Kredyt odnawialny – czym jest limit odnawialny i jak działa?

0

Co to jest kredyt odnawialny? Zwykle jest pewnego rodzaju debetem dostępnym na koncie bankowym. Pozwala wykorzystać dostępne środki na dowolny cel – można nimi płacić, wypłacić je w bankomacie lub dokonywać płatności w Internecie. Można więc powiedzieć, że środki na rachunku z limitem odnawialnym nie różnią się niczym od pieniędzy posiadanych na swoim koncie. W poniższym artykule postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czym jest kredyt odnawialny, kto może ubiegać się o możliwość korzystania z limitu, a także jakie są opinie klientów o limicie odnawialnym.

Co to jest limit odnawialny?

Kredyt odnawialny nazywany jest czasem limitem odnawialnym na rachunku.Czym charakteryzuje się ta usługa? Jest to produkt kredytowy związany bezpośrednio z kontem osobistym lub firmowym. Niektóre osoby nazywają go więc kredytem na koncie. Inne nazwy to linia kredytowa oraz kredyt rewolwingowy na koncie. Mówiąc w największym uproszczeniu kredyt odnawialny zwiększa ilość dostępnych na koncie środków. W odróżnieniu od innych kredytów, jak kredyt gotówkowy, środki są dostępne na koncie przez cały czas.W przeciwieństwie do kredytów celowych, których przykładem jest kredyt na samochód, środki można wykorzystać na dowolny cel.

Limit odnawialny na rachunku bankowym można wykorzystać na dowolny cel i w każdym momencie. Pewnym minusem dla niektórych klientów może być konieczność posiadania konta bankowego w danym banku. Ten instrument kredytowy został jednak wymyślony właśnie dla posiadaczy kont, co odróżnia go od usług kredytowych takich jak:

Jeżeli potrzebujesz dodatkowej gotówki, którą będziesz mógł wykorzystać w każdej chwili, gdy pojawi się taka potrzeba, warto więc rozważyć uruchomienie kredytu odnawialnego na rachunku.  W tym celu warto porównać ze sobą oferty różnych banków (możesz użyć naszego rankingu banków), co pozwoli wybrać najkorzystniejszy kredyt odnawialny. Jak znaleźć najlepszą ofertę wśród usług kredytowych oferowanych przez banki/? Z pewnością pomogą w tym ranking kredytówi porównywarka pożyczek.

Czym kredyt odnawialny różni się od innych usług? Działa podobnie do karty kredytowej, lecz nie wymaga posiadania dodatkowej karty i nowego numeru rachunku bankowego. Wszystkie środki dostępne zarówno na ROR (rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy klienta), jak i w ramach linii kredytowej widnieją w tym samym miejscu. Dla wielu kredytobiorców jest to po prostu najprostsze rozwiązanie. Co więcej, w momencie spłaty kredytu odnawialnego (na przykład gdy na nasze konto wpłynie wypłata lub pieniądze z innego źródła), dostępne w ramach kredytu środki znów się zwiększą.

Kredyt odnawialny w ROR pozwala więc zwiększyć saldo dostępnych środków. Zwykłe warunki korzystania z takiego kredytu są bardzo korzystne, gdy szybko go spłacimy. Większe odsetki i dodatkowe opłaty pojawią się dopiero po pewnym czasie, zwykle wynoszącym od 40 do 60 dni. Przy braku własnych środków można więc korzystać z kredytu odnawialnego, który jest spłacany każdorazowo w momencie otrzymania wypłaty ze swojego miejsca pracy. To właśnie w ten sposób większość osób korzysta z limitu odnawialnego na koncie.

Wiele opinii dotyczących kredytu odnawialnego świadczy o tym, że klienci traktują go jako pewnego rodzaju zabezpieczenie swoich finansów. Okazuje się, że niektórym z nich wystarczy sama świadomość możliwości skorzystania z dodatkowych środków w razie nagłej potrzeby. Kredyt odnawialny pozwala bowiem wykorzystać pieniądze na dowolny cel.

Jak działa kredyt odnawialny? Na czym polega linia kredytowa

Po poznaniu, czym jest kredyt odnawialny, warto zastanowić się na czym polega i jak działa. Zasada działania jest bardzo prosta. Kredyt działa na podobnej zasadzie do karty kredytowej. Spłacają swój kredyt na koncie znów przywracamy limit dostępnych środków. Stąd wzięła się zresztą sama nazwa tego rodzaju kredytu. Kredyt odnawialny odnawia się bowiem w momencie jego spłaty. Saldem dostępnych na rachunku z limitem odnawialnym środków zawsze jest sumą dostępnych pieniędzy i sumy, do podjęcia w ramach ustalonego limitu. Dostępne środki będą wynosiły zero dopiero wtedy, gdy kredytobiorca wykorzysta zarówno wszystkie swoje pieniądze, jak i dostępny w ramach kredytu odnawialnego limit.

Warto dodać, że zawsze w pierwszej kolejności wykorzystywane są środki znajdujące się na rachunku bankowym, dopiero gdy się skończą kredytobiorca zaczyna korzystać z limitu odnawialnego w rachunku. To jedna z różnic między limitem na koncie, a kartą kredytową.

Kiedy kredytobiorca może skorzystać z kredytu na koncie? Właściwie nie ma żadnego ograniczenia. Zarówno środki dostępne na koncie (oszczędności posiadacza rachunku ROR), jak i te przekazywane w ramach limitu odnawialnego są dostępne w każdym momencie. Można je bez przeszkód wykorzystać na dowolny cel – wypłacić w bankomacie przy użyciu karty do konta, wykonać przelew, wypłacić w banku lub zapłacić nimi za zakupy w Internecie. Właśnie z tego względu linia odnawialna jest jednym z najbardziej elastycznych i prostych w użytkowaniu instrumentów kredytowych na rynku.

Jak wygląda kredyt odnawialny? Możemy pokazać to na praktycznym przykładzie.  Klient posiada na swoim koncie 5000 złotych. Limit odnawialny wynosi w jego przypadku 2500 złotych. W każdej chwili ma więc do dyspozycji 7500 złotych do wykorzystania na dowolny cel. W momencie, gdy wykorzysta środki do wysokości 5000 złotych, kredyt odnawialny nie jest uruchamiany, nie ponosi więc w związku z nim opłat. W razie potrzeby może skorzystać z limitu, do wysokości salda 2500 złotych. Wtedy jeżeli znów na jego koncie pojawi się 500 złotych znów na rachunku zobaczy sumę 2500 złotych, a kredyt będzie w całości spłacony. Oznacza to tym samym, że ma do wykorzystania 5000 złotych (2500 złotych swoich oszczędności i 2500 złotych w ramach kredytu odnawialnego).

Spłata kredytu odnawialnego

W momencie, gdy oszczędności kredytobiorcy się skończą, uruchamiany jest kredyt odnawialny. Kolejne transakcje będą się odbywały właśnie przy użyciu środków z tego kredytu. Jak wygląda natomiast spłata limitu odnawialnego? Spłata kredytu odnawialnego lub jego części nastąpi każdorazowo po tym, jak na konto bankowe wpłyną środki. Niezależnie od tego, czy użytkownik konta z limitem odnawialnym sam wpłaci pewną sumę (na przykład ze swojego innego konta), czy środki wpłyną w ramach jego wynagrodzenia – ta część kredytu zostanie spłacona.

W przypadku kredytów odnawialnych nie ma harmonogramu spłaty limitu odnawialnego. Jest to jedną z kluczowych różnic w stosunku do pozostałych form kredytu. Klient nie jest zobowiązany do spłaty konkretnej sumy w ramach miesięcznych rat. Po skorzystaniu ze środków w ramach limitu odnawialnego zaczynają być natomiast naliczane odsetki, które co pewien czas (zwykle co miesiąc) powiększają stan zadłużenia. W tym przypadku oprócz spłaty kredytu odnawialnego należy po prostu pokryć także dodatkowe koszty, jeśli takie się pojawią. Wiele banków pozwala natomiast na korzystanie z limitu odnawialnego bez dodatkowych opłat przez pewien czas.

Kredyt odnawialny, czy debet na koncie? Jakie są różnice?

Często klienci mylą pojęcie kredytu odnawialnego z debetem na koncie. Pozornie może się wydawać, że te usługi są ze sobą tożsame. Istotnie jest wiele cech wspólnych, którymi charakteryzuje się zarówno konto z limitem odnawialnym, jak i rachunek z debetem.

Największe różnice polegają jednak na formalnościach, które trzeba spełnić aby otrzymać jedną z tych usług, a także na wysokości przyznanego limitu. Rachunek z limitem odnawialnym zwykle wymaga spełnienia wielu wymogów, pozytywnej oceny zdolności kredytowej, a także dostarczenia do banku wielu dokumentów. W przypadku debetu liczba kroków jest znacznie mniejsza. Korzyścią płynącą z wybrania właśnie kredytu odnawialnego jest natomiast możliwość udzielenia kredytu w znacznie większej kwocie, nawet do stu tysięcy złotych. Obie usługi są natomiast ściśle związane z kontem bankowym. Debet jest po prostu możliwością wykorzystania większej liczby środków, niż wynosi ich dostępna ilość – saldu rachunku jest wtedy ujemne.

Kredyt odnawialny, czy kredyt gotówkowy?

Jakie są plusy limitu kredytowego na rachunku w stosunku do zwykłego kredytu gotówkowego? Ofertę kredytów gotówkowych możesz sprawdzić w naszym rankingu kredytów gotówkowych. Ta usługa pozwala na jednorazowe otrzymanie sporej sumy, wykorzystanie jej na dowolny cel, a następnie spłatę w miesięcznych ratach przez ustalony z góry okres.

W przypadku kredytu odnawialnego nie możemy natomiast mówić o otrzymaniu sumy pieniędzy, a raczej możliwości jej podjęcia. Także sam sposób spłaty limitu odnawialnego znacznie różni się od spłaty kredytów gotówkowych. Nie odbywa się w formie rat, a jest znacznie bardziej elastyczna. Dodatkowo przed zaciągnięciem kredytu odnawialnego klient wykorzystuje swoje środki zgromadzone na rachunku bankowym. Pozwala to na korzystanie z kredytu odnawialnego tylko w nagłych sytuacjach. Jest więc często traktowany jako bufor bezpieczeństwa.

Zostaw ocenę!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.