Jak sprawdzić, czy jestem w BIG?

0

Chcesz sprawdzić czy BIG (Biuro Informacji Gospodarczej) ma Twoje dane, a jeśli tak to jakie informacje posiada na Twój temat? Zobacz jak sprawdzić czy jesteś w BIG

BIG, czyli Biuro Informacji Gospodarczej to kolejna grupa podmiotów służąca do odnotowania obecności dłużników. Gdy nasze nazwisko pojawi się w tej bazie, możemy spodziewać się problemów przy podpisywaniu rozmaitych umów. Dotyczy to nie tylko pożyczek i kredytów, ale także abonamentów i usług subskrypcyjnych? Co dokładnie oznacza wpis w BIG i jak sprawdzić, czy jestem w BIG?

Co to jest BIG?

BIG, a dokładniej Biuro Informacji Gospodarczej to jedna z platform dostępnych w Polsce, które przetwarzają i gromadzą dane dotyczące zadłużeń. Zbiera ona także informacje znajdujące się na innych stronach z rejestrami dłużników. Dlatego w odróżnieniu od innych baz danych, w tej widnieją długi powstałe na rzecz rozmaitych wierzycieli – zarówno tych firmowych, jak i prywatnych. Oznacza to, że w BIG znajdziemy między innymi informacje o zaciągniętych i spłacanych kredytach gotówkowych czy pożyczkach.

Wpisy w BIG zawierają szczegółowe i dokładne dane na temat zobowiązania, m.in. termin spłaty, wysokość rat, zasady ich spłaty oraz pozostałą do uiszczenia kwotę. Do baz BIG trafiają również niezapłacone faktury wraz ze wskazaniem ich przedmiotu i kwoty. Obiektem zainteresowania są także towary kupione na raty oraz aktualny stan spłaty zaległych rachunków za media (m.in. woda, gaz, prąd), wraz z ich pełną dokumentacją. Oznacza to, że całkiem spore grono przedsiębiorców może dokonać wpisu do BIG w razie ewentualnych nieprawidłowości spłaty zobowiązania.

Czy BIG i BIK to ta sama instytucja?

Chociaż zbieżność nazw może okazać się myląca, BIK i BIG to zdecydowanie dwie różne instytucje. Pierwszą i najważniejszą różnicą jest to, że Biuro Informacji Kredytowej (tu przeczytasz jak sprawdzić BIK za darmo) to jedna, niezależnie działająca jednostka. Biuro Informacji Gospodarczej natomiast zbiera dane z wielu innych organów, m.in. BIG InfoMonitor, KRD czy ERIF i przetwarza je jako całość. Dodatkowo w bazach BIK-u odnajdziemy informacje związane wyłącznie z zadłużeniami zaciągniętymi w bankach, SKOK-ach i firmach pożyczkowych. Tymczasem BIG gromadzi informacje niemalże ze wszystkich sektorów gospodarki, wliczając w to chociażby dostawców usług telekomunikacyjnych.

Kolejną cechą odróżniającą instytucje jest dostęp do danych dotyczących innych osób. BIK pozwala jedynie na sprawdzenie samego siebie, natomiast w BIG-u możemy uzyskać informacje dotyczące innych osób lub podmiotów. Warto zauważyć także, że na stronie BIK-u wpisy znikają dopiero 5 lat po spłacie zadłużenia, natomiast w BIG-u są one usuwane po 14 dniach. W BIK „zniknięcie” wpisu ma charakter zatarcia, zaś w BIG wyczyszczenie informacji następuje ręcznie, na wniosek podmiotu pierwotnie wpisującego dłużnika.

Kto może mnie wpisać do Biura Informacji Gospodarczej?

Każda osoba prywatna lub firma ma prawo umieścić w bazach BIG-u informacje o powstałych zobowiązaniach wobec swojego dłużnika. Jednakże wpisy te podlegają rygorystycznym wymaganiom, by nie można było wpisać znajomego z pracy „za pożyczenie stówy do dziesiątego”. Aby wpisać spóźnialskiego dłużnika na liście BIG, koniecznym jest przekroczenie kwoty progowej długu. Owe progi kształtują się na poziomie 200 zł dla osoby fizycznej i 500 zł dla firmy.

Dodatkowo, opóźnienie spłaty musi być dłuższe niż 60 dni liczone od dnia wymagalności. Wówczas wierzyciel jest uprawniony do wpisu do BIG. Wcześniej jednak ma obowiązek wysłać informacje o chęci wpisania na listę dłużników i odczekania 14 dni od tego momentu. Ze względu na rozbudowaną bazę informacji do BIG-u możemy zostać wpisani między innymi przez długi związane z czynszami, opłatami za media (gaz, prąd, woda), alimentami, mandatami czy rachunkami za Internet, telefon i telewizję.

Jak sprawdzić, czy jestem w BIG?

Sprawdzenie, czy figuruje się w bazach BIG-u jest dość proste i można dokonać tego samemu za pomocą Internetu. W celu uzyskania informacji na swój temat należy zarejestrować konto na oficjalnej stronie Biura Informacji Gospodarczej. Wymagać to będzie ustanowienia hasła, loginu i powiązania konta z adresem mailowym. Należy również uzupełnić formularz osobowy, który pozwoli na weryfikację użytkownika. W tym celu będziemy potrzebować danych osobowych (imię, nazwisko), dokumentu tożsamości oraz jego skanu, numeru PESEL, adresu zameldowania oraz numeru telefonu.

Skan dowodu osobistego lub paszportu wymagany jest do weryfikacji tożsamości i poprawności danych. Nie musimy się obawiać nieprzyjemnych konsekwencji – przesłany skan jest dostarczany zabezpieczonym połączeniem. Dane są przetwarzane tylko i wyłącznie w związku z naszym zapytaniem. Po zaakceptowaniu przez system rejestracja konta zostanie zakończona sukcesem. Następnie należy się ponownie zalogować na utworzone już konto i pobrać „Twój Raport” lub „Raport z Rejestru Zapytań”. BIG pozwala na skorzystanie z tej opcji bezpłatnie raz na pół roku. Za każde dodatkowe pobranie raportu zobowiązani będziemy do zapłaty w wysokości 6,50 zł.

Jakie instytucje mają dostęp i korzystają z baz BIG?

Do baz danych BIG-u dostęp posiada wiele instytucji, szczególnie te, których działalność wiąże się z sektorem finansowym. Przede wszystkim są to banki, SKOKi, parabanki, podmioty leasingowe i firmy, które udzielają zobowiązań pieniężnych w różnych formach. Oznacza to, że dane dostępne na nasz temat w BIG zostaną sprawdzone między innymi przez banki. Wpisy w Biurze Informacji Kredytowej zawsze mają charakter negatywny i niekorzystnie wpływają na naszą zdolność kredytową. Lepiej więc nie dawać pretekstu firmom, by dokonały one wpisu pod naszym imieniem i nazwiskiem.

Kiedy jesteśmy weryfikowani w BIG-u? Dzieje się to chociażby podczas składania wniosku o kredyt, wnioskowania o abonament czy zakup towarów na raty. Ilość uzyskanych informacji zależy jednak od uprawnień podmiotu, który się o nie ubiega. Jako konsumenci mamy prawo ubiegać się o dane dotyczące przedsiębiorców czy firm, natomiast nie uzyskamy ich w przypadku innego konsumenta. Nie możemy więc sprawdzić, czy nasza mama zalega z zapłatą czynszu lub czy nasz syn spłaca smartphone zakupiony na raty.

Czy wykreślenie danych z BIG oznacza usunięcie ich z innych baz?

Wiemy już, że w Burze Informacji Gospodarczej znajdują się informacje także z innych rejestrów. Można pomyśleć, że usunięcie z niego danych jest jednoznaczne z wykasowaniem wpisów z pozostałych list, takich jak KRD, ERIF. Niestety tak nie jest – baza ta działa niczym agregat, ale tylko w kwestii prezentowania informacji, nie można dokonać zbiorczego usuwania informacji. Plusem jest jednak to, że BIG jest bazą, w których dane aktualizowane i usuwane są najszybciej. Po uregulowaniu zapłaty, wierzyciel zobowiązany jest do wykasowania wpisu do 14 dni, wówczas znika on z systemu całkowicie.

Każdy tego typu rejestr funkcjonuje na innych zasadach ze względu na zróżnicowanie podmiotów prowadzących bazę. Przykładowo: jeśli w bazie BIG pojawią się zadłużenia związane z kredytem, figurują one również w na stronie BIK. Jednakże po spłacie i wprowadzeniu aktualizacji z BIG-u są one usuwane całkowicie do 2 tygodni, a w BIK-u znajdziemy o nich informacje do 5 lat po spłaceniu długu. Ponadto BIK obsługuje tylko zapytania związane z kredytami i pożyczkami, zaś BIG prezentuje ogół długów, nawet niezapłacony mandat MPK. Oznacza to więc, że o wykreślenie nas z list dłużników należy ubiegać się w każdym podmiocie osobno.

Co oznacza wpis do BIG?

Wiele rozmaitych instytucji przed nawiązaniem umowy z Klientem sprawdza informacje na jego temat, między innymi w bazach BIG-u. Zainteresowanie budzą zarówno te pozytywne wpisy odnotowane w BIK, jak i negatywne dane z BIG-u. Jeśli Klient nie posiada żadnych długów, a wszystkie zobowiązania spłaty w terminie, wówczas uznawany jest za rzetelnego i godnego zaufania kontrahenta. Łatwiej jest mu wówczas uzyskać kredyt lub długoterminowe umowy na lepszych warunkach. Dotyczy to jednak tylko tych wpisów, które znajdują się w BIK.

Odwrotnie sytuacja rysuje się, gdy informacje dotyczą głównie zadłużeń i opóźnień w spłatach. Wszelkie wzmianki w BIG-u obciążają taką osobę, która nie jest uznawana za wiarygodną. W efekcie często odmawia się jej kredytów, pożyczek, sprzętu na raty, a nawet droższych abonamentów na telewizję, Internet czy telefon. Także zawierane umowy (o ile takie będą dostępne) najprawdopodobniej będą proponowane na o wiele gorszych warunkach. Niestety, figurowanie w bazach BIG ma negatywny wpływ na naszą sytuację finansową i pozycję na rynku.

Jak mogę usunąć wpis do BIG?

Jeśli zostaliśmy umieszczeni na liście dłużników BIG poprawnie, wówczas istnieje tylko jeden sposób, by zostać z niej skreślonym. W takiej sytuacji zobowiązani jesteśmy do całkowitej spłaty zadłużenia włącznie z należytymi odsetkami. Dopiero wówczas wierzyciel ma obowiązek wykreślić nas z bazy osób zadłużonych. Ma na to 14 dni, w przeciwnym razie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej. Jest to jedyny możliwy sposób, by ubiegać się o usunięcie z rejestru w przypadku potwierdzonego zadłużenia.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku, gdy ktoś się pomylił lub padliśmy ofiarą przestępstwa np. poprzez wyłudzenie lub kradzież danych. Wówczas należy niezwłocznie poinformować wierzyciela o zaistniałej sytuacji i rozpocząć proces wyjaśniający. Dlatego tak istotne jest sprawdzanie naszych danych w bazach BIG w regularnych, kilkumiesięcznych interwałach. Dzięki temu możemy mieć pewność, że nikt nie ukradł naszej tożsamości i nie wziął na nas kredytu. Warto więc korzystać z możliwości pobierania raportu, szczególnie, gdy możemy to robić nieodpłatnie co pół roku.

Zostaw ocenę!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.