.

Jeżeli terminowa spłata zobowiązania jest trudna, na przykład gdy mamy chwilowe problemy finansowe, możemy skorzystać z oferty kredytu gotówkowego. Może pomóc w spłacie zadłużenia, a rozkładając kredyt na wiele miesięcy bez trudu go spłacimy. Gdy dług trafi do komornika, dłużnikowi pozostanie jedynie możliwość skorzystania z pożyczki bez BIK lub innego typu pożyczki bez zaświadczeń.

Zostaw ocenę!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *