Czy komornik może zająć zasiłek dla bezrobotnych?

0

Pobierasz zasiłek dla bezrobotnych i jesteś zadłużony? Masz komornika i zastanawiasz się czy może zająć zasiłek dla bezrobotnych? W poniższym artykule wyjaśniamy!

Osoby pozostające tymczasowo bez pracy z pewnością przeglądają ogłoszenia, by powrócić do standardowej formuły zarobkowania. Tymczasowym zastępstwem dla comiesięcznie otrzymywanej pensji jest zasiłek dla bezrobotnych. Nie są to kwoty pozwalające na dostatnie życie, co pośrednio zachęca do szybszego znalezienia zatrudnienia. Może się jednak okazać, że w okresie bezrobocia popadniemy w problemy finansowe, przez co nasze długi zacznie egzekwować komornik.

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych 2022?

Zasiłek dla bezrobotnych, znany również pod hasłem „kuroniówka”, to jedna z najczęściej spotykanych form państwowej pomocy finansowej. Przysługuje ona osobom pozostającym bez zatrudnienia, zarejestrowanym w powiatowym urzędzie pracy. Sama nazwa „kuroniówka” pochodzi od Jacka Kuronia, ministra pracy i polityki socjalnej w latach 1898-1991 i 1992-1993. Kwota zasiłku dla bezrobotnych zależy m.in. od wcześniejszego stażu pracy bezrobotnego oraz okresu bezrobocia. Podstawa zasiłku dla bezrobotnych w 2022 roku wynosi 1240,80 złotych brutto przez pierwsze 3 miesiące bezrobocia i 974,40 złotych brutto przez pozostały czas. Bezrobotni ze stażem pracy mniejszym niż 5 lat otrzymają 80% podstawy „kuroniówki” (992,70 złotych brutto i 779,60 złotych brutto). Bezrobotni o stażu pracy powyżej 20 lat otrzymają 120% podstawy zasiłku dla bezrobotnych (1489,00 złotych brutto i 1169,30 złotych brutto).

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Co do zasady, prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje każdemu, kto zarejestruje się we właściwym rejonowo powiatowym urzędzie pracy. Jednak przyczyny bezrobocia mogą mieć wpływ na to, kiedy „kuroniówka” zacznie trafiać na nasze konto. Jeśli do rozwiązania umowy o pracę doszło z naszej strony lub w formie porozumienia, świadczenie otrzymamy dopiero po 3 miesiącach od rejestracji. Jeśli z pracy zostaliśmy zwolnieni dyscyplinarnie, środki trafią do nas dopiero po 6 miesiącach od rejestracji. Sam fakt pracy jest bezpośrednim warunkiem otrzymywania środków: w ciągu minionych 18 miesięcy należy osiągać wynagrodzenie oskładkowane na rzecz Funduszu Pracy przez minimum 365 dni. Oznacza to, że jeśli pracowaliśmy krócej niż rok kalendarzowy przez ostatnie półtora roku, zasiłek dla bezrobotnych nie będzie przysługiwał. Zasiłek również nie będzie przysługiwać w przypadku pracy „na czarno”.

Zasiłek dla bezrobotnych a komornik

Brak zatrudnienia to nie jedyny kłopot finansowy, który może nas dotknąć podczas okresu bezrobocia. Problemy mogą również pojawić się z tytułu niespłaconego kredytu gotówkowego, nieuregulowanego rachunku za prąd czy nieopłaconego leczenia. Wierzyciele oczywiście mogą wykazać się wyrozumiałością i odroczyć spłatę, jednak nie jest to regułą. Ci mniej cierpliwi już po kilkunastu dniach wystosują wezwanie do zapłaty, a przy bezskutecznym kontakcie skierują sprawę do sądu. Tam, po otrzymaniu nakazu zapłaty, przekażą tytuł wykonawczy do komornika, który rozpocznie proces egzekucji wierzytelności. Pierwszym krokiem, jaki wykona funkcjonariusz w imieniu wierzyciela, będzie zajęcie rachunku bankowego i ściągnięcie należności. O ile standardowa pensja czy oszczędności podlegają zajęciu, o tyle kwestia w przypadku zasiłku dla bezrobotnych wygląda nieco inaczej.

Czy zasiłek dla bezrobotnych jest wolny od zajęcia komorniczego?

Aby znaleźć odpowiedź na to pytanie, konieczne jest zrozumienie natury zasiłku dla bezrobotnych. Ten bowiem jest substytutem pensji pochodzącej z własnej działalności bądź pracy zarobkowej. Zgodnie z polskim prawem, kwota wolna od zajęcia komorniczego wynosi 75% minimalnego wynagrodzenia, to jest 2257,50 złotych brutto miesięcznie. Oznacza to, że nawet 120% podstawy „kuroniówki” w ciągu pierwszych 90 dni wypłaty zasiłku mieści się w ramach kwoty wolnej od zajęcia. Dodatkowo, zasiłek dla bezrobotnych jako zasiłek okresowy znajduje swoje odzwierciedlenie w artykule 833 kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z nim, wszelkie zasiłki stałe, okresowe, celowe i szereg innych świadczeń nie podlega zajęciu komorniczemu. Nic w tym dziwnego – zajęcie zasiłku dla bezrobotnych oznaczałoby, że to państwo, a nie dłużnik spłaca swoje zobowiązania. Sprawdź także nasz ranking pożyczek dla zadłużonych, by uzyskać dodatkowe środki i jak najszybciej spłacić swoje zobowiązania.

Kiedy zasiłek dla bezrobotnych może zostać zajęty przez komornika

Choć zasiłek dla bezrobotnych nie przekracza ustawowej kwoty wolnej od zajęcia komorniczego, to istnieje pewien wyjątek od reguły. Komornik traktuje „kuroniówkę” jako formę zarabiania, która – choć nie polega na klasycznie rozumianej pracy – stanowi dochód osoby bezrobotnej. Jako taki może być zajęty tylko w szczególnym przypadku: gdy dotyczy długów alimentacyjnych. Ponieważ ustawodawca traktuje dobro nieletnich lub osób niezdatnych do samodzielnej egzystencji priorytetowo, zasiłek dla bezrobotnych może być zajęty w wysokości 40% przyznanej „kuroniówki”. Sprzeciwy w tym przypadku nie mają najmniejszego sensu – komornika nie będzie obchodzić szczególnie trudna sytuacja wierzyciela. Trudno się w tym przypadku dziwić, bowiem sama etyka prawna wskazuje na zaspokojenie potrzeb dzieci w pierwszej kolejności.

Co zrobić, gdy komornik zajmie świadczenie dla bezrobotnych?

Komornicy dokonując zajęcia na rachunku bankowym widzą nasze saldo, wliczając w to wszelkie oszczędności na lokatach i papiery wartościowe. Niestety, nie widzi on ani też nie wie, skąd pochodzą środki będące majątkiem dłużnika. Taka sytuacja powoduje, że funkcjonariusz państwowy zajmuje świadczenie dla bezrobotnych z niewiedzy, wykonując wyłącznie tytuł egzekucyjny. Oczywiście działanie to jest pozbawione podstawy prawnej i wymaga jak najszybszego wyjaśnienia. Przede wszystkim skontaktujmy się z komornikiem i spokojnie, w sposób rzeczowy i opanowany wyjaśnijmy sytuację. Przygotujmy potwierdzenie naszych słów, np. decyzję o przyznaniu świadczenia dla bezrobotnych. Jeżeli środku pochodzące z „kuroniówki” zostały już ściągnięte przez komornika, domagajmy się ich zwrotu. Równolegle możemy złożyć skargę na czynności komornicze, która powinna natychmiastowo podziałać.

Zostaw ocenę!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *