OGNIVO – co to za system? Co daje wierzycielowi?

0

Czym jest system OGNIVO i co daje wierzycielom? Sprawdź informacje na temat tego systemu i dowiedz się czym się zajmuje.

Słowo „ogniwo” kojarzy się nam z pewną spójnością, elementem układu lub łańcuchem łączącym dwa filary. Skojarzenia te są jak najbardziej poprawne w kontekście systemu OGNIVO, czyli jednego z najbardziej podstawowych narzędzi komornika. Możliwości płynące z systemu OGNIVO wyraźnie przyspieszają proces egzekucji należności, co satysfakcjonuje nie tylko komorników, ale też wierzycieli.

Co to jest OGNIVO?

Pod hasłem „OGNIVO” kryje się cały system wymiany informacji pomiędzy bankami a podmiotami uprawnionymi utworzony przez Krajową Izbę Rozliczeniową. W ramach systemu OGNIVO funkcjonuje centralna informacja o rachunkach, która jest szczególnie ważna w przypadku egzekwowania należności. Umożliwia to sprawną i szybką wymianę informacji pomiędzy upoważnionymi do tego podmiotami państwowymi, jak chociażby kancelarie komornicze.

Z systemu OGNIVO na mocy prawa korzystają takie instytucje jak: banki, ZUS, urzędy skarbowe, izby celne, administracyjne organy egzekucyjne, sądy (w tym prokuratorzy i komornicy), a także Poczta Polska. OGNIVO działa w formie aplikacji elektronicznej, która weryfikuje przesłane do niej zapytania i na nie odpowiada. Dzięki temu cały proces przebiega niezwykle szybko i można mieć pewność, że uzyskane w odpowiedzi na zapytanie dane są poprawne. Istnieje znikome prawdopodobieństwo, że informacje okażą się niepełne, nieprawdziwe lub że osoby zostaną pomylone.

Jakie banki korzystają z systemu OGNIVO?

Wgląd do systemu OGNIVO oraz możliwość korzystania i udostępniania informacji z niego posiadają przede wszystkim banki. Są one główną składową systemu. Oznacza to, że praktycznie każdy bank znajdujący się na terenie kraju funkcjonuje w tym systemie. Listę tę można rozszerzyć także o SKOK-i, choć wiele z nich nie podjęło się współpracy z aplikacją.. Oto lista najpopularniejszych w Polsce banków korzystających z OGNIVO:

 • Alior Bank,
 • Bank Gospodarstwa Krajowego,
 • Bank Ochrony Środowiska S.A.,
 • Bank Pocztowy S.A.,
 • Credit Agricole Bank Polska S.A.,
 • Getin Noble Bank S.A.,
 • ING Bank Śląski S.A.,
 • mBank S.A.,
 • Millennium Bank S.A.,
 • Nest Bank S.A.,
 • Pekao Bank Hipoteczny S.A.,
 • PKO BP S.A.,
 • Pekao S.A.,
 • Santander Bank Polska S.A.

Część z tych banków oferuje rozmaite bonusy za otwarcie rachunku oraz atrakcyjne warunki (np. konto za zero, bezpłatne wypłaty z bankomatów). Sprawdź nasz ranking kont osobistych i zobacz, gdzie warto zdeponować swoje środki.

Jak działa OGNIVO?

System OGNIVO wszedł w życie w 2007 roku, którego operatorem, a zarazem twórcą jest KIR. Od tego czasu stanowi on główny sposób wymiany informacji między bankami a innymi podmiotami, oczywiście za sprawą Internetu. To właśnie banki przekazują kluczowe informacje na wysłane do nich zapytania, udzielając decyzji pozytywnej bądź negatywnej na konkretne zapytanie. Program działa w oparciu o moduły, które odpowiadają na potrzeby i możliwości konkretnych instytucji. Oznacza to, że do każdego modułu przypisane są organy, które mogą uzyskać o nim informacje. Moduły te dzielimy na dwie kategorie – obowiązkowe, niejako podstawowe, oraz opcjonalne, dostępne dla mniejszego grona interesantów.

Najczęściej proces wygląda w ten sposób: komornik sądowy posiadając odpowiedni nakaz wystosował zapytanie do konkretnego banku w ramach interesującego go modułu. W tym czasie wszystkie banki dostają o tym zawiadomienie i ich systemy zaczynają przetwarzać dane. Jeśli posiadają informacje pożądane przez pytającego (komornika) odsyłają mu komunikat pozytywny. Jeżeli nie posiadają konkretnej informacji, pytający otrzymuje komunikat negatywny, który wyłącza dany bank z dalszych czynności. Warunkiem skorzystania z systemu jest posiadanie wymaganych dokumentów i pozwoleń, w tym także podpisu elektronicznego.

Moduły obowiązkowe

Do korzystania z systemu OGNIVO uprawnionych jest w Polsce kilka instytucji, czyli wąskie, precyzyjnie określone grono. Jednakże każda z nich może domagać się odpowiedzi na konkretne zapytania mieszczące się w puli jej zainteresowań i uprawnień. Takie uprawnienia nazywane są modułami. Oto lista organów korzystających z OGNIVO i przysługujących im modułów obowiązkowych:

 • moduł reklamacji i zapytań – Poczta Polska i ZUS – pozwala na wymianę informacji między bankami a tymi dwoma instytucjami;
 • moduł monitoringu sald systemów rozliczeniowych – uprawnia do zweryfikowania sald w banku w oparciu o systemy rozliczeniowe KIR;
 • moduł elektronizacji zgód poleceń zapłaty – przetwarza dane i informacje dotyczące przyjęcia lub odrzucenia zgody na obciążanie wskazanego rachunku z tytułu zapłaty;
 • moduł awaryjnego kopiowania plików BIF – pozwana na ruch danych z plików BIF do/z bramki FTP podczas braku dostępności podstawowego łącza transmisji danych.

Moduły opcjonalne

Na takiej samej zasadzie jak moduły obowiązkowe działają warianty opcjonalne. Obecnie w systemie OGNIVO wyróżnia się ich sześć, a każdy z nich ma określonych swoich odbiorców. Kto może z nich korzystać i do czego służą?

 • moduł do obsługi przenoszenia rachunków i usług płatniczych – jak sama nazwa wskazuje, moduł ten pomaga i umożliwia bezpieczne przenoszenie rachunków pomiędzy nowym a starym bankiem;
 • moduł zapytania o rachunki bankowe dłużników – pozwala na kontakt i wymianę danych między bankami a komornikami (sądowymi i skarbowymi);
 • moduł informacji wyprzedzającej o saldach przychodzących – umożliwia wgląd do szczegółowych danych dotyczących wybranych transakcji, przekazanych do systemu rozliczeniowego na daną sesję;
 • moduł do obsługi sądów i prokuratur – przekazuje organom sprawiedliwości dane chronione tajemnicą bankową, jeśli mogą stanowić one materiał dowodowy lub umożliwić realizację zabezpieczenia majątkowego;
 • moduł spadkobierca – umożliwia ustalenie, w którym banku spadkodawca posiadał aktywne rachunki;
 • moduł rozrachunku Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych (IRGiT) – ułatwia przekaz danych pomiędzy do rozrachunku pieniężnego transakcji zawieranych na rynkach Towarowej Giełdy Energii pomiędzy IRGiT a bankami prowadzącymi rachunki rozliczeniowe członków tej Izby.

Czy z systemu OGNIVO może korzystać osoba fizyczna?

Skorzystanie z systemu OGNIVO jest możliwe dla osoby fizycznej, ale nie poprzez podjęcie bezpośredniej akcji. Doskonale widać to na przykładzie działań komorniczych, którzy za pomocą swoich kompetencji realizują prawa przysługujące wierzycielowi. Wierzyciel ma prawo zwrócić się do komornika z wnioskiem o – przykładowo – sprawdzenie i przekazanie majątku jego dłużnika. Oznacza to sprawdzenie jego aktywnych rachunków bankowych oraz stanu konta każdego z nich.

W przypadku opisanym powyżej, komornik może zdecydować się na skorzystanie z systemu OGNIVO i wysłać odpowiednie zapytanie w formie modułu. Naturalnie proces ten jest nieco bardziej rozbudowany i wymaga dochowania wszelkich formalności, np. przedstawienie tytułu wykonawczego. Jednakże dzięki temu osoba prywatna jest w stanie poniekąd uzyskać interesujące ją informacje. Oznacza to, że w konkretnych i uzasadnionych przypadkach obywatele mogą skorzystać z systemu OGNIVO, ale nie bezpośrednio, tylko za pomocą instytucji, np. komorników.

Czy mogę usunąć swoje dane z systemu OGNIVO?

Odpowiedź brzmi: nie; warto jednak wyjaśnić, dlaczego jako posiadacz stosownych danych nie mogę ich usunąć. Jak już wspomnieliśmy, niemalże wszystkie banki i część SKOK-ów funkcjonujące w Polsce zawierają się w systemie OGNIVO. Oznacza to, że każda osoba posiadająca konto w takiej instytucji znajduje się w bazie danych programu. Nie ma więc możliwości ukrycia informacji dotyczących chociażby naszych rachunków bankowych. Istnieje jednak sposób, dzięki któremu można stać się przez pewien czas nieuchwytnym dla systemu OGNIVO.

Otóż omawiane narzędzie działa tylko na terenie naszego kraju, w związku z tym jego działaniu podlegają rodzime konta bankowe. Tym samym system OGNIVO nie może oddziaływać na zagraniczne konta bankowe. W efekcie tego, jeśli zależy nam na usunięciu się z systemu rozwiązaniem może być zamknięcie dotychczasowych kont i otworzenia nowego, zagranicznego. Komornik jednak może wystąpić ze stosownym wnioskiem do zagranicznych instytucji, co prędzej czy później doprowadzi do odkrycia konta. Martwisz się o inne dane dotyczące zadłużenia? Sprawdź nasz artykuł, który odpowiada na pytanie: czy długi się przedawniają?

Zostaw ocenę!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *