Czym jest i ile wynosi WIBOR w 2022? Prognozy długoterminowe na 2022

0

Decydując się na zaciągnięcie zobowiązania w postaci kredytu, z pewnością będziemy analizować różne aspekty umowy. Największą uwagę z reguły poświęcamy na koszty, a dokładniej – na wysokość poszczególnych opłat. Część pozycji, takich jak marża, podlegają negocjacji i mogą być w pewnym stopniu zmieniane przez doradcę klienta. Niektóre jednak, jak chociażby WIBOR(R) 6M są stałe, niezależne od banku, ani tym bardziej pracownika placówki. Przyjrzyjmy się temu wskaźnikowi i zobaczmy, jakie prognozy długoterminowe przygotowali eksperci na rok 2022.

WIBOR(R) – co to jest?

WIBOR, czyli Warsaw Interbank Offered Rate to wskaźnik, który wyraża aktualną wysokość oprocentowania na polskim rynku międzybankowym. Na jego podstawie wszystkie banki mogą udzielać sobie wzajemnie tak zwanych pożyczek międzybankowych. Choć procedura pożyczania sobie pieniędzy pomiędzy konkurencyjnymi instytucjami nie angażuje konsumentów, to nie jest ona bez znaczenia dla ich finansów. Dla przeciętnego obywatela stawka WIBOR (R) wyznacza między innymi wysokość rat leasingów z opodatkowaniem zmiennym oraz wartości obligacji państwowych i korporacyjnych.

Stawka WIBOR ma zmienny charakter – oznacza to, że jej wysokość może się zmieniać. Dzieje się to codziennie o godzinie 11:00. Jedną ze składowych WIBOR jest stawka WIBOR(R) 6M. Dotyczy ona stawki półrocznego oprocentowania pożyczek, których udzielają banki. Tym samym jest ona determinującym czynnikiem branym pod uwagę przy definiowaniu wysokości oprocentowania kredytów. Wpływa ona zarówno na koszty kredytów i pożyczek na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. WIBOR(R) 6M również charakteryzuje się zmiennością, o której powiemy nieco więcej w dalszej części tekstu.

Jak WIBOR(R) wpływa na kredyty konsumenckie?

Wskaźnik WIBOR definiowany jest poprzez wysokość stopy depozytowej, która określa jego minimalną wartość i wysokością stopy procentowej lombardowej, która wskazuje jego górną granicę. W efekcie więc wpływa on także pośrednio na wysokość rat kredytowych – szczególnie na te hipoteczne z oprocentowaniem zmiennym. Dzieje się tak, ponieważ banki ustalają koszty kredytów między innymi na podstawie dwóch ważnych kryteriów. Pierwszym z nich jest stała marża kredytowa, a drugim właśnie wskaźnik WIBOR(R) 6M. Podsumowując, jeśli wartość ta się zwiększy, wzrasta także wysokość rat kredytów. Analogicznie sytuacja wygląda w przypadku zmniejszenia się indeksu WIBOR(R) 6M. Niestety ostatnimi czasy tendencja rynkowa wskazuje na to, że czekać będą nas kolejne podwyżki.

Czy WIBOR(R) ma wpływ na pożyczki pozabankowe?

Wiemy już, że omawiany wskaźnik ma pośredni wpływ na kredyty – a co z pożyczkami i chwilówkami w sektorze pozabankowym? Tutaj tak naprawdę wszystko zależy od umowy, którą zawieramy z pożyczkodawcą. Pożyczki pozabankowe mogą przyjmować różne formy, zależnie od kwoty, jaką chcemy uzyskać oraz wewnętrznych wymagań instytucji. Warto przypomnieć, że na ratę pożyczki składają się dwie rzeczy – rata kapitałowa oraz rata odsetkowa. Dodatkowo zazwyczaj można też wybierać pomiędzy ratami stałymi lub mającymi. Natomiast warto pamiętać, że np. w przypadku pożyczki pod zastaw czy od osoby prywatnej, wskaźnik WIBOR nie będzie miał znaczenia. Jeśli zdecydujesz się na skorzystanie z usług niezależnej firmy użyczającej środki, koniecznie zapoznaj się ze wszystkim warunkami umowy i dopytaj konsultanta o szczegóły.

Co oznacza 1M, 3M, 6M i 12M przy stawce WIBOR(R)?

Wskaźnik WIBOR określa kilka różnych stóp procentowych określonych cyfrą i literą. Różnią się one między sobą periodycznością, czyli czasem trwania poszczególnych interwałów wskaźnika. Dlatego też dopiski w formacie liczba-litera M zostały stworzone, by rozróżniać je między sobą. Liczbowy zapis odpowiada ilości miesięcy, na jaki przypada wysokość tej stawki. Litera M natomiast jest skrótem od słowa „miesiąc”. Dlatego też wskaźnik WIBOR(R) 1M oznaczać będzie pożyczkę na miesiąc, a WIBOR(R) 12M na rok.

W terminologii używa się jeszcze dwóch skrótów – ON i TN. Pierwszy z nich w rozwinięciu oznacza „over night” i określa wysokość rocznej stopy procentowej, jaką banki zapłacą za środki przyjęte na jeden dzień. Natomiast TN to „tommorow next” definiujący wysokość rocznej stopy procentowej, jaką banki zapłacą za środki pożyczone od jutra również na jeden dzień. W przeciwieństwie do innych wskaźników WIBOR te dwa ustalane są codziennie o godzinie 17:00, a nie o 11:00 rano.

Ile wynosi aktualny WIBOR(R) 6M?

Wskaźnik WIBOR(R) w Polsce i jego wysokość kształtowany jest przez specjalny organ – Radę Polityki Pieniężnej. Dlatego też regularnie jego stawka się zmienia. Regularnie od paźdzernika zeszłego roku ustawa ta była zwiększana. Podwyżki wpłynęły także na indeks WIBOR(R) 6M. Ostatnia taka decyzja została podjęta 4 stycznia 2022. Jej efektem są aktualne (na dzień 1 marca 2022 roku) stopy wynoszące kolejno:

  • Stopa depozytowa – 1,75 proc. w skali rocznej;
  • Stopa lombardowa – 2,75 proc. w skali rocznej;
  • Stopa referencyjna – 2,25 proc. w skali rocznej;
  • Stopa redyskontowa weksli – 2,30 proc. w skali rocznej.

Co i kto wpływa na wysokość WIBOR(R) 6M?

W Polsce decyzje dotyczące całej polityki monetarnej kraju podejmowane są przez jeden ustrukturyzowany organ. Jest to Rada Polityki Pieniężnej stanowiąca organ decyzyjny Narodowego Banku Polskiego. Składa się ona z 10 członków – przewodniczącego Rady, pełniącego jednocześnie funkcję prezesa NBP oraz 9 członków powołanych w liczbie równej przez Prezydenta Rzeczypospolitej, Sejm i Senat. W jej mocy leży ustanowienie rocznej polityki pieniężnej na podstawie aktualnych (i przewidywanych) danych gospodarczych dotyczących nie tylko Polski, ale całego świata. RPP jest więc organem, który decyduje o stopach procentowych.

Decyzje te podejmowane są na podstawie zwiększenia lub zmniejszenia depozytów, lub wzrostu aktywności gospodarczej. Przykładowo, gdy wskaźniki rosną, wraz z nimi zwiększa się atrakcyjność depozytów oferujących wyższe oprocentowanie. Natomiast, kiedy stopy procentowe maleją, spadają wskaźniki WIBOR, co przekłada się na niższe oprocentowanie kredytów i spotęgowanie aktywności gospodarczej. Na wskaźniki WIBOR, w tym WIBOR(R) 6M powinna mieć więc wpływ sytuacja ekonomiczna całego świata, a w szczególności Polski. Dzięki temu możliwe jest funkcjonowanie nawet w czasie zawirowań gospodarczych spowodowanych chociażby pandemią COVID-19.

Jakie są prognozy długoterminowe w 2022 roku?

Każdy z nas znacząco poczuł przytłaczające skutki obecnej inflacji w Polsce. Agresja Rosji na Ukrainę dodatkowo pogłębiła zapaść gospodarczą spowodowaną pandemią koronawirusa. Ceny zarówno towarów, jak i usług wzrastają w przerażającym tempie o kilka procent w skali kwartał do kwartału. Takie dane nie mogą pozostać obojętne dla Rady Polityki Pieniężnej. Najprawdopodobniej niedługo będzie ona zmuszona wydać decyzję o kolejnych podwyżkach stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego. Jeśli tak się stanie, to niestety wzrosty kosztów i podwyżki rat będą odczuwane przez wszystkich kredytobiorców.

Według ekspertów, powinniśmy liczyć się ze znacznymi podwyżkami rzędu kilkuset złotych w skali roku. Wielu z nich opowiada się także za tym, że WIBOR(R) 6M będzie się zwiększał szybciej niż stopy procentowe. Aktualne wyniki są największe od 7 lat, a wszystko wskazuje na to, że musimy przygotować się na jeszcze większe koszty. Zmiany nie będą jednak niespodziewane. W przeliczeniu raty kredytów mogą zwiększyć się nawet o około kilkaset złotych, w zależności od wysokości kredytu. Plusem wskaźnika WIBOR jest to, że reaguje on z opóźnieniem na wszelkie zmiany w zakresach stóp procentowych. Podnoszenie się cen będzie następowało stopniowo, a w przypadku stawki WIBOR(R) 6M kredytobiorcy zmiany odczują dopiero po około 6 miesiącach, ze względu na jej charakter.

Co jeszcze warto wiedzieć o WIBOR(R)?

Często jesteśmy w stanie mniej więcej przewidzieć wysokość wskaźnika WIBOR. Dzieje się tak, ponieważ jego wartość zazwyczaj jest bardzo zbliżona do stopy referencyjnej NBP, która definiuje rentowność bonów pieniężnych emitowanych przez bank centralny. Ponadto stopa ta najczęściej znajduje się w przedziale wartości określanym przez dwie inne – stopę depozytową i lombardową. Dzięki tej zależności jesteśmy w stanie określić w przybliżeniu, ile powinna wynosić stopa referencyjna, a ta kolejno wskaże nam przewidywany indeks WIBOR(R). Wszystkie wskaźniki i stopy procentowe najlepiej sprawdzać na oficjalnej stronie Narodowego Banku Polskiego, gdzie są one codziennie aktualizowane.

Zostaw ocenę!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *