Zablokowane konto przez komornika – jak je odblokować?

0

Komornik zablokował Ci konto i nie wiesz co robić? Chcesz odblokować konto i móc normalnie z niego korzystać? Sprawdź nasz poradnik na temat zablokowanego konta przez komornika.

Jeżeli nie spłacamy naszego zadłużenia, wierzyciel może stracić cierpliwość po polubownych wezwaniach do zapłaty. Wówczas, po skierowaniu sprawy do sądu, otrzyma on tytuł egzekucyjny, który przedłoży komornikowi do realizacji. Funkcjonariusz od razu zabierze się do pracy i dokona zajęcia komorniczego na rachunku, czyli w pewnym stopniu zablokuje konto. Co to oznacza i w jaki sposób odblokować tak zabezpieczony rachunek?

Blokada rachunku przez komornika – co to oznacza?

Kiedy w sklepie zechcemy zapłacić za usługi, a nasza karta zostanie odrzucona, może to być powodem jednego z dwóch czynników. Pierwsza – brakuje nam środków na koncie, druga, znacznie mniej przyjemna – rachunek został zajęty przez komornika. O ile pierwszy problem da się rozwiązać przelewem środków na rachunek, o tyle drugi wymaga więcej pracy. Warto udać się do właściwej dla naszego banku placówki bankowej, by potwierdzić zasadność zablokowania konta. Jeśli sami wiemy, że mamy długi i mogło zostać wszczęte postępowanie komornicze, możemy pominąć wizytę w banku. Powinniśmy zacząć działać w celu jak najszybszego uwolnienia rachunku.

Gdy pracownik banku potwierdzi zaistnienie blokady, musimy sprawdzić, czy w naszej skrzynce nie ma powiadomienia od komornika. Jeśli jeszcze pismo nie doszło, to w niedługim czasie dojdzie – będzie tam informacja o podjętych działaniach. Komornik wyszukał nasze konto w systemie OGNIVO, a następnie zablokował nasz rachunek. Dalsze kroki należy podjąć właśnie w porozumieniu z funkcjonariuszem – bank sam z siebie nie może zdjąć blokady. Nie warto zwlekać: funkcjonalność naszego rachunku będzie znacznie ograniczenia do momentu odblokowania konta.

Jak odblokować zajęty przez komornika rachunek?

Aby odblokować rachunek zajęty przez komornika, w pierwszej kolejności należy wyjaśnić kwestię windykacji. Rozmowa z funkcjonariuszem pozwoli obrać taki kierunek prowadzenia działań, by jak najszybciej uwolnić rachunek. To może nastąpić wyłącznie w dwóch sytuacjach:

  • Kiedy komornik ściągnie z naszego rachunku całą należność (lub sami przelejemy wskazane zobowiązanie), po czym egzekucja zostanie zakończona;
  • Kiedy wierzyciel dobrowolnie lub na prośbę dłużnika zrezygnuje z egzekucji prowadzonej z rachunku dłużnika;

Istnieją więc dwa rozwiązania: albo jak najszybciej spłacić zadłużenie, albo przeprowadzić rozmowę z wierzycielem. Niestety, dobrowolne zakończenie egzekucji i umorzenie długu należy rozpatrywać raczej w kategorii ewenementów. Lepiej więc podjąć działania, które pozwolą nam jak najszybciej zwrócić dług.

Czy dłużnik może samodzielnie odblokować rachunek?

Wiemy już, że odblokowania rachunku może dokonać po negocjacjach z komornikiem lub wierzycielem. Wiemy też, że bank – choćbyśmy nie wiadomo jak prosili czy grozili – nie zdejmie blokady z własnej woli. Pojawia się pytanie – czy można w jakikolwiek sposób samodzielnie odblokować rachunek? Czy można zamknąć konto i otworzyć nowe, w innym banku lub SKOKu? Choć wydaje się to być niemożliwe, to przepisy (a dokładniej artykuł 730 kodeksu cywilnego) dają odpowiedź na to pytanie. Rozwiązanie umowy rachunku bankowego może nastąpić w dowolnym momencie. Istnienie blokady rachunku w żaden sposób nie przeszkadza w zamknięciu konta i otwarcia nowego.

Rozczarujemy jednak tych, którzy myślą, że tyle wystarczy, by sprytnie zakamuflować się przed komornikiem. Funkcjonariusz na wieść o takim obrocie sytuacji ponownie wykorzysta OGNIVO i znajdzie nowy rachunek. Nawet jeśli otworzymy konto w SKOKu (którego OGNIVO nie widzi), funkcjonariusz prędzej czy później znajdzie nasz nowy rachunek. Co więcej, może uznać takie działanie za uporczywe i celowe utrudnianie czynności komorniczych. Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego, mogą zostać zastosowane środki porządkowe, wliczając w to grzywnę do 1000 złotych.

Bezpodstawna blokada konta przez komornika – co zrobić?

Błądzić jest rzeczą ludzką – od tej myśli nie są wolne żadne instytucje ani funkcjonariusze. Również komornik może omyłkowo zająć nasz rachunek, myśląc, że my jako Jan Kowalski z Warszawy jesteśmy innym, zadłużonym Janem Kowalskim z Warszawy. Choć są to kwestie niezwykle rzadkie, a do ich zaistnienia konieczny jest splot pokrewnych informacji, to takie pomyłki się zdarzają. Wówczas również powinniśmy podjąć działania, by jak najszybciej wyjaśnić zaistniałą sytuację

Jeśli jesteśmy pewni, że nasz rachunek został zajęty bezpodstawnie, a komornik już zaczął windykację, należy natychmiast podjąć kontakt. Rozmawiając, przygotujmy ewentualne dokumenty potwierdzające, że nigdy nie mieliśmy żadnego niespłaconego zadłużenia. Zazwyczaj jednak kończy się na weryfikacji dokumentu tożsamości i sprawdzeniu numerów PESEL. Jeśli cała sytuacja nas zbulwersuje, możemy wystosować skargę na czynności komornicze na podstawie artykułu 767, paragrafu 1 kodeksu postępowania cywilnego. W przypadku ciężkich naruszeń komornik będzie pociągnięty do odpowiedzialności zawodowej, a my możemy ubiegać się o zadośćuczynienie.

Zostaw ocenę!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *