Kosiniakowe 2022 – jak złożyć wniosek o kosiniakowe i kto może otrzymać?

0

Chcesz złożyć wniosek o kosiniakowe i nie wiesz jak ro zrobić? Sprawdź nasz kompleksowy poradnik dotyczący Kosiniakowego w 2022 roku.

Decyzja o staraniu się o potomstwo jest zapewne jednym z najszczęśliwszych i najbardziej odpowiedzialnych kroków w naszym życiu. Należy jednak mieć świadomość, że tuż po narodzinach malucha zmierzymy się z zupełnie nową rzeczywistością. Mowa tu nie tylko o całkowitej odmianie stylu życia, ale także zaplanowaniem budżetu domowego na nowo. Niekiedy trudno jest związać koniec z końcem, dlatego nasz kraj obfituje w liczne świadczenia socjalne dla młodych rodziców. Jednym z nich jest Kosiniakowe, którego istotę i warunki przybliżamy w poniższym wpisie.

Kosiniakowe – co to jest?

Tak zwane kosiniakowe to rodzaj comiesięcznej pomocy materialnej skierowanej do rodziców z nowo narodzonym dzieckiem. Zapomoga ta weszła w życie 1 stycznia 2016 roku i funkcjonuje po dzień dzisiejszy, ciesząc się dużym uznaniem. Swoją nazwę zawdzięcza pomysłodawcy, czyli ówczesnemu ministrowi pracy i polityki społecznej – Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi. Kosiniakowe w swoich podstawowych założeniach skierowane jest do nowo upieczonych rodziców, którzy nie mają uprawnień do otrzymywania zasiłku macierzyńskiego. Jest to jeden z programów pomocy dla rodzin, funkcjonujący równolegle do tzw. becikowego czy świadczenia 500+. Z jego pomocy mogą skorzystać wszyscy rodzice i opiekunowie spełniający wymagane warunki, niezależnie od dochodów.

Ile wynosi Kosiniakowe 2022 i czy kwota ta jest opodatkowana?

Kwota świadczenia od lat jest stała i wynosi ona dokładnie 1000 zł netto na dziecko. Niezmiennie suma ta nie podlega opodatkowaniu, co oznacza, że mówimy tu o tak zwanej kwocie „na rękę”. W efekcie czego do młodych rodziców trafia dokładnie tysiąc złotych, które może zostać dowolnie spożytkowane. Świadczenie to jest przyznawane także na konkretny okres. Rodziny posiadające jedno dziecko mogą liczyć na zapomogę przez 52 tygodnie. W przypadku bliźniąt jest to 65 tygodni, trojaczków – 67 tygodni, czworaczków – 69 tygodni, pięcioraczków (i więcej) – 71 tygodni.

Kolejnym elementem na podstawie którego wypłacane jest omawiane świadczenie to rodzaj opieki. Zależnie od tego, czy o wniosek ubiegają się rodzice, prawni opiekunowie czy przysposobieni pomoc można pobierać od dnia porodu, dnia przysposobienia, czy od dnia objęcia opieką. Pojawia się także pytanie – co z rodzicami, którzy w trakcie pobierania zasiłku podejmą zatrudnienie? Czy muszą oni wybierać pomiędzy dochodem z umowy o pracę a środkami pochodzącymi z programu Kosiniakowe 2022? Aby zachęcić rodziców i opiekunów do podjęcia pracy postanowiono, iż w takim przypadku świadczenie będzie dalej wypłacane. Zmiana nastąpi w kwocie wypłacanych środków – wypłaty będą zmniejszone o połowę, co oznacza comiesięczny przelew 500 złotych.

Kto może ubiegać się o Kosiniakowe?

Celem środków określanych jako Kosiniakowe jest objęcie ochroną tych rodziców, którym nie przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego. Są to osoby, które nie pracują zawodowo lub nie odprowadzają składek na ubezpieczenie chorobowe. Na podstawie tych wytycznych, o Kosiniakowe mogą ubiegać się takie grupy osób, jak:

 • Studenci;
 • Rolnicy
 • Osoby zatrudnione na podstawie umowy o dzieło, lub umowy zlecenie (pod warunkiem nieodprowadzania składek na ubezpieczenie chorobowe);
 • Osoby bezrobotne (zarówno ze statusem bezrobocia nadanym przez Urząd Pracy, jak i bez)
 • Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą (jeśli nie pobierają zasiłku macierzyńskiego).

Ogólnym i naturalnym kryterium przyjętym jest, że o świadczenie mogą ubiegać się rodzice. Ułatwienie przyznania Kosiniakowego „na wniosek” dotyczy jedynie matek, natomiast w przypadku ojca sytuacja jest nieco inna. Wniosek może złożyć jedynie w sytuacji zaistnienia przesłanki:

 • Śmierci matki dziecka;
 • Porzucenia dziecka przez matkę;
 • Gdy na wniosek matki zostanie skrócony okres pobierania innego świadczenia – rodzicielskiego, zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego.

Gdzie złożyć wniosek o Kosiniakowe 2022?

Wniosek o przyznanie Kosiniakowego można składać na dwa sposoby – elektroniczny i tradycyjny. Pierwszy z nich jest podaniem przez Internet, gdzie należy znaleźć odpowiednią w regionie placówkę i wypełnić wzór. W przypadku, gdy wolimy dopełnić formalności w tradycyjny sposób, można udać się w trzy przeznaczone do tego miejsca. Najczęściej wniosek o Kosiniakowe możemy złożyć w lokalnym Ośrodku Pomocy Społecznej (według danych z roku 2021 na terenie całego kraju jest 2381 takich placówek), urzędzie gminy lub urzędzie miasta.

Niezależnie od miejsca składania dokumentów najlepiej przyjść z już wcześniej wypełnionym podaniem. Dzięki temu unikniesz nerwów – nietrudno bowiem o pomyłkę w trakcie wypełniania wniosku w urzędzie. To także oszczędność czasu – przychodzisz, składasz wniosek, otrzymujesz prezentatę (potwierdzenie przyjęcia dokumentu wraz z datą) i wychodzisz. Pamiętaj, że na miejscu uzyskasz także możliwość zapytania pracownika instytucji o nurtujące Cię kwestie. Pytania mogą tyczyć się nie tylko samego wniosku, ale też ­– przykładowo – realizacji świadczenia w praktyce.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o Kosiniakowe?

Niezależnie od tego, czy zdecydujemy się składać stosowny wniosek za pomocą Internetu, czy udając się do wyznaczonej placówki, potrzebne będą te same dokumenty. Do złożenia wniosku o Kosiniakowe niezbędne będą:

 • Dowód osobisty wnioskującego;
 • Akt urodzenia dziecka;
 • W przypadku rodzin zastępczych i opiekunów – dokumenty potwierdzające prawo do opieki nad dzieckiem;

Tutaj warto zwrócić uwagę na własny dowód osobisty, gdyż to on może powodować najwięcej problemów. Ważne jest, by dokument tożsamości był ważny – gdy termin ważności minie, nie załatwimy żadnej sprawy urzędniczej. Konieczne będzie wyrobienie nowego dowodu, a to oznacza oczekiwanie na środki pochodzące z Kosiniakowego. Mając pewność, że dokument jest ważny i niezniszczony, możemy być pewni, że nasz wniosek zostanie przyjęty do dalszego procedowania.

Termin na złożenie wniosku o Kosiniakowe

W jakim terminie należy złożyć wniosek o przyznanie kosiniakowego? To pytanie zadaje sobie wielu młodych rodziców, którzy pochłonięci nowymi obowiązkami mogą przeoczyć termin wnioskowania. Najlepiej zrobić to do 3 miesięcy kalendarzowych od urodzenia dziecka. Wówczas możemy liczyć na wyrównanie kosztów – dostaniemy wypłatę środków już od dnia narodzin dziecka. Możliwe jest także złożenie wniosku po danym terminie, jednakże w takiej sytuacji otrzymamy wpłaty jedynie od dnia rozpatrzenia wniosku. Tym samym skraca się czas otrzymywania świadczenia socjalnego, a co za tym idzie – sumarycznie otrzymamy mniej środków.

Kosiniakowe a Polacy pracujący za granicą

Jeśli jesteś świeżo upieczonym rodzicem, ale przebywasz za granicą, również masz możliwość skorzystania ze świadczenia Kosiniakowego. Jednakże pobieranie tego zasiłku możliwe jest jedynie w przypadku, gdy spełnione są wcześniej wymienione warunki i nie pobiera się żadnych innych pomocy. Nawet jeśli przysługuje Ci podobne świadczenie od kraju, w którym aktualnie przebywasz, nie możesz pobierać obu. Żaden z rodziców nie może także pobierać odpowiednika zasiłku macierzyńskiego. Zawsze warto upewnić się i skorzystać z pomocy odpowiedniej instytucji, które ze świadczeń lepiej pobierać. W bardzo nielicznych przypadkach istnieją specjalne umowy ratyfikowane, które pozwalają na „podwójne” zapomogi.

Kosiniakowe a cudzoziemcy w Polsce

Ubieganie się o przyznanie Kosiniakowego jest możliwe również w przypadku osób przybywających z zagranicy. Jednakże wiąże się to z dodatkowymi formalnościami – nie są one jednak znacząco rozbudowane. Aby otrzymać świadczenie, cudzoziemcy również zobowiązani są do spełniania wcześniej wymienionych warunków i złożenia konkretnego podania. Dodatkowo wymagane jest od nich także zezwolenie na pobyt stały lub możliwość legitymowania się kartą pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”. Po spełnieniu tych dodatkowych warunków wniosek o przyznanie zapomogi powinien być rozpatrzony pozytywnie.

Odmowa wypłaty Kosiniakowego – dlaczego?

Odmowy przyznania Kosiniakowe zdarzają się stosunkowo rzadko i powinny być dokładnie i precyzyjnie uzasadnione. Najczęściej wnioski oddalane są poprzez błędy formalne czy niedopatrzenia wnioskodawcy. Mowa tu chociażby o braku jednego z dokumentów, literówka we wniosku czy wspomniana wcześniej sytuacja z wygasłym dowodem osobistym. W takiej sytuacji najlepiej jest naprawić nieścisłości i złożyć wniosek ponownie. Nie powinno jednak zdarzyć się tak, że dostaniemy odmowę, która nie będzie niczym uargumentowania. Należy wówczas niezwłocznie udać się do stosownej instytucji i prosić o dokładne wskazanie powodów czy błędów, tak by można było ponowić tym razem poprawny wniosek.

Kosiniakowe a 500+ – czy mogę pobierać oba świadczenia?

Między świadczeniami 500+ a Kosiniakowym nie zachodzi żadna kolizja, która uniemożliwiałaby wzajemne wypłaty. Obie pomoce przysługują rodzicom i opiekunom bez względu na zarobki i mogą funkcjonować jednocześnie. Oznacza to, że jeśli kwalifikujemy się do pobierania pomocy z Kosiniakowego, możemy jednocześnie bez problemów korzystać także z programu 500+. Należy jednak pamiętać, że Kosiniakowe przysługuje najkrócej (w przypadku jednego dziecka) przez rok, natomiast do programu 500+ zalicza się każde dziecko do 18 roku życia. Pracownicy socjalni z pewnością potwierdzą tę informację, jednocześnie pomogą złożyć wnioski o oba świadczenia.

Czy Polski Ład zmienia lub likwiduje Kosiniakowe?

Wiele osób obawia się zmian, które wprowadza ze sobą Polski Ład. Nie od dziś bowiem wiadomo, że gdzieś trzeba zabrać, by gdzieś indziej można było dać. Pojawiały się pytania, czy Polski Ład zlikwiduje lub obniży wysokość świadczenia zwanego Kosiniakowym. Uspokajamy: odpowiedź brzmi nie. Świadczenie to nie ulega żadnym zmianom w stosunku do lat poprzednich. Z pomocy mogą korzystać więc obywatele spełniający niezmiennie te same warunki. Nie zmienia się także wielkość zapomogi – wciąż wynosi ona 1000 zł. Nie zmieniły się także wzoru podań, które znajdziecie na odpowiednich stronach internetowych, lub uzyskacie w instytucjach odpowiedzialnych za przyznawanie Kosiniakowego.

Zostaw ocenę!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *