Zasiłek pielęgnacyjny 2022 – komu przysługuje i ile wynosi?

0

Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny i jaką ma wysokość?

Zastanawiasz się, ile w 2022 wynosi zasiłek pielęgnacyjny? Czym właściwie jest ta forma pomocy od państwa? W Polsce możemy liczyć na to, że obywatele pozostający w potrzebie nie zostaną pozostawieni samym sobie. Różne rodzaje zasiłków, zapomogi, czy dodatki są wypłacane zarówno przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jak i ośrodki pomocy społecznej. W dzisiejszym artykule postaramy się przekazać szereg najważniejszych informacji na temat zasiłku pielęgnacyjnego. Komu przysługuje? Jak o niego wnioskować? Jakie należy przygotować dokumenty i zaświadczenia, aby ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny? Zapraszamy do lektury.

Zasiłek pielęgnacyjny 2022

W ramach polityki socjalnej państwo wypłaca potrzebujący różne rodzaje świadczeń. Jest wśród nich zasiłek pielęgnacyjny. Jest uznawany za świadczenie opiekuńcze, a podstawą do wydania decyzji o przyznaniu dodatkowych środków finansowych w ramach zasiłku pielęgnacyjnego są przepisy Ustawy o świadczeniach rodzinnych. Celem zasiłku pielęgnacyjnego jest więc pokrycie niektórych kosztów  (ich części) związanych z koniecznością sprawowania opieki nad inną osobą – przepisy wprost to opisują. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji, przepisy wskazują na to, kto to może być.

Kto może skorzystać z zasiłku pielęgnacyjnego?

Kilka grup osób jest uprawnionych do odebrania zasiłku pielęgnacyjnego:

  • dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności
  • osoby niepełnosprawne po ukończeniu 16 roku życia, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym
  • osoby niepełnosprawne po ukończeniu 16 roku życia, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym, jeżeli stali się niepełnosprawni przed ukończeniem 21. roku życia
  • osoby posiadające II grupę inwalidzką(wydaną przez KRUS lub ZUS)
  • seniorzy po ukończeniu 75 roku życia

Osoby należące do jednej z powyższych grup mogą więc liczyć na pomoc finansową ze strony państwa. Zamiast myśleć o pożyczce przez Internet, warto więc postarać się o przyznanie należnego świadczenia.

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego w 2022 roku

 Ile wynosi kwota zasiłku pielęgnacyjnego w tym roku? Wysokość świadczenia nie zmieniła się już od czterech lat. To często fakt podnoszony w debacie publicznej. Dziś zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest w kwocie 215,84 złotych miesięcznie. Według różnych doniesień kwota zasiłku pielęgnacyjnego może wzrosnąć w 2024 roku, choć nie ma w tej kwestii żadnych oficjalnych informacji. Niestety, to świadczenie nie podlega corocznej waloryzacji, nie jest więc automatycznie (z mocy przepisów) zwiększane. Władze oceniają wysokość zasiłku pielęgnacyjnego co trzy lata. Zrobiono to w 2021 roku, kiedy nie uznano, by zasadne było podniesienie kwoty obowiązującej od 2019 roku. A szkoda, osoby potrzebujące z pewnością doceniłyby choć niewielką podwyżkę kwoty zasiłku. Kolejna szansa na to będzie właśnie w 2024 roku. Biorąc pod uwagę rosnącą rosnące ceny i wzrastającą inflację, czy zwiększony koszt mieszkania, wiele osób liczy na solidna podwyżkę. Niestety, często nie jest możliwe odbieranie jednocześnie zasiłku pielęgnacyjnego i innych świadczeń.

Kiedy zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje?

Czasem dochodzi do odmowy wypłaty zasiłku pielęgnacyjnego. Zdarza się tak wtedy, kiedy wnioskodawca lub jego rodzina korzystają już z innych form pomocy. Przykładami mogą być dodatek pielęgnacyjny, podobna pomoc otrzymywana z zagranicy. Ttakże w sytuacji przebywania osoby uprawnionej do pobierania zasiłku w domu pomocy społecznej, zakładzie poprawczym lub w areszcie.

Zasiłek pielęgnacyjny a świadczenie pielęgnacyjne

Poza zasiłkiem pielęgnacyjnym nasze przepisy wskazują też na możliwość pobierania świadczenia pielęgnacyjnego. Przeznacozne jest dla opiekunów i rodziców opiekujących się dziećmi i młodzieżą.

Największą różnicą jest to, że świadczenie pielęgnacyjne jest jedyną wypłatą dla opiekuna, który odbiera taki benefit. Zasiłek pielęgnacyjny może byc natomaist pobierany także pomimo wykonywania pracy zarobkowej.

Świadczenie pielęgnacyjne – komu przysługuje?

Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne? Jego odbiorcami są osoby, które rezygnują z możliwości pracy zawodowej (lub innego zajęcia, np. prowadzenia działalności) w celu objęcia opieką osoby niezdolnej do samodzielnego funkcjonowania. Mowa o dzieciach z niepełnosprawnością. Osoby sprawujące nad nimi opiekę, które mogą skorzystać ze świadczenia pielęgnacyjnego to:

  • rodzice (ojeiec, matka)
  • opiekun dziecka
  • rodzina zastępcza
  • osoba spokrewniona sprawująca opiekę nad dzieckiem
  • inne osoby, które są objęte obowiązkiem alimentacyjnym (w myśl przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego)

Świadczenie pielęgnacyjne może byćodbierane przez opiekunów dzieci niepełnosprawnych wymagających sprawowania nad nimi opieki, jeśli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 18 roku życia (do ukończenia 25 lat w przypadku nauki)

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego

W porównaniu z wysokością zasiłku, świadczenie pielęgnacyjne wypłacane jest w znacznie wyższej kwocie. Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego to 2119 złotych na miesiąc. W każdym roku jest waloryzowana.

Zasiłek pielęgnacyjny na dziecko – jak go uzyskać?

Osoby, którym świadczenie może przysługiwać, zapewne zastanawiają się teraz, jak uzyskać zasiłek pielęgnacyjny na dziecko? Odpowiedni wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć do Urzędu Gminy lub Urzędu Miasta (w zależności od miejsca zamieszkania). Wzór wniosku o zasiłek pielęgnacyjny znajdziesz w odpowiednim urzędzie lub na stronie internetowej. Potrzebne jest też przedstawienie dowodu osobistego osoby, na którą chcesz otrzymać zasiłek pielęgnacyjny. Jednym z najważniejszych dokumentów, który jest niezbędny podczas wnioskowania jest orzeczenie lekarskie o niepełnosprawności. Powinien na nim widnieć wyznaczony stopień niepełnosprawności lub oznaczenie grupy inwalidzkiej. 

Opiekun prawny dziecka powinien posiadać też przy sobie upoważnienie. W przypadku dzieci do 16 lat wymagany jest skrócony odpis aktu urodzenia. Całość spraw możesz załatwić osobiście (w placówce Urzędu Gminy lub Urzędu Miasta) oraz przez Internet. Wtedy skorzystaj z portalu internetowego Emp@tia.

Jak długo trzeba czekać na decyzję?

Okres oczekiwania na wydanie decyzji w sprawie wniosku o zasiłek pielęgnacyjny to najczęściej około miesiąc. W niektórych przypadkach urzędnicy przeprowadzają dodatkowe postępowanie, co może wydłużyć proces. Warto wiedzieć, że od decyzji w sprawie złożónego wniosku możesz się także odwołać.

Zasiłek pielęgnacyjny a komornik

Czy komornik może zająć zasiłek pielęgnacyjny? Nie. Zasiłek ten należy do świadczeń opiekuńczych, a komornik nie ma prawnej możliwośći zajęcia ich. Zasiłek nie może być objęty egzekucją komorniczą – zarówno w egzekucji alimentacyjnej, jak i niealimentacyjnej.

Podsumowanie

Świadczenie pielęgnacyjne jest jedyną formą wynagrodzenia dla opiekuna niepełnosprawnego dziecka. Zasiłek pielęgnacyjny to natomiast dodatek przyznawany na opiekę nad dorosłymi osobami, w tym przysługuje osobom po ukończeniu 75 roku życia. Wysokość zasiłku zależy od ustaleń Rady Ministrów, która ustala ją co 3 lata. Obecnie kwota zasiłku pielęgnacyjnego to 215,84 zł. Nie jest on waloryzowany z końcem roku, np. w oparciu o wskaźnik inflacji. Najbliższe ustalenie wysokości zasiłku zaplanowane jest na 2024 rok.

Aby wnoiskować o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego należy udać się do Urzędu Gminy (lub Urzędu Miasta). Poza wypełnionym wnioskiem należy przedstawić komplet dokumentów, wśród nich jest również orzeczenie niepełnosprawności.

Zostaw ocenę!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *