Odwołanie od decyzji o odmowie przyznania dodatku węglowego – wzór do pobrania

2

W chwili rosnących cen energii i paliwa niezbędnych do ogrzewania mieszkań i domów, dodatek na zakup węgla niejednokrotnie okazuje się zbawienny. Wsparcie wynosi kilka tysięcy złotych, niestety część osób składających wnioski spotykana się z decyzją odmowną. Skąd wynika odmowa przyznania dodatku węglowego? Dziś przybliżymy nieco ten problem, a także podpowiemy, jak napisać odwołanie od odmowy dodatku węglowego. Poza szczegółową instrukcją dostaniesz też darmowy wzór odwołania od odmowy przyznania dodatku na zakup węgla. Podpowiemy też, na co zwrócić uwagę i jakie formalności należy spełnić, aby nie mieć problemu z otrzymaniem wypłaty środków. Na wszelkie dodatkowe pytania, które mogą się pojawić, postaramy się odpowiedzieć w komentarzach. Zapraszamy do lektury.

Rosnące ceny węgla, dodatek węglowy i odmowa przyznania dodatku

Zastanawiasz się, dlaczego węgiel jest dziś aż tak drogi? Galopująca inflacja skutki pandemii, czy tocząca się tuż za naszą granicą wojna w Ukrainie sprawiają, że ceny wielu towarów wzrosły. Niestety, są wśród nich także paliwa – zarówno do napędzania samochodów, jak i używane do ogrzewania naszych mieszkań, domów i firm. Pewnym ratunkiem może tu być jednak dodatek węglowy. Rządowe wsparcie wynoszące aż 3.000 złotych jest jednym z kilku rodzajów zapomogi na zakup energii lub paliwa. W zależności od rodzaju posiadanego ogrzewania, czy sposobu zasilania pieca. Mamy więc między innymi dodatek na zakup węgla, dodatek na kupno drewna kawałkowego, dodatek na zakup gazu, czy dofinansowanie do kosztów energii elektrycznej.

Każda z powyższych form pomocy wymaga jednak spełnienia pewnych wymogów – to prawdopodobnie tu leży problem. W przypadku niespełnienia wymagań dodatku węglowego możemy się spotkać z odmową przyznania dodatku na węgiel.

Dodatek węglowy

Na starcy sprawdźmy jednak, co to jest dodatek węglowy.Komu przysługuje dodatek na węgiel? Czy taka forma pomocy jest jednorazowa, czy można kilkakrotnie korzystać z dodatku węglowego? Co, jeśli pod danym adresem mieszka wiele osób lub zainstalowanych jest więcej źródeł ogrzewania?

Wysokość dodatku węglowego to 3.000 złotych. Dodatek na zakup węgla jest jednorazowy i przysługuje dla konkretnego adresu. Trzy tysiące złotych na zakup węgla być może nie zrekompensuje sporych wzrostów cen zakupu węgla, z pewnością jest to jednak bardzo duża pomoc, z której warto skorzystać.

Kto może wnioskować o dodatek węglowy?

Komu należy się dodatek węglowy w 2022 i 2023 roku? Dodatek na zakup węgla na opał jest jednorazowy i przyznawany dla konkretnego adresu zamieszkania, niezależnie od liczby mieszkańców. Nawet większa liczba rodzin mieszkających pod jednym adresem nie spowoduje, że można wielokrotnie otrzymać dodatek. Kluczowe jest też wcześniejsze złożenie deklaracji – w niej wpisujemy węgiel jako paliwo do źródła ogrzewania w gospodarstwie domowym. Należy to zrobić wysyłając deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Deklaracja do CEEB może zawierać tylko jedno (główne) źródło ciepła:

 • ogrzewanie piecem na węgiel
 • elektryczne ogrzewanie
 • ogrzewanie gazowe
 • piec na drewno
 • centralne ogrzewanie (np. miejskie)
 • ogrzewanie piecem na olej opałowy
 • inne sposoby ogrzewania domu

Dotacje i dofinansowania do zakupu paliwa są dostępne dla różnych źródeł ciepła – ich wysokość może być jednak różna. Każdorazowo ważne jest natomiast, że możemy złożyć wniosek o dodatek węglowy jeśli piec na węgiel wpisaliśmy w deklaracji CEEB jako główne źródło ciepła w domu.  Dodatek jest dostępny dla adresów gospodarstw domowych, które otrzymała już jakiś rodzaj dodatku do źródła ciepła. Analogicznie należy rozumieć także inne dodatki – są dostępne tylko dla mieszkańców/właścicieli mieszkań i domów, którzy wypełnili wcześniej deklarację CEEB i wpisali dany rodzaj ogrzewania.

Dodatek węglowy możemy natomiast otrzymać w przypadku ogrzewania piecem na węgiel i innymi urządzeniami grzewczymi. Ważne jest, by były zasilane węglem. Może być to kuchnia węglowa, koza, piec kaflowy, czy inne rodzaje źródeł ogrzewania zasilanych węglem.

Jak wnioskować o dodatek węglowy 2022?

Przepisy dotyczące dofinansowania zakupu węgla (dodatek węglowy 2022) zostały tak skonstruowane, aby składanie wniosku było jak najprostsze. Powód jest prosty, dla wielu osób otrzymanie dodatku jest kluczowe dla zapewnienia sobie ciepła, gdy temperatura spadnie do niskich wartości. Zamiast korzystać z pożyczek online, czy ograniczać inne wydatki, powinni więc móc dość łatwo wypełnić wniosek i skorzystać z dodatku węglowego. Jest on powszechny – przeznaczony dla szerokiego grona właścicieli i mieszkańców gospodarstw domowych.

Jeszcze przed złożeniem wniosku o dodatek węglowy, osoba ubiegająca się o niego powinna natomiast wypełnić deklarację źródła ciepła (Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków). Brak wpisu do CEEB jest jednym z najczęstszych powodów odmowy przyznania dodatku węglowego. Po złożeniu wniosku Gmina ma 30 dni na rozpatrzenie go i wypłatę środków. Warto natomiast pamiętać o tym, że termin na składanie wniosków o dodatek węglowy upływa 30 listopada 2022 roku. Czas na złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków już upłynął. Taka możliwość była do 11 sierpnia 2022 roku.

Wniosek o dodatek węglowy 2022

Na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska znajdziesz wniosek – formularz o dodatek na zakup węgla 2022.  Wystarczy go pobrać, uzupełnić wszystkie pola i podpisać. Wypełniony wniosek o dodatek węglowy przekazujemy do Urzędu Gminy na trzy sposoby:

 • elektronicznie przez platrofmęePUAP
 • wysyłając wniosek listem poleconym
 • osobiście, w placówce Urzędu Gminy

Warto zaznaczyć, że w niektórych Gminach to ośrodki pomocy społecznej zajmują się przyjmowaniem wniosków o dodatek węglowy. Aktualne informacje znajdziesz na stronie internetowej odpowiedniego Urzędu Gminy.

Gminy mogą kontrolować wnioski o dodatek węglowy

W trakcie, kiedy Polacy mogli już wnioskować o przyznanie dodatku węglowego, ustawodawca znalazł kilka luk w przepisach. Niektórzy wnioskodawcy próbowali kilkakrotnie otrzymać dodatek na zakup węgla lub innego rodzaju opału. Od 20 września 2022 roku przepisy nieco się zmieniły, a Urzędy Gminy otrzymały dodatkowe możliwości kontroli wniosków o dodatki węglowe.

Jakie uprawnienia otrzymały Gminy? Teraz dokumenty mogą zostać dokładnie zweryfikowane. W wypadku wątpliwości co do wpisanych w formularzu informacji, urzędnik ma prawo poprosić wnioskodawcę o sprecyzowanie swojego wniosku. Również burmistrzowie i prezydenci otrzymali dodatkowe możliwości. Po 20 września mogą wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. Może to pomóc w rozwianiu wątpliwości, na przykład faktu używania posiadania konkretnego rodzaju pieca, który został wpisany do deklaracji.

Czy płacenie za wywóz śmieci może mieć wpływ na decyzję o przyznaniu dodatku węglowego?

Formularz – wniosku o dodatek węglowy zawiera pytania o mieszkańców gospodarstwa domowego. Należy podać numery PESEL, imiona, nazwiska mieszkańców gospodarstwa domowego pod konkretnym adresem. Jak się okazuje, często informacje te nie pokrywają się z tymi podanymi w deklaracji dotyczącej wywozu śmieci. Wiele osób wpisywało bowiem mniejszą liczbę mieszkańców, aby zapłacić mniej za wywóz śmieci.

Teraz może to być powodem odmowy wypłacenia dodatku węglowego. W takiej sytuacji odwołanie się od odmowy dodatku węglowego może być nieskuteczne, a nawet od osoby zaniżając liczbę mieszkańców gospodarstwa domowego mogą zostać wyciągnięte dodatkowe konsekwencje w postaci kary i konieczności uregulowania należności.

Wniosek o dodatek węglowy i najczęstsze błędy w formularzu

Jakie są najczęstsze błędy w formularzu skutkujące odmową przyznania dodatku węglowego? Przede wszystkim częstym problemem jest brak wpisu źródła ogrzewania do CEEB lub zrobienie tego po terminie (po 11 sierpnia 2022 roku). Błędem jest też złożenie kilku wniosków o dodatek węglowy na ten sam adres. 

Jeżeli wskutek jakichś nieścisłości urzędnicy zażądali przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w celu sprawdzenia rodzaju źródła ciepła w danym gospodarstwie, wnioskodawca nie musi się na to zgodzić. Brak zgody na wywiad będzie natomiast prawdopodobnie skutkował odmową przyznania dodatku węglowego.

Jakiś czas temu w Polsce pojawiła się też możliwość kupna węgla po gwarantowanej cenie (996,60 zł za tonę węgla). Osoby, które z tego skorzystały nie będą mogły otrzymać dopłaty – dodatku węglowego. Także w tym przypadku odwołanie się od odmowy dodatku węglowego będzie nieskuteczne, o czym wprost mówią polskie przepisy.

Dla wnioskodawcy najlepszą sytuacją jest jednak inny popularny błąd – nieprawidłowo wypełniony formularz o dodatek węglowy. W takiej sytuacji prawdopodobnie Urząd Gminy wezwie wnioskodawcę do poprawienia błędów. Zwykle masz 14 dni na uzupełnienie ewentualnych braków lub poprawienie błędnych danych i informacji.

Odmowa przyznania dodatku węglowego 2022 – przyczyny

Jak widać, lista możliwych przyczyn odmowy dodatku węglowego jest dość długa i zawiera zróżnicowane powody. Nie w każdym razie odwołanie od odmowy dodatku na węgiel będzie skuteczne, choć to nic nie kosztuje i warto postarać się o te dodatkowe środki.

Powtarzające się powody odmowy dodatku na zakup węgla w 2022 to:

 • źle wypełniony wniosek, brak poprawy w ustalonym przez Urząd Gminy terminie (zwykle 14 dni)
 • brak deklaracji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (lub złożenie jej po terminie)
 • źródło ciepła nie zgadza się z tym wpisanym w deklaracji CEEB.
 • liczba mieszkańców gospodarstwa domowego nie zgadza się z informacjami w deklaracji do opłaty za wywóz śmieci
 • zupełny brak opłat za wywóz śmieci
 • brak zgody na wywiad środowiskowy
 • więcej, niż jeden wniosek złożony dla jednego adresu gospodarstwa domowego
 • otrzymanie dodatku na inne źródło ciepłą (np. dodatek na zakup gazu, drewna, itp.)
 • skorzystanie z możliwości kupna węgla po gwarantowanej cenie
 • główne źródło ciepłą jest inne, niż węgiel
 • przekroczony termin na złożenie wniosku (po 30 listopada 2022 roku)

Oczywiście, być może zdarzają się także inne przyczyny odmowy przyznania dodatku węglowego. Te wymienione powyżej są jednak najczęstszymi powodami. 

Odwołanie od odmowy wypłaty dodatku węglowego

W rozumieniu polskich przepisów, Urząd Gminy nie wydaje decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania dodatku węglowego. Odbywa się to w formie “informacji”. Z tego względu samo odwołanie nie przebiega w taki sposób, jak w przypadku “standardowych” decyzji urzędowej. Nie mamy możliwości podważenia decyzji, gdyż… informacja z Urzędu Gminy nie jest decyzją. W przepisach polskiego prawa nie ma żadnej instrukcji, czy danych na temat tego, jak obywatel może nie zgodzić się z informacją wydaną przez Urząd.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku o dodatek węglowy

Jednym z rozwiązań tej nietypowej sytuacji może być próba złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie naszego wniosku. Jeżeli urzędnik ponownie sprawdzi wysłany przez nas formularz, być może zmieni swoją decyzją(czy raczej – informację). Szczególnie ma to sens w sytuacji, kiedy wniosek o ponowne rozpatrzenie w sprawie dodatku węglowego uzupełnimy o dodatkowe informacje. Mogą wynikać z treści samej informacji, jaką otrzymaliśmy w odpowiedzi na wysłany do Urzędu Gminy formularz.

Skuteczne odwołanie od omowy dodatku węglowego – jak je sporządzić?

Jak napisać odwołanie od odmowy przyznania dodatku węglowego, by było skuteczne? Ustawodawca nie wskazuje nam, jak to zrobić. Oczywiście, warto podać w takim odwołaniu szereg niezbędnych danych, które pozwolą odnaleźć nasz wniosek. Możesz w tym celu posłużyć się naszym wzorem odwołania od odmowy dodatku węglowego. W treści pisma odnieśmy się do przyczyny odmowy, którą powinniśmy otrzymać w informacji od Urzędu Gminy. Tak, jak wspominaliśmy wcześniej, jeśli nie spełniliśmy wymogów otrzymania dodatku węglowego, pisanie odwołania może być nieskuteczne.  Do decyzji każdego wnioskodawcy pozostawiamy jednak, czy to zrobić. Zwykle wystarczy poświęcić kilka chwil na sporządzenie wniosku, szczególnie jeśli posłużysz się naszym wzorem odwołania od odmowy przyznania dodatku węglowego

Kiedy pisanie odwołania lub wniosku o ponowne rozpatrzenie jest zasadne?

Jeżeli nie zgadzasz się z decyzją Urzędu Gminy lub uważasz, że urzędnik popełnił błąd, zdecydowanie napisz odwołanie od odmowy dodatku węglowego. Naszym zdaniem nie warto tego robić, jeśli ewidentnie nie spełniasz warunków otrzymania dopłaty. Gdy dotyczy to przekroczenia terminu (np. opóźnienia w złożeniu deklaracji CEEB), być może uda się zmienić decyzję urzędników. Jeżeli natomiast próbujesz kolejny raz ubiegać się o dodatek węglowy, czy wcale nie posiadasz głównego źródła ogrzewania na węgiel – nie warto marnować czasu, na pisanie odwołania nie przyniesie skutku.

Odmowa przyznania dodatku do węgla – dlaczego dostajesz informację odmowną?

Dlaczego dostajesz informację o odmowie przyznania dodatku węglowego? Kilka najczęstszych sytuacji i nasza propozycja, co wtedy zrobić:

 • brak deklaracji źródła ciepłą do CEEB – wtedy do odwołania dołącz stosowne dokumenty o złożeniu deklaracji
 • brak ustosunkowania się do żądania poprawy/uzupełnienia wniosku o dodatek – takie żądanie urzędnika musi być skutecznie doręczone. Jeśli podejrzewasz zaginięcie pisma, przejęcie go przez osobę trzecią lub wysyłkę na błędny adres – opisz to w odwołaniu. Jeśli Urząd Gminy nie posiada dokumentu potwierdzającego doręczenie przesyłki, ponownie wyznaczy Ci termin na uzupełnienie swojego wniosku
 • brak płatności za śmieci/nieprawidłowa deklaracja do wywozu śmieci – do swojego odwołania od odmowy wypłaty dodatku węglowego dołącz potwierdzenia płatności i kopię deklaracji . Jeśli niezgodność w płatnościach wynikała z ludzkiego błędu (pomyłki), nie z próby uniknięcia kosztów – nie stoisz na przegranej pozycji.
 • błąd w systemie podczas przesyłania wniosku – ePUAP, podobnie do innych systemów elektronicznych, nie jest wolny od błędów. Jeśli podejrzewasz problem z wysyłką (powód to połączenie z Internetem, Twój komputer, być może działanie ePUAP ) – opisz to w swoim wniosku o ponowne rozpatrzenie.

Pamiętajmy, że urzędnicy to też ludzie i zdarzają się wśród nich pomyłki, czy niedopatrzenia. Z pewnością jeśli sensownie argumentujesz swoje odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie, zwiększasz szansę na przychylne spojrzenie na Twoją sprawę.

Wzór odwołania od informacji o nieprzyznaniu dodatku węglowego

Jakie informacje powinno zawierać odwołanie od informacji Urzędu Gminy w sprawie dodatku węglowego? Przede wszystkim wskaż dokładnie adres gospodarstwa domowego, a także dane osobowe swoje i pozostałych domowników. Lista danych, które warto zawrzeć we wzorze wniosku o ponowne rozpatrzenie:

 • dane wnioskodawcy
 • dane osobowe innych domowników mieszkających pod danym adresem (imiona nazwiska, PESEL)
 • adres gospodarstwa domowego (domu lub mieszkania)
 • data złożenia wniosku, który został odrzucony lub negatywnie rozpatrzony
 • sposób złożenia wniosku
 • kiedy przyszła informacja o odmowie przyznania dodatku węglowego?
 • powód odmowy
 • uzasadnienie odwołania lub wniosku o ponowne rozpatrzenie
 • czytelny podpis, data i miejsce przygotowania pisma

Gdzie złożyć takie odwołanie od odmowy przyznania dodatku węglowego?

Nasze odwołanie kierujemy do Urzędu Gminy, a adresujemy je do Kolegium Odwoławczego(Warszawa, ul. Obozowa 57). Od otrzymania odmowy warto też zachować termin 14 dni na odwołanie się lub wnioskowanie o ponowne rozpatrzenie.

Nie ponosisz w związku z tym żadnych dodatkowych kosztów.

Czy warto wejść z Urzędem Gminy na drogę sądową?

Oczywiście, tak jak w przypadku innych decyzji urzędowych, czy – jak w tym wypadku – informacji, możesz też skierować sprawę na ścieżkę sądową. Warto to rozważyć, jeśli nie jesteś w stanie dojść do porozumienia z Urzędem Gminy. Jeżeli wciąż masz informację o odmowie przyznania dodatku na węgiel, a masz też przekonanie, że to błędna decyzja – sąd może rozpatrzyć to. W dokumentach przygotowywanych do sądu zawrzyj kopie swojego wniosku, informacji odmownej i deklaracji źródła ciepła do CEEB.

Warto jednak pamiętać, że taka sprawa może się dość długo ciągnąć i wymaga poniesienia pewnych kosztów. Warto więc przemyśleć, czy masz szansę wygrać sprawę.

5/5 - (Ilość ocen: 2)

2 komentarzy on “Odwołanie od decyzji o odmowie przyznania dodatku węglowego – wzór do pobrania”

 1. Łukasz

  Dostaliśmy odmowę ponieważ pomyliliśmy wnioski, szukając we wrześniu znaleźliśmy tylko wzór wniosku na dodatek węglowy a mamy kocioł na pellet. Teraz przyszła decyzja odmowy po ponad dwóch miesiącach, 22.09 złożony wniosek, odmowa przyszła 02.11 przez co nie możemy już złożyć nowej deklaracji. Jak odwołać się od takiej odmowy?

  Odpowiedz
 2. Anna

  Mam tem sam problem…

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *