Ile może zabrać komornik z renty w 2022 roku?

0

Pobierasz rentę i jesteś zadłużony? Masz komornika i zastanawiasz się czy i ile komornik może zająć z tego świadczenia? Sprawdź wszystkie informacje na ten temat w tym artykule.

Posiadanie zadłużenia nie stanowi większych problemów, o ile jesteśmy w stanie terminowo spłacać zobowiązania. Bywają jednak takie sytuacje, w których nasza kondycja finansowa ulega pogorszeniu i popadamy w zadłużenie. Niestety, taka sytuacja nie jest obca rencistom – komornicy także dokonują zajęcia środków pochodzących z renty. Jednak każda osoba powinna mieć pozostawione minimum pieniędzy, by móc godziwie żyć. Ile pieniędzy może zabrać komornik z renty?

Renta w 2022 roku

Renta to okresowe lub stałe świadczenie pieniężne wypłacane osobom czasowo lub stale niezdolnym do pracy zawodowej. Najczęściej mówimy o rencie w sytuacji, gdy dana osoba musi zrezygnować z pracy w wyniku poważnego uszczerbku na zdrowiu. Renta stała – podobnie jak emerytura – wypłacana jest dożywotnio i służy zaspokojeniu potrzeb rencisty. Renta okresowa z kolei to świadczenie przysługujące na okres rekonwalescencji, a czas trwania świadczenia określa orzeczenie lekarza orzecznika. Nie tak dawno – bo 1.03.2022 r. doszło do waloryzacji minimalnej renty, czyli podwyższenia świadczenia spowodowanego czynnikami ekonomicznymi, m.in. inflacją. Od tego dnia minimalna renta 2022 wynosi 1388,44 złotych brutto, czyli 1188,33 złote netto. Podkreślamy jednak, że jest to kwota minimalna, czyli najniższa możliwa do otrzymania. Wielu rencistów może liczyć na wyższe kwoty, jednak zależne jest to od wyliczeń ZUS.

Komornik a renta

Nawet jeżeli przyznana nam renta będzie oscylowała w okolicy minimalnego wynagrodzenia krajowego (2363,56 złotych „na rękę”), wciąż nie jest to wysoka suma. Kwestia opłat mieszkaniowych, wyżywienia, a nierzadko też i rehabilitacji czy zakupu leków generuje znaczne koszty. Nierzadko taki budżet bardzo trudno jest „dopiąć” przez co renciści często korzystają z pożyczek na dowód lub darmowej chwilówki. Niespłacane zobowiązania sprawiają, że renciści narażają się na postępowanie sądowe z powództwa wierzyciela. To z kolei rychły zwiastun komornika, który przeprowadzi windykację środków na mocy egzekucji tytułu wykonawczego. Cała sytuacja jest o tyle przykra, że niestety, ale komornik może zająć rachunek bankowy i zabrać rentę. Na szczęście, obowiązują limity i kwoty wolne od zajęcia, dzięki czemu dłużnik nie pozostanie bez środków do życia. Poniżej szczegółowo opiszemy kwestię zajęcia komorniczego z renty.

Ile może zająć komornik z renty w 2022 roku?

Aby zajęcie komornicze przebiegało zgodnie z prawem, nie może ono mieć charakteru samowolnego. Oznacza to, że zarówno wierzyciel, jak i komornik muszą przestrzegać limitów i kwot zajęć ustalonych ustawowo. Ostateczna kwota zajęcia komorniczego zależy przede wszystkim od rodzaju długu, który określa procentowo maksymalną stawkę zajęcia. Tym sposobem wyróżniamy trzy podstawowe progi, a są to:

  • 25% miesięcznej renty dla długów niealimentacyjnych;
  • 50% miesięcznej renty dla długów względem placówek zdrowotnych;
  • 60% miesięcznej renty dla długów alimentacyjnych;

Część osób może być zaskoczona taką rozbieżnością, jednak ustawodawca zadziałał w sposób bardzo przejrzysty. Rządzący rozumieją, że każdemu może zdarzyć się drobne niepowodzenie w życiu, wobec czego długi niealimentacyjne to raptem ¼ miesięcznej renty. Mniej wyrozumiali są względem dłużników wobec placówek zdrowotnych, które to i tak cierpią na niedofinansowanie. Najmniejsza pobłażliwość występuje wobec dłużników alimentacyjnych – tutaj zaspokojenie potrzeb życiowych dziecka jest ważniejsze niż dostatek dłużnika.

Renta a kwoty wolne od zajęcia komorniczego

Ustawodawca postanowił w dodatkowy sposób ochronić dłużnika, by mógł on zaspokoić podstawowe potrzeby niezbędne do przetrwania. Pod opiekę zostali wzięci Ci renciści, których świadczenie należy do najniższych możliwych. Z myślą o nich ustalono kwotę wolną od zajęcia komorniczego. Oznacza ona pułap pieniędzy, który bezwzględnie musi zostać pozostawiony dłużnikowi w ramach otrzymywanej renty. Tutaj również znajdują się progi kwotowe zależne od rodzaju zadłużenia, których komornik musi przestrzegać i wynoszą one:

  • 916,07 złotych dla dłużników niealimentacyjnych;
  • 732,86 złotych dla dłużników, których należności wymienione są w art. 139 pkt 1, pkt 2 oraz pkt 6-9 Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
  • 555,19 złotych dla dłużników alimentacyjnych;
  • 222,07 złotych dla dłużników posiadających zaległości względem placówek zdrowotnych;

Co zrobić, gdy komornik zabierze więcej, niż powinien?

Powszechnie występującym problemem podczas zajęcia rachunku bankowego jest zajmowanie nieprawidłowej ilości środków. Spowodowane jest to faktem, że komornik nie wie dokładnie, skąd pochodzą dane pieniądze. Zakłada on, że każde środki podlegają windykacji do kwot określonych ustawowo. Jeśli się okaże, że komornik zajął więcej środków, niż powinien, niezwłocznie sprostujmy całą sytuację. Konieczny się okaże dokument potwierdzający przyznanie renty oraz wyciągi z konta zawierające tytuły przelewów. Tym sposobem komornik będzie poinformowany o tym, by przestrzegać limitów zajęć i kwot wolnych od zajęcia. Pobrane środki najprawdopodobniej zostaną zwrócone osobie zadłużonej. Pamiętajmy, że mamy prawo także do złożenia zażalenia na czynności komornicze do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Wówczas sąd może powziąć kroki prawne w celu ochrony interesów dłużnika.

Jak spłacić komornika?

Niektórzy renciści z pokaźnym zadłużeniem podejmują w akcie desperacji rozmaite metody na przechytrzenie komornika. Nie jest to najlepsze rozwiązanie, ponieważ celowe utrudnianie windykacji i upłynnianie majątku narusza przepisy prawne. Znacznie rozsądniejsze będzie skorzystanie z ratalnej pożyczki dla zadłużonych, gdzie błyskawicznie otrzymamy środki finansowe. Należy jednak zadłużać się z rozwagą, by nadmiar zobowiązań lub spłacanie pożyczki inną pożyczką nie wpędziły nas w pętle zadłużenia. Inną opcją jest skierowanie pisma do wierzyciela z prośbą o częściowe umorzenie zobowiązania. Dobrym argumentem będzie tutaj powołanie się na problemy zdrowotne oraz przedstawienie planu spłaty pozostałej części zobowiązania. Jeżeli możemy skorzystać z pomocy rodziny, nie wahajmy się zapytać ich o pomoc. Warto podjąć legalne działania, by jak najszybciej komornik zaprzestał pobierania naszej renty.

Zostaw ocenę!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *