Czy można cofnąć przelew? W jaki sposób można cofnąć przelew?

0

Literówka, czeski błąd, zapisanie siódemki jako jedynki – tego typu pomyłki pisarskie zdarzają się każdemu, nawet autorowi tego artykułu. Są jednak sytuacje, gdzie możemy stracić coś znacznie większego, niż tylko komfort czytania tekstu. Mowa tu o pomyłkach przy wysyłaniu przelewu – zarówno spowodowanych wprowadzeniem błędnych danych, jak i wybraniem niewłaściwego odbiorcy przelewu. Co zrobić w takiej sytuacji? Czy można cofnąć przelew? Jak dochodzić zwrotu środków? Na te pytania odpowiadamy poniżej.

Przelew bankowy – co to jest i kto może go wykonać?

Przelew bankowy to jedna z podstawowych możliwości przypisanych do standardowego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Jest to prosta operacja bankowa, za której pośrednictwem możemy przekazywać środki finansowe z konta na konto. Przelewy dostępne są dla posiadaczy ruchu bankowego, a dokonać ich można zarówno w placówce, jak i online. Dzięki przelewowi bankowemu jesteśmy w stanie przekazać pieniądze drugiej osobie nawet w kilka sekund. To popularna metoda, z której można korzystać podczas codziennych rozliczeń – od opłacenia rachunku za energię elektryczną po przesłanie kieszonkowego dzieciom. Jednocześnie wykonanie przelewu bankowego jest na tyle proste, że nawet seniorzy i małoletni są w stanie prawidłowo skorzystać z tej funkcjonalności.  

Jak wykonać przelew bankowy i jakie dane będą potrzebne?

W momencie, gdy zdecydujemy się wykonać przelew bankowy tradycyjne, należy udać się do banku i wskazać pracownikowi nasze konto. Z niego możemy dokonać przelewu, określając sumę przelewu i podając numer rachunku bankowego i dane adresata. Natomiast podczas operacji internetowej wystarczy zalogować się na odpowiednie konto, wpisać dokładną sumę i dane osoby, której chcemy przelać środki. Szczególną uwagę należy zwrócić na numer rachunku bankowego – jest on zindywidualizowany, a przestawienie jednej cyfry może całkowicie zmienić odbiorcę. Dzięki przelewowi bankowemu jesteśmy w stanie przekazać pieniądze drugiej osobie nawet w kilka sekund.

W obu przypadkach potrzebne dane, aby wykonać taką operację to dane osobowe nadawcy i adresata przelewu (imię i nazwisko lub nazwa firmy). Potrzebny jest także indywidualny numer rachunku bankowego; zarówno tego, z którego przelewamy pieniądze, jak i tego, na które mają być one przelane. Ostatnim koniecznym elementem jest deklaracja waluty (przy rachunkach wielowalutowych) oraz wskazanie kwoty przelewu. W niektórych przypadkach wymagany jest również adres domowy osoby, do której przelane mają zostać pieniądze. Najczęściej jest to jednak udogodnienie opcjonalne, pozwalające na precyzyjną identyfikację odbiorcy przelewu.

Czy i kiedy można cofnąć przelew?

Pomyłki podczas przelewów zdarzają się dość często i jest to zupełnie normalne – w końcu wszyscy jesteśmy tylko ludźmi. Najczęściej dotyczą one kwoty, którą chcemy przelać lub daty wykonania transferu pieniężnego. Na szczęście, pod pewnymi warunkami w wybranych bankach możliwe jest cofnięcie przelewu. Taka transakcja, aby zakwalifikować się do wycofania, musi być wykonana przed ściśle określoną sesją Elixir. Warto przypomnieć: Elixir to międzybankowy system umożliwiający wykonywanie przelewów pomiędzy różnymi instytucjami finansowymi. Codziennie (z wyjątkiem 24 i 31 grudnia) odbywają się trzy takie sesje przelewów. Pierwsza sesja rozrachunkowa trwa od 10:30 do 11:00, druga od 14:30 do 15:00, a ostatnia od 17.00 do 17.30. Kolejnym wymogiem jest zlecenie przelewu w trybie zwykłym; nie będziemy w stanie cofnąć przelewu, który został zlecony do realizacji natychmiastowej. Do cofnięcia kwalifikują się także przelewy z datą odroczoną, czyli takie, które dopiero mają nastąpić.

Jak cofnąć przelew na złe konto?

Każdy bank indywidualnie ustala zasady i procedury dotyczące cofnięcia przelewów wysłanych do nieprawidłowego odbiorcy. Najczęściej spotykamy się z trzema możliwościami, a każda z nich uwarunkowana jest pewnymi okolicznościami zlecenia przelewu. Pierwsza dotyczy samodzielnego anulowania poprzez bankowość internetową – jeśli jest to przelew z datą odroczoną powinniśmy bez problemu móc go wycofać. W przypadku zwykłych transakcji warto wejść w ich szczegóły i tam poszukać takiej opcji, posiłkując się wsparciem z zakładki „FAQ”. Anulacji dokonamy także osobiście w oddziale banku, przy pomocy upoważnionego do tego pracownika. Wówczas należy pojawiać się z dokumentem potwierdzającym tożsamość, pokrótce wyjaśnić okoliczności zdarzenia i wskazać konkretny przelew. Rozwiązanie pośrednie stanowi kontakt z bankiem za pomocą infolinii, gdzie poza informacją otrzymamy kompleksowe wsparcie. Wtedy także zostaniemy poproszeni o potwierdzenie swojej tożsamości i koniecznym będzie wskazanie interesującej nas transakcji. Niektóre banki po wycofaniu przelewu oczekują podpisania deklaracji, która potwierdza wydanie dyspozycji.

Artykuł 405 Kodeksu Cywilnego a cofnięcie przelewu

Artykuł 405 Kodeksu Cywilnego brzmi „każdy, kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, jest zobowiązany do wydania korzyści w naturze, a gdy to niemożliwe, do zwrotu wartości”. Jeśli dokonamy przelewu na złe konto i nie będziemy mogli go własnoręcznie cofnąć, można powołać się na ten artykuł. Mimo popełniania błędu ze strony klienta, niektóre banki skłonne są do pomocy przy odzyskaniu utraconych środków. Oczywiście nie jest to podstawowy obowiązek instytucji bankowej, a taka pomoc może być odpłatna. Wówczas do adresata przelewu należy wysłać specjalną wiadomość za pośrednictwem banku, w której wyjaśniamy swoją pomyłkę. Załączyć można także wezwanie do zapłaty, w którym precyzyjnie określimy nasze żądania. Niestety nie ma pewności, że odbiorca zwróci należyte środki, wtenczas pozostaje jedynie rozpoczęcie postępowania sądowego. W praktyce jednak nikt nie chce narażać się na problemy i przelew zwrotny można otrzymać dobrowolnie.

Jakie są typowe błędy podczas wykonywania przelewu?

Błędy przy zlecaniu przelewów zdarzają się każdemu i nie zawsze wynikają one z naszej nieuwagi lub pośpiechu. Mogą być wynikiem pomyłki osoby zlecającej nam przelew lub odbiorcy, który przekazał błędne dane. Do najczęstszych pomyłek należą:

  • Błędne dane adresata – imię, nazwisko, adres zamieszkania niezgodny z danymi posiadacza rachunku docelowego
  • Błędny numer konta – najczęściej pomylenie jednej lub kilku cyfr, przestawienie kolejności lub nieczytelne pismo osoby podającej dane;
  • Błędna kwota przelewu – wpisanie o jednej cyfry za dużo lub za mało, postawienie przecinka w nieprawidłowym miejscu.

W pierwszym przypadku nie należy przejmować się literówkami typu „Juzef” zamiast „Józef” lub pominięciem litery pokroju „Wernika” zamiast „Weronika”. Dane osobowe adresata stanowią dla banku dodatkowe, najczęściej nieobligatoryjne zabezpieczenie. Nawet jeśli zdarzy nam się popełnić taki błąd, przelew i tak zostanie wykonany, trafiając do odbiorcy. Błędna kwota przelewu może już stanowić znaczący problem, szczególnie, jeśli przelejemy zbyt dużą kwotę, na przykład 1985,00 złotych zamiast 198,50 złotych. W takiej sytuacji koniecznym będzie uprzedzenie adresata i zwrócenie się do niego z prośbą o zwrot nadwyżki. Jeśli wyślemy zbyt małą kwotę, wystarczy wysłać kolejny przelew, z kwotą wyrównującą i odpowiednim dopiskiem.

Największą, a zarazem najrzadziej popełnianą pomyłką jest wpisanie błędnego numeru konta. Wówczas najpewniej zdarzy się tak, że przelew zostanie zablokowany poprzez nieprawidłowość cyfr kontrolnych. Jednak niefortunny splot zdarzeń może spowodować, że przelew otrzyma inna osoba, a o błędzie dowiemy się dopiero gdy pieniądze nie dają zgodnie z planem. Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, należy zwrócić się do „błędnego” odbiorcy i powołać się na wcześniej przedstawiony artykuł 405 Kodeksu Cywilnego.

Czy firma może cofnąć przelew?

Większość banków umożliwiających opcję cofnięcia przelewu przewiduje taką opcję także dla firm. Procedura przebiega dokładnie tak samo jak w przypadku klientów indywidualnych. Jednakże taka operacja dla firmy może wiązać się z dodatkowymi kosztami rzędu kilkunastu złotych. Mimo to różne przedsiębiorstwa często korzystają z tej opcji, szczególnie przy pomyleniu kontrahentów. Nieco rzadziej dzieje się tak, gdy rozliczenie zostanie wysłane z błędnym tytułem lub kwotą. Wówczas pomyłki wyjaśniane są w korespondencji pozabankowej, bez uciekania się do wezwań do zapłaty.

Czy mogę wycofać przelew BLIK lub PayPal?

Szybkie płatności jak BLIK czy PayPal nieustannie zyskują na popularności, ze względu na swoją wygodę. Tak jak podczas innych transakcji korzystając z nich można się pomylić, chociaż błędy nie są tak częste. Niestety, samo funkcjonowanie BLIKa i PayPala oparte jest o możliwość błyskawicznych transakcji, w związku z czym ich cofnięcie nie zawsze jest możliwe. Nie możemy dokonać anulacji przelewu już potwierdzonego uwierzytelnieniem dwuskładnikowym, czyli np. wpisaniem kodu PIN w aplikacji. Jednakże istnieje możliwość wycofania się z przelewu, zanim stwierdzi się go PINem, wczytaniem linii papilarnych czy odpowiednim kodem z powiadomienia. Każda niepotwierdzona transakcja po upływie pewnego czasu automatycznie zostanie zakończona niepowodzeniem. W przypadku BLIKa na ekranie telefonu powinien widnieć także czerwony przycisk „anuluj”.

Ile kosztuje wycofanie przelewu?

Koszty cofnięcia operacji przelewu ustalane są indywidualne przez banki. Najczęściej znaczna część instytucji nie pobiera żadnych środków związanych z tą czynnością. Niektóre banki mają ustalone konkretne opłaty za takie operacje i może zdarzyć się tak, że natrafimy różne stawki dla klientów indywidualnych i firmowych. Taka opłata nie powinna jednak być droższa niż 25 zł. Bardzo często spotkamy się także z symboliczną kwotą 10 zł dla klientów indywidualnych lub 20 zł dla klientów firmowych. Opłata ta pobierana jest wówczas każdorazowo za cofnięty przelew od osoby zlecającej dyspozycję cofnięcia przelewu.

Zostaw ocenę!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.